dilluns, 12 de maig del 2014

Projecte Interdisciplinari Circulant: El circ en moviment


Projecte Interdisciplinari Circulant: El circ en moviment


El projecte que aquí presentem es titula “Circulant: el circ en moviment” i va destinat a l’alumnat de 3rt d’ESO. Es tracta d’un projecte interdisciplinari que es desenvoluparà en el segon i tercer trimestre en el marc de diferents assignatures. El desenvolupament de les diferents unitats didàctiques (en el nostre cas quatre unitats) van dirigides, per una banda, a l'elaboració d’activitats autònomes dintre de les mateixes assignatures que tenen com a eix transversal el circ i, per l’altre, en l'elaboració d’una de manera conjunta (de les quatre àrees participants en el projecte) en l'elaboració d’una activitat final que consistirà en un espectacle de circ.  


El circ és un espectacle artístic que requereix uns hàbits de treball autònoms i desenvolupa processos d’expressió, comunicació i creació d’una manera lúdica i molt motivadora. Podem dir que proporciona grans beneficis físics, mentals i emocionals així com ofereix un context inclusiu en el sentit que accepta i té en compte totes les diferències i, parteix de les preferències i habilitats pròpies de cada persona.Des de que som petits aprenem mitjançant el joc i a mesura que ens fem grans aquest joc es torna més elaborat, reflexiu i amb més control emocional, en detriment de l’espontaneïtat. El joc és una de les primeres activitats estructurades que regula i construeix els significats i el sentit de la conducta dels nens a partir de l’activitat lúdica. El fet que l’activitat estructurada es construeixi en la interactivitat (és a dir amb l’altre) i presenti elements reguladors (com ara normes, hàbits, processos comunicatius per torns, construcció de la realitat a partir de l’activitat conjunta) fa que el joc sigui un dels primers instruments conformadors de la personalitat del nen; és a dir, a partir de la regulació social mitjançant el joc el nen va regulant-se a si mateix (Vygotsky, 1936/1995) i li va donant un sentit personal i constructiu a l’activitat que va desenvolupant. Així doncs, l’ús del joc com a estratègia socioeducativa no tan sols a la infància, sinó també a la adolescència pot ser una bona eina per generar continuïtats entre les experiències prèvies (coneixements previs) i els actuals a banda de generar sinergies positives i motivadores en els adolescents. El circ, al nostre parer, compleix aquest requisit.  Les diferents tècniques i habilitats que es desenvolupen al món del circ permeten treballar elements competencials com ara l’expressió, la innovació i la creativitat a banda de ser un àmbit temàtic que requereix per a portar-ho a terme un alt nivell de concentració, atenció, esforç i hàbits de treball; qualitats, aquestes, determinants en el desenvolupament de les diferents activitats escolars.


                                      >> Enllaç: http://circenmoviment.weebly.com/

Grup 5
Components de l'equip: Marga Ferrer, Josep Ros, Rosa Mª Garcia i David Subero


Esperem que us agradi!!

Descobrint les ciutats del món

El nostre grup de treball ha elaborat un Projecte Interdisciplinari amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de l’alumnat de 1r d’ESO basant-se en els principis d’inclusió i atenció a la diversitat.


Així doncs, durant la creació del mateix s’han tingut especialment en compte paràmetres com l’assoliment dels continguts de l’etapa, el treball per competències, l’educació en valors i  l’aprenentatge funcional, pràctic i significatiu.

Per aquest motiu, es treballen diferents àmbits (lingüístic, social, natural i matemàtic) al voltant d’un mateix eix, promovent la relació de coneixements diversos entre matèries.
Tot plegat a partir d’una metodologia que potencia el treball cooperatiu, la construcció de coneixements i l’autonomia de l’alumnat en el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge.

A més, aprofitant l'estudi de diferents cultures, es presenten a les aules tots els aspectes positius que es poden extreure d’aquesta realitat que ens envolta, la interculturalitat. S’ha volgut posar especial èmfasi en la riquesa i el valor de descobrir i conèixer aspectes d’altres cultures, com una manera d’educar i conviure en un context pluricultural i plurilingüe i d’evitar i prevenir, per sobre de tot,  possibles episodis de discriminació racial.

Amb aquest propòsit i tenint en compte els paràmetres esmentats, es posa a disposició un projecte que permet  explorar i estudiar les característiques d’una ciutat del món, a l’elecció dels alumnes, i l’elaboració d’una pàgina web que oferirà informació des de diferents visions i disciplines sobre aquesta ciutat.

La pàgina web amb tots els detalls del projecte és la següent:Esperem que sigui del vostre interès!

Grup 4: Alba Calvo Padrós, Laura Carmona Martínez, Lídia Pérez López, Montserrat Soro Cansado.

Salut... i acció!
El projecte interdisciplinari que proposem se centra en els hàbits de vida saludables. S’aposta per aquest tema arrel de les característiques de la nostra societat occidental i l’augment gradual de les patologies lligades a un estil de vida sedentari. Una de les maneres des d’on els docents i els centres educatius tenen la possibilitat d’intervenir, és fent conscients i partícips els i les adolescents de la importància d’un estil de vida saludable, el qual els aportarà grans beneficis tant a nivell de salut física com mental.S’ha constatat que existeixen iniciatives a tots els nivells per tal de fomentar la salut. No obstant, es continua observant la necessitat d’elaborar una proposta concreta, desenvolupada al llarg de quatre unitats didàctiques i lligada als continguts de les següents assignatures: Educació física (activitat física i salut), ciències socials (consum responsable i gestió de recursos), educació eticocívica (drogues… i acció) i llengua catalana (l’alimentació humana a través de l’elaboració d’un reportatge).L’adolescència és un període clau en la formació de les persones i com a docents, des dels centres educatius, formem part i intervenim en aquest desenvolupament. És, en part, responsabilitat nostra donar  eines i opcions per tal que els nois i noies puguin triar tenir, tant d’adolescents com d’adults, un estil de vida afí als hàbits saludables i conèixer els perills de no disposar d’aquests.  El curs escollit per dur a terme el projecte és tercer d’ESO. Pensem que és un període ideal ja que, pel que fa als aspectes cognitius, l’alumnat pot començar a raonar d’una forma més complexa, mostrant una major flexibilitat i amb més possibilitats de contemplar un major nombre d’alternatives a les situacions. Els nombrosos canvis físics que pateixen a aquestes edats tenen una important incidència a nivell psicològic, motiu pel qual els hàbits saludables poden contribuir positivament a l’autoimatge dels alumnes.

http://projectesalutiaccio.weebly.com/

Esperem que us agradi!


Grup 3:
Alba Pérez, Laura Rojas, Jordina Rustullet i Jessica Saavedra.