dissabte, 18 de maig del 2013

LES DIFERENTS CULTURES:

 
El projecte que presentem a continuació tracta sobre les cultures del món. Les membres del treball volíem trobar un tema que ens permetés fer un treball interdisciplinar en totes les assignatures i el tema de les cultures ens va semblar molt adient pel gran ventall de possibilitats que hi ha de treballar-lo des de totes les assignatures i alhora de treballar aspectes tant importants com un seguit de valors, el coneixement del món i coneixements més teòrics.

Aquest projecte va dirigit a un grup de 2n d'ESO i es portaria a terme al primer trimestre ja que d'aquesta manera també serviria per a repassar tot el treballat a l'any anterior i realitzar així una retornada a l'institut agradable i partint dels coneixements adquirits.

L'objectiu principal que ens hem marcat amb aquest projecte és sensibilitzar l'alumnat sobre les diferents cultures i a més de dur a terme un conjunt de tasques per tal de comprovar el seu grau de maduresa.

Així doncs, el projecte de "Les diferents cultures" està motivat per la necessitat de sensibilitzar al nostre alumnat sobre les diferents cultures i el respecte que totes elles es mereixen. A través del seu coneixement i aproximació a totes es pretén brindar especial èmfasi en tot el que engloba ser una persona lliure i respectada, amb els seus valors personals, socials, democràtics i drets humans
A continuació us deixem l'adreça per accedir al bloc:
ESPEREM QUE US AGRADI.
GRUP 4: Giannina Barba, Roser Rosselló, Marta Gómez, Mireia Cinca i Gemma Ribera.