dissabte, 11 de maig del 2013

Projecte Interdisciplinari: "NO AL BULLYING"

El nostre projecte "NO AL BULLYING" té com a finalitat crear consciència en l'alumnat, a partir d'educar-los en valors i transmetre'ls estratègies i pautes amb les quals aprenguin a ser capaços d'afrontar situacions d'aquest tipus, i buscar possibles solucions per resoldre'les.

-->

Hem escollit aquest tema perquè és un tema que per desgràcia, és present a la nostra societat (i més del que ens pensem). Avui en dia, vivim en un món on es cometen grans injustícies i experiències que poden tenir resultats dràstics. Per això, cal un aprenentatge que ens apropi a ser actius i ser crítics davant d'aquestes situacions, amb l'objectiu de reaccionar quan les visquem i no les consentim.
El projecte "NO AL BULLYING", fomenta l'ús de totes les competències bàsiques però fonamentalment  una com a principal: la competència d'autonomia i iniciativa personal.  Aquesta competència suposa poder transformar les idees en accions i posar en pràctica l'auto-aprenentatge, és a dir, proposar-se objectius i planificar i portar a terme projectes individuals o col·lectius. Requereix, doncs, poder elaborar iniciatives innovadores per cercar alternatives i més tard aplicar-les. En resum, la competència d'autonomia i iniciativa personal implica el fet de ser capaç d'imaginar, emprendre, desenvolupar, i avaluar accions amb creativitat, confiança i sentit crític.
Es dissenya el projecte per al primer curs del segon cicle de secundària (3r ESO) i té una duració aproximada d'un trimestre. El treball interdisciplinari consta de les següents àrees: Ciències socials, llengua catalana, llengua castellana, alternativa a la religió, tecnologia, educació visual i plàstica, educació per a la ciutadania i matemàtiques.

La nostra pàgina web podeu trobarla aquí. 

Grup 5: Cristina Martin Calvo, Jordi Aymerich, Jota Muntané i Eva Jiménez.

Construint el meu futur


El projecte interdisciplinari “CONSTRUINT EL MEU FUTUR” té com a principal objectiu ajudar l’alumne de 3er d’ESO a encaminar-se adequadament davant les diverses possibilitats que se li obren en acabar l’ESO, tenint en compte una varietat de factors com: el coneixement d’un mateix, els diferents itineraris formatius, les oportunitats laborals previstes, la capacitat d’emprendre una iniciativa empresarial, l’opció d’una estada a l’estranger, etc.
Es tracta que l’alumne millori en el coneixement i la reflexió d’aquells elements que li permetran prendre consciència i decidir millor el seu camí de maduresa formativa, professional i humana.

Podeu trobar la informació sobre el nostre projecte al següent enllaç.
Esperem que us agradi!

GRUP 6: Estalina Civico, Laura Cuadrado, Carles Genover i Judith Soriano