dimarts, 22 de maig del 2012

Canviem el Món

Font: http://4.bp.blogspot.com/_RWF8wcEQRkM/TBt-hAtWjLI/AAAAAAAAAo8/
4bNJy_0ecUo/s1600/juntos+podemos.jpg                             

El nostre projecte “Canviem el món”   té com a objectiu principal crear consciència crítica en els nostres alumnes per tal que puguin exercir la ciutadania activa, i adquirir competències socials i personals que facin que es desenvolupin com a persones sensibles, justes i democràtiques.

La necessitat  d’actuar activament i de forma crítica davant les injustícies, la vulneració dels drets humans de les persones i la preservació del medi que habitem i en el què convivim, ens ha portat a desenvolupar  aquest projecte amb l’esperança que tota la comunitat educativa prengui consciència de la importància que té educar en valors i fomentar actituds de respecte, de responsabilitat social, de solidaritat, de tolerància, de no violència i de crítica i d’actuació davant les diferents problemàtiques i injustícies arreu el món.

Es pretén, doncs, mitjançant l’educació, que el nostre món global no resti indiferent a ningú   i que pugui formar millors persones que siguin capaces d’actuar i reaccionar per tal que el nostre planeta esdevingui un món millor.

Canviem el món, és un projecte que crida a la participació activa de tots nosaltres. Per això, si  voleu participar en aquesta meravellosa aventura de canviar el món, us convidem a llegir, reflexionar i criticar constructivament aquest projecte, per tal de millorar-lo,  difondre’l i aplicar-lo i aconseguir que esdevingui una realitat compartida per tots nosaltres.

Aquí el trobareu : Canviem el Món

Esperem que us agradi !  

Grup 3.
Maria Ruiz i Crespin; Jordi Pino i Hernández; Raquel Molinero i Martinez; 
Begoña Feliu i Pérez; Alfred Benavent i Vallès