diumenge, 19 de maig del 2013

UN POBLE SOSTENIBLE!

L’objectiu principal del nostre projecte és aconseguir que els nostres alumnes puguin tenir una visió crítica del món que ens envolta i de les accions que duem a terme en relació al planeta que ens acull i que ens proporciona els recursos per tal de poder sobreviure, molts dels quals s’estan esgotant.
És per aquest motiu que pensem que serà important que aquests coneguin les conseqüències de les nostres actuacions i quines podrien ser algunes de les alternatives per a poder canviar de direcció. Per tal de poder dur-ho a terme, ens proposem l’elaboració d’un projecte interdisciplinari que consistirà en “transformar” el poble on es troba ubicat el centre per tal d’introduir el màxim possible de modificacions que fessin d’aquest, un lloc més sostenible i amic del medi ambient.
Així, tenint molt presents valors i actituds com la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la sostenibilitat, volem incidir en la oportunitat que ens dóna aquest projecte per introduir millores i innovacions on el treball cooperatiu entre l’equip docent, el treball de l’alumnat, la implicació comunitària i la tasca de l’assessorament psicopedagògic són punts cabdals.
Tant sols en resta convidar-vos a què el pugueu gaudir tant com ho hem fet nosaltres i que ens ajudeu a matenir-lo viu i a seguir millorant i innovant cada dia per poder, algun dia, fer-lo realitat!

Esperem que us agradi!


Grup 2: Ona Ràfols Olivé, Núria González Domènech, Laura Ruiz Miralles, Belén Magdaleno Diez i Marta Miró Domènech

dissabte, 18 de maig del 2013

LES DIFERENTS CULTURES:

 
El projecte que presentem a continuació tracta sobre les cultures del món. Les membres del treball volíem trobar un tema que ens permetés fer un treball interdisciplinar en totes les assignatures i el tema de les cultures ens va semblar molt adient pel gran ventall de possibilitats que hi ha de treballar-lo des de totes les assignatures i alhora de treballar aspectes tant importants com un seguit de valors, el coneixement del món i coneixements més teòrics.

Aquest projecte va dirigit a un grup de 2n d'ESO i es portaria a terme al primer trimestre ja que d'aquesta manera també serviria per a repassar tot el treballat a l'any anterior i realitzar així una retornada a l'institut agradable i partint dels coneixements adquirits.

L'objectiu principal que ens hem marcat amb aquest projecte és sensibilitzar l'alumnat sobre les diferents cultures i a més de dur a terme un conjunt de tasques per tal de comprovar el seu grau de maduresa.

Així doncs, el projecte de "Les diferents cultures" està motivat per la necessitat de sensibilitzar al nostre alumnat sobre les diferents cultures i el respecte que totes elles es mereixen. A través del seu coneixement i aproximació a totes es pretén brindar especial èmfasi en tot el que engloba ser una persona lliure i respectada, amb els seus valors personals, socials, democràtics i drets humans
A continuació us deixem l'adreça per accedir al bloc:
ESPEREM QUE US AGRADI.
GRUP 4: Giannina Barba, Roser Rosselló, Marta Gómez, Mireia Cinca i Gemma Ribera.

divendres, 17 de maig del 2013

Endrapant el coneixement

Benvolguts companys!

El nostre grup està format per la Sheila García, el Guillem Sarda, la Cristina Sances i l’Adriana Sevillano. Tots quatre som psicòlegs i tenim experiència en el món educatiu tot i que en àmbits diferents. Creiem que aquesta diversitat ha fet possible l’aportació de diferents perspectives al treball.
 
Bé, el nostre projecte interterdisciplinari porta com a títol “Endrapant el coneixement” i té com a tema central la nutrició humana. Aquest tema és un dels continguts que forma part del currículum de 3r d’ESO a la matèria de ciències de la naturalesa. 
 

Ens ha semblat interessant treballar-lo de forma interdisciplinar ja que es tracta d’un tema que acompanya i acompanyarà als alumnes tota la seva vida i que té una importància vital en la seva salut. Recentment hem sentit notícies de que gairebé el 50% de la població infantil pateix excés de pes, una problemàtica que de ben segur molts arrossegaran a l’adolescència i posteriorment s’ajuntarà amb els canvis físics i psicològics que viuen els adolescents, podent donar lloc a altres malalties com l’anorèxia o la bulímia. Per tots aquests motius considerem de vital necessitat que hi hagi un bon treball en relació a la nutrició humana i pensem que si aquest tema es tracta des de diferents matèries i diferents maneres de fer, la incidència de l’aprenentatge serà molt major.
 
Esperem que us agradi el projecte i estem oberts a rebre qualsevol feedback per tal d’aprendre una miqueta més i seguir millorant en la nostra tasca educativa.

En el següent enllaç podreu accedir a la nostra web, confiem que la gaudireu i que endrapareu també el coneixement aportat pel nostre grup.
 
Grup 3: Sheila García, Guillem Sarda, Cristina Sances i Adriana Sevillano 

dilluns, 13 de maig del 2013

Treballem l'educació ambiental: Com influïm i com ens influeix l'entorn.


El projecte que aquí presentem pretén ser una eina amb la que treballar de forma interdisciplinar l'Educació Ambiental.


Tot i que està adreçat i elaborat per alumnes de 1er d'ESO amb les modificacions necessàries en les activitats de les diferents unitats podria ser utilitzat en altes cursos d'ESO.

Des de les matèries de Ciències Naturals, Ciències Socials, Tecnologia, Matemàtiques, Llengua Catalana i Educació per la Ciutadania es treballen temàtiques diverses com el Consum Responsable, les 3R, les diferents Fonts d'Energia, la Petjada Ecològica, etc amb uns objectius comuns detallats al projecte però sobretot centrats en l'educació en valors.

Pensant en una escola inclusiva, treballem a l'aula amb estratègies que l'afavoreixin, i centrem els esforços en una programació per competències per arribar a assolir els continguts.

Esperem sigui d'utilitat.

El podeu consultar aqui: Treballem l'Educació Ambiental

dissabte, 11 de maig del 2013

Projecte Interdisciplinari: "NO AL BULLYING"

El nostre projecte "NO AL BULLYING" té com a finalitat crear consciència en l'alumnat, a partir d'educar-los en valors i transmetre'ls estratègies i pautes amb les quals aprenguin a ser capaços d'afrontar situacions d'aquest tipus, i buscar possibles solucions per resoldre'les.

-->

Hem escollit aquest tema perquè és un tema que per desgràcia, és present a la nostra societat (i més del que ens pensem). Avui en dia, vivim en un món on es cometen grans injustícies i experiències que poden tenir resultats dràstics. Per això, cal un aprenentatge que ens apropi a ser actius i ser crítics davant d'aquestes situacions, amb l'objectiu de reaccionar quan les visquem i no les consentim.
El projecte "NO AL BULLYING", fomenta l'ús de totes les competències bàsiques però fonamentalment  una com a principal: la competència d'autonomia i iniciativa personal.  Aquesta competència suposa poder transformar les idees en accions i posar en pràctica l'auto-aprenentatge, és a dir, proposar-se objectius i planificar i portar a terme projectes individuals o col·lectius. Requereix, doncs, poder elaborar iniciatives innovadores per cercar alternatives i més tard aplicar-les. En resum, la competència d'autonomia i iniciativa personal implica el fet de ser capaç d'imaginar, emprendre, desenvolupar, i avaluar accions amb creativitat, confiança i sentit crític.
Es dissenya el projecte per al primer curs del segon cicle de secundària (3r ESO) i té una duració aproximada d'un trimestre. El treball interdisciplinari consta de les següents àrees: Ciències socials, llengua catalana, llengua castellana, alternativa a la religió, tecnologia, educació visual i plàstica, educació per a la ciutadania i matemàtiques.

La nostra pàgina web podeu trobarla aquí. 

Grup 5: Cristina Martin Calvo, Jordi Aymerich, Jota Muntané i Eva Jiménez.

Construint el meu futur


El projecte interdisciplinari “CONSTRUINT EL MEU FUTUR” té com a principal objectiu ajudar l’alumne de 3er d’ESO a encaminar-se adequadament davant les diverses possibilitats que se li obren en acabar l’ESO, tenint en compte una varietat de factors com: el coneixement d’un mateix, els diferents itineraris formatius, les oportunitats laborals previstes, la capacitat d’emprendre una iniciativa empresarial, l’opció d’una estada a l’estranger, etc.
Es tracta que l’alumne millori en el coneixement i la reflexió d’aquells elements que li permetran prendre consciència i decidir millor el seu camí de maduresa formativa, professional i humana.

Podeu trobar la informació sobre el nostre projecte al següent enllaç.
Esperem que us agradi!

GRUP 6: Estalina Civico, Laura Cuadrado, Carles Genover i Judith Soriano 

dijous, 9 de maig del 2013

Curs 2012-2013

Aquest curs, any de noves retallades i del NO a la LOMCE, tenim 29 estudiants matriculats al màster de formació del professorat d’educació secundària. En aquests moments hi ha 6 equips de treball que estan treballant amb força i ganes en l’elaboració del projecte interdisciplinari que en els propers dies penjaran en aquest blog.

L’objectiu d’aquesta activitat és consolidar l’aprenentatge dels continguts treballats a l’assignatura Assessorament Curricular, però també la de fer difusió del projecte elaborat i posar-lo a disposició de la comunitat educativa. Amb aquest petita aportació volem ajudar a que el currículum per competències sigui una realitat cada dia en més instituts del nostre país.

Cada grup es presentarà breument i penjarà la seva presentació així com un enllaç al projecte interdisciplinari.
A mal tiempo, buena cara, comprove-m'ho amb el vídeo