dilluns, 7 de maig del 2012

Curs 2011/2012

Aquest curs hi ha 25 estudiants matriculats al màster de formació del professorat d’educació secundària, els quals formen 5 equips de treball que estan treballant molt motivats. Cada grup es presentarà breument i ens facilitarà l'accés al seu projecte interdisciplinari.

L’objectiu d’aquesta activitat és consolidar l’aprenentatge dels continguts treballats a l’assignatura Assessorament Curricular, però també la de fer difusió del projecte elaborat i posar-lo a disposició de la comunitat educativa. Amb aquesta petita aportació pretenem ajudar a que el currículum per competències sigui una realitat cada dia en més instituts del nostre país.

Una recomanació interessant: visionar el vídeo El sistema educativo es anacrónico del programa Redes.