dimarts, 13 de maig del 2014

BONGA BONGA Comunicació


Benvinguts al Projecte interdisciplinari
BONGA BONGA Comunicació!En aquest projecte, a través de la temàtica de la vida a la Terra, volem treballar la comunicació i la transmissió d'informació d'una forma àmplia. Hem escollit com a eix transversal la comunicació, ja que per a assolir els seus objectius, tota persona ha de disposar d’una bona habilitat comunicativa. Recolzant-nos en aquest principi, i per tal d'assolir una comunicació efectiva en el procés d'autonomia de l'alumnat, volem que es reflexioni i s'aprofundeixi en com ens comuniquem entre nosaltres i en quin és l’objectiu i el sentit de la comunicació. Per aconseguir-ho, hem treballat, entre d'altres, aspectes com l'expressió a través de l'art i el color, l'evolució fins a l'adquisició de la capacitat de llenguatge, la forma en que es comunicaven els nostres avantpassats i la manera que tenien per orientar-se interpretant els signes de la natura. 

Per tal d’assolir l’objectiu plantejat utilitzem les matèries d’educació física, tutoria, ciències socials, ciències naturals, visual i plàstica i llengua i literatura catalana. Aquestes ens permeten abordar la comunicació i l’evolució de l’home i la vida a la Terra d’una forma interdisciplinar, facilitant així l’associació de conceptes i proporcionant una educació integral i no fragmentada.

Ens ubiquem en un context hipotètic que ens situa en una zona rural al sud de Catalunya, on hi ha un percentatge elevat d’immigració: provinent del Nord d’Africa i de països de l’est. Ens trobem en un institut de secundària de tres línies a l’ESO i una a Batxillerat. La línia educativa de centre quant a l’atenció a la diversitat promou l’atenció dels alumnes amb NEE dins l’aula ordinària, respectant al màxim el principi d’inclusivitat.

El projecte va destinat als alumnes de 1r d’ESO i es durà a terme durant el primer trimestre de curs amb una durada de 6 setmanes, dins l’horari habitual per tal que les altres matèries i projectes es puguin desenvolupar amb normalitat.

Amb el desenvolupament del projecte es treballen les 8 competències bàsiques de forma metadisciplinar, l’atenció a la diversitat, la inclusió, la coeducació, el treball cooperatiu, l’ús de les TAC i un sistema d’avaluació continu i clar, fomentant i treballant les intel·ligències múltiples de tot l’alumnat.

Esperem que us agradi i el trobeu interessant i enriquidor, tant com a docents, com per als alumnes. Adjuntem el link:


Grup 2: Patricia Moreno, Judit Guixé, Elisenda Serrats i Alba Gómez