diumenge, 7 de març del 2010

"DE CATALUNYA A L' ÍNDIA EN UN CLIC"

L’ equip docent i directiu de l’ IES Vallpineda de Sitges ha decidit posar en marxa el projecte De Catalunya a Índia en un clic, ja que durant els darrers cursos s’han constatat importants problemàtiques de caràcter social en l’ alumnat. Els valors imperants de la cultura sitgetana i els incidents racistes que s’ han pogut ocasionar en la població, es reflexen en les conductes d’ una significativa part dels joves alumnes del centre.

Degut als canvis contextuals comentats, la realitat del centre s' ha vist influenciada pels canvis sòcio-demogràfics de la última dècada, que han derivat en un institut més ric en ètnies i nacionalitats. Malauradament, en els darrers anys s’ han detectat l’ aparició de conductes discriminatòries i el naixement de grups socials entre l' alumnat segons les diferents procedències, en l’ aula i fora de l’ aula. Per altra banda, també s’ ha observat una baixa consciència de les diferents realitats existents al món, les actuals situacions dels països en desenvolupament, així com certa actitud acomodada, egocèntrica i materialista davant la vida de gran part de l’ alumnat.

El centre no pot desentendre’s d' aquesta realitat social, és per això que afronta el repte d’ engegar un projecte interdisciplinari d’ intercanvi cultural amb tres instituts de Nova Delhi (Índia). La idea vol apropar l' alumnat, tant l' autòcton com l' estranger, a altres realitats diferents, esperant una conscienciació inclusiva i no disgregadora, on l' arrelament social es faci extens a tot l' alumnat. El centre té l’ intenció de despertar valors empàtics, sentiments solidaris i esperit cooperatiu; no només en l’ alumnat, sinó també en el professorat. Per això caldrà treballar per potenciar l’ esforç, els valors emocionals, les relacions positives, el sentit del canvi i l’ adaptació a l’ entorn de tot l’ alumnat.

El projecte De Catalunya a l' Índia en un clic implicarà que els alumnes de 3r d’ ESO del centre realitzin l’ intercanvi cultural amb alumnes de Nova Delhi mitjançant una filmació audiovisual. Cada grup classe (A, B i C) realitzarà un vídeo propi per poder enviar a un centre educatiu de Nova Delhi diferent. Aquestes filmacions tractaran aspectes diferents de la vida de l’ alumnat: l’ organització i el funcionament del seu institut; informació sobre l’ entorn en el que viuen; i les preferències i inquietuds culturals de l’ alumnat.

Es treballaran les vuit competències bàsiques de forma transversal al llarg de tot el projecte i les matèries implicades en el projecte seran: Ciències Socials, Llengües (catalana, castellana i anglesa), Matemàtiques, Educació per la Ciutadania, i Educació Visual i Plàstica.

El projecte es desenvoluparà al llarg del primer i el segon trimestre del curs 2009-10 i durant el tercer trimestre, tot i que no es desenvolupi el projecte interdisciplinari en sí, els alumnes d’ ambdós centres enviaran la seva creació audiovisual al centre amic.
Aquestes activitats poden esdevenir una bona oportunitat per obrir-se al món, i cercar la millora relacional, emocional i psicològica de l’ alumne: a l’ Índia i a Catalunya.

Laia Barceló, Júlia Estévez i Raquel Marcos

Podeu consultar el nostre projecte a l’enllaç següent:

Projecte de Catalunya La India en Un Clic