dissabte, 4 de juny del 2011

Fem Teatre

Hem decidit posar en marxa un projecte interdisciplinari en forma de matèria optativa dirigida als alumnes de 2n de l’ESO, que finalitzarà amb la representació de l’obra de teatre “El Petit Príncep” davant de la resta d’alumnes del centre.

Aquesta idea sorgeix a partir de la constatació de problemes de convivència que es donen al centre per diversos factors, com l’heterogeneïtat dels alumnes, les dificultats per la integració dels estudiants nouvinguts, els problemes personals i familiars, etc. Aquests motius van posar en evidència la necessitat de potenciar el treball cooperatiu com a eina de cohesió grupal, la necessitat d’aprendre noves habilitats per comunicar-se, i de potenciar el català com a llengua vehicular del centre.

El projecte pretén ser plenament competencial, per això, al llarg del seu desenvolupament es treballaran les vuit competències bàsiques de manera transversal a través de continguts relacionats amb les matèries de llengua catalana, música, visual i plàstica i educació física.
Fem Teatre està pensat per realitzar-lo durant un quatrimestre.

Al llarg de tota l’assignatura l’alumnat participarà de la seva avaluació mitjançant les rúbriques de coavaluació. Considerem que el fet de que l’alumnat sigui partícip en el seu procés d’aprenentatge és un valor afegit del projecte.

Així mateix, aquest és un projecte contextualitzat en l´entorn social i educatiu de l´alumnat, on se´l dotarà d´autonomia per desenvolupar tot el treball, des de la creació del propi vestuari, fins la creació del decorat de l´obra, sota la guia i supervisió del professor titular. Serà igualment important el bloc de continguts adreçats a treballar l´expressió corporal, artística i fins i tot musical. D’aquesta manera es vol potenciar les habilitats més artístiques de cada alumne i posar-les en relació amb la representació final de l’obra.

Considerem que la representació teatral és una eina per la deshinibició, per l’educació emocional, per potenciar el treball en grup, amb un objectiu final clar i compartit, i on es fa necessària la col.laboració de tots per assolir un bon resultat. Per tant trobem que les competències i habilitats desenvolupades en aquesta matèria els servirà per la vida, un dels objectius de l’educació.

El fet d’escollir l’obra d’”El Petit Príncep” no ha estat a l’atzar, ja que els valors que transmet volíem que quedessin recollits en el nostre projecte. A més a més el seu llenguatge és senzill i destinat a ser comprés per persones de qualsevol edat i es considera que el guió és adequat per treballar amb aquest grup d´alumnes.
El nostre projecte és obert i es podria adaptar a diferents obres de teatre en funció de les necessitats de cada centre.

S’aixeca el teló...

Grup1: Esther Aguilera, Esther Valencia, Lucia Osma, Natalia Gonzàlez, Cristian Jordà

CONNECTANT FRONTERES SOBRE DUES RODES

El nostre projecte es titula “Connectant fronteres sobre dues rodes”, perquè es treballa la connexió amb bicicleta entre Romania i Catalunya, dos dels països d’origen de l’alumnat majoritari del centre on s’ubica el projecte. L’objectiu és millorar la cohesió social entre l’alumnat del centre, ja que hi ha fortes conductes discriminatòries basades en prejudicis i estereotips. La manera de treballar-ho serà a través de la investigació i aprofundiment dels dos països per, en un futur, anar a fer-hi una ruta en bicicleta.

La metodologia didàctica en què es basen totes les unitats didàctiques és la metodologia cooperativa, ja que partíem de la base que treballant d’aquesta manera per una banda resolíem l’atenció a la diversitat i, per altra banda, fomentàvem la millora de les relacions socials (millora de la cohesió del grup).

El públic objectiu del projecte és l’alumnat de 3er d’ESO, ja que tenen molt a prop el viatge de final d’ESO i, la temàtica, vam pensar que els podia resultar més motivadora i propera.

En tractar-se d’un projecte interdisciplinari, les diferents unitats didàctiques estan relacionades quant a temàtica i, en la majoria d’elles, el que s’hi treballa es necessita per poder desenvolupar alguna part d’alguna altra assignatura. Aquesta pensem que és l’essència d’un projecte interdisciplinari real.

Els temes que s’hi treballen són, a tall d’exemple, des de l’aprofundiment en la tipologia textual de l’enquesta i les entrevistes, i la seva posada en pràctica, (llengua castellana i literatura), fins la preparació d’un viatge en bicicleta des del punt de vista numèric (distàncies, canvi moneda,...) (matemàtiques) i l’elaboració de la seva pròpia guia de viatges (ciències socials). També s’endinsaran en la mecànica de la bicicleta (tecnologia), i aprendran a preparar el cos per un trajecte, tot realitzant una sortida en bicicleta (educació física). Com que l’alimentació és un tema important a l’hora de preparar un viatge en què hauran de fer un esforç físic, també ampliaran els seus coneixements en aquesta àrea (ciències naturals), i des de l’assignatura d’educació per la ciutadania es treballaran, de manera molt pràctica, dinàmiques amb l’objectiu de millorar la relació amb els altres. Finalment, tot plegat culmina amb una visita a la televisió local i la preparació d’un reportatge que inclou tots els aprenentatges del projecte (llengua catalana i literatura).

El lligam que existeix entre totes les àrees pretén generar un aprenentatge significatiu a l’alumnat. Es treballen conceptes del currículum aplicats a quelcom pràctic i real, per tant, són activitats d’ensenyament – aprenentatge plenament competencials.

Si teniu ganes de consultar el nostre projecte, endavant! Aquí el teniu!!!!

Grup 7: Núria Barrufet, Montse Mazón, Neus Pastells, Judit Pons i Sílvia Pous
grup7_pac2_Connectantfronteressobreduesrodes_

L'ESTALVI ENERGÈTIC


En els temps que vivim, amb més consciència de recursos limitats i amb una vivència clara de crisi econòmica, tots els ciutadans i ciutadanes anònims hem de fer una reflexió sobre la gestió dels recursos, tant pel que fa d’aquells recursos sobre els que tenim una influència directa i clara, com d’aquells que són més socials, més comunitaris, més compartits i la influència no és ni tant directa ni tant clara.
Sabem que els recursos dels que disposem per viure són limitats i l’evolució de les persones i les societats ha de comportar un aprenentatge conjunt sobre com gestionar-los de forma sostenible i de manera eficient. No tant sols per una necessitat immediata de reducció de costos sinó també per conscienciar-nos tots plegats d’una manera de fer millor per a tots.

Des del centre mirem de construir una comunitat educativa activa, conscienciada i responsable, per què és important aprendre a reflexionar sobre aquests aspectes. Amb aquesta visió, pensem que més que unes accions puntuals o l’aprenentatge d’uns continguts concrets, el que busquem és promoure una conscienciació que pugui contribuir a uns canvis profunds, tant pel que fa a les persones com pel que fa a la societat. Aquests canvis en profunditat, només es poden assolir a través de la reflexió sobre l’experiència, prenent consciència a partir dels propis comportaments.

Amb les activitats que proposem en aquesta web volem posar el nostre granet de sorra per un món millor.Grup 5: Mònica Algueró, Cristina García, Etel Gordo, Gemma Llamas i Laura Solé

Les notícies que canviarien el Món.

La programació “Les notícies que canviarien el món” es tracta d’un projecte interdisciplinari dirigit a un grup d’alumnes que assisteixen a l’aula oberta d’un institut. És a dir, gaudeixen d’una adaptació curricular, específicament de diversificació curricular on s’hi prioritza una metodologia cooperativa i manipulativa amb una avaluació continuada.

Aquest grup d’alumnes es troba desmotivat pels aprenentatges escolars i creiem que amb aquest projecte es pot potenciar el interès per les matèries escolars a través de fets reals i de l’actualitat. A l’hora, pot despertar el interès dels alumnes per l’estat actual de la societat.

A partir de l’anàlisi de diferents notícies, de diferents tipologies i seccions que podem trobar a un diari, mirant les notícies, escoltant la ràdio, revistes i entre altres mitjans de comunicació, els alumnes les poden transformar per aconseguir un món millor. Aquestes modificacions les podran dur a terme mitjançant la manipulació de diferents eines audiovisuals i tecnològiques.

El projecte està format per 10 unitats, a cada unitat es treball una secció que podríem trobar a qualsevol diàri (cultura, economia, medi ambient, esports, educació, etc.) al final de cada unitat els alumnes hauran de realitzar un producte que després serà exposat a la resta de classe i a tot el centre. Aquests productes seran, una notícia de TV, de ràdio, article de diàri, bloc, anunci, entre altres.

Amb el treball de cada sessió es relacionen les matèries i blocs contemplades a la diversificació curricular i també el treball de les competències bàsiques.

Miquel Baeza, Sara Oriol, Marta Ruiz, Jorgina Sanjuan, Elisenda Turro.

Grup 10Programació_canviem_el_món_desenvolupament


Programació_canviem_el_mónANNEX