dilluns, 13 de maig del 2013

Treballem l'educació ambiental: Com influïm i com ens influeix l'entorn.


El projecte que aquí presentem pretén ser una eina amb la que treballar de forma interdisciplinar l'Educació Ambiental.


Tot i que està adreçat i elaborat per alumnes de 1er d'ESO amb les modificacions necessàries en les activitats de les diferents unitats podria ser utilitzat en altes cursos d'ESO.

Des de les matèries de Ciències Naturals, Ciències Socials, Tecnologia, Matemàtiques, Llengua Catalana i Educació per la Ciutadania es treballen temàtiques diverses com el Consum Responsable, les 3R, les diferents Fonts d'Energia, la Petjada Ecològica, etc amb uns objectius comuns detallats al projecte però sobretot centrats en l'educació en valors.

Pensant en una escola inclusiva, treballem a l'aula amb estratègies que l'afavoreixin, i centrem els esforços en una programació per competències per arribar a assolir els continguts.

Esperem sigui d'utilitat.

El podeu consultar aqui: Treballem l'Educació Ambiental