diumenge, 19 de maig del 2013

UN POBLE SOSTENIBLE!

L’objectiu principal del nostre projecte és aconseguir que els nostres alumnes puguin tenir una visió crítica del món que ens envolta i de les accions que duem a terme en relació al planeta que ens acull i que ens proporciona els recursos per tal de poder sobreviure, molts dels quals s’estan esgotant.
És per aquest motiu que pensem que serà important que aquests coneguin les conseqüències de les nostres actuacions i quines podrien ser algunes de les alternatives per a poder canviar de direcció. Per tal de poder dur-ho a terme, ens proposem l’elaboració d’un projecte interdisciplinari que consistirà en “transformar” el poble on es troba ubicat el centre per tal d’introduir el màxim possible de modificacions que fessin d’aquest, un lloc més sostenible i amic del medi ambient.
Així, tenint molt presents valors i actituds com la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la sostenibilitat, volem incidir en la oportunitat que ens dóna aquest projecte per introduir millores i innovacions on el treball cooperatiu entre l’equip docent, el treball de l’alumnat, la implicació comunitària i la tasca de l’assessorament psicopedagògic són punts cabdals.
Tant sols en resta convidar-vos a què el pugueu gaudir tant com ho hem fet nosaltres i que ens ajudeu a matenir-lo viu i a seguir millorant i innovant cada dia per poder, algun dia, fer-lo realitat!

Esperem que us agradi!


Grup 2: Ona Ràfols Olivé, Núria González Domènech, Laura Ruiz Miralles, Belén Magdaleno Diez i Marta Miró Domènech