dilluns, 21 de maig del 2012

Colònies Responsables

COLÒNIES RESPONSABLES


Hola companys i companyes del Màster!
La Vanessa Rodríguez, la Regina Forné, el Raül Niubó i la Sílvia Segura volem compartir amb tots vosaltres el nostre treball interdisciplinari destinat als alumnes de 3r de la ESO. Hem programat un Crèdit de Síntesi centrat en el turisme responsable titulat “Les nostres colònies responsables” on hem volgut emfatitzar, per una banda, la importància d'assolir la responsabilitat de les conseqüències dels nostres actes, i d'una altra, com aquesta responsabilitat és convenient aplicar-la a la conservació del medi ambient.
Al nostre institut, estem demanant dia rera dia als alumnes amb conductes disruptives que canviïn de comportament, els diem que la seva actitud no és la correcta, que així no van bé... I , hem pensat, que en comptes d'utilitzar el càstig com a mesura de control, utilitzarem el reforç positiu: s'han de guanyar aquestes colònies!! Ha d'haver un canvi d'actitud per part dels alumnes si volen que el professorat estigui disposat a acompanyar-los. Ells són els responsables que el grup de tercer vagi de colònies o no. Ells decideixen."

La proposta:
La proposta de les colònies sorgeix del mateix grup d'alumnes de 3r d'ESO, ja que per alguns motius, altres anys no van poder fer-ne. El professorat creu convenient poder donar una oportunitat a aquest grup d'alumnes. Això sí: ells hauran de convèncer als professors que són responsables, i que podem confiar en ells.

Objectiu general: 
L'objectiu general d'aquest crèdit de síntesi és promoure la responsabilitat individual del nostres alumnes treballant-la des de totes les matèries del currículum, seguint com a guia els principis del "Turisme Responsable", i finalment traslladant els continguts apressos a classe a l'experiència de les Colònies.
El centre té una filosofia poc innovadora, amb propostes curriculars molt bàsiques i el que pretenem és motivar al professorat en l'ús de les noves metodologies de treball que impliquin les noves tecnologies, per tal que aquests canvis arribin a tot l'alumnat.
Hem focalitzat el projecte en les següents matèries: Tutoria, Ciències Naturals, Ciències Socials, Música, Educació Visual i Plàstica i Anglès. A més, al ser un crèdit de síntesi, el dijous i el divendres de la setmana que es realitza aquest crèdit, ens traslladem a Sant Feliu de Codines, on s'ubica la casa de colònies i on realitzarem algunes de les activitats proposades, tant des de les diferents assignatures com les pròpies de la casa de colònies.
Les activitats estan pensades per a què tinguin un inici, un desenvolupament i un final, de manera que en cada una de les unitats didàctiques s'especifica de manera general cada una d'aquestes activitats.
​​
Distribució de la wiki:
Com podreu observar, la nostra wiki està dividida en varis apartats:
- Informe de treball: en aquest apartat s'explica tot el crèdit de síntesi. La justificació, els objectius, els continguts, les competències, les unitats didàctiques, l'avaluació, la metodologia....
- Espai pels professors: en aquest espai hi ha explicades totes les unitats didàctiques relacionades amb el crèdit de síntesi.
- Espai pels alumnes: En aquest espai es fa una petita introducció al crèdit de síntesi i a continuació hi ha totes les pàgines creades des de les diferents matèries per la realització de les activitats (des de webquests, actvitats manipulatives, treballs en petit grup, individuals, exposicions orals, treballs d'investiga, de creació....). Al final d'aquest apartat també hi ha el dossier que la casa de colònies ofereix als seus usuaris.​
Finalment, trobem una petita conclusió per fer reflexionar als nostres alumnes.

Aquest és l'enllaç de la wiki: http://turismoconsciente.wikispaces.com/

Esperem els vostres comentaris.

Moltes gràcies

Grup 5

VOLS FER UN VIATGE AMB MI?

El principal objectiu del nostre projecte “VOLS FER UN VIATGE AMB MI?” és afavorir la inclusió de l’alumnat nouvingut al centre educatiu. Pretén que tot l’alumnat del centre interaccioni així com comparteixi i conegui les diferents cultures que conviuen al centre, per tal d’afavorir un millor clima de convivència a l’Institut i conseqüentment més inclusió.
El projecte “Vols fer un viatge amb mi?” mitjançant diferents matèries del currículum -Ciències socials, geografia i història, Educació Física, Llengua Catalana i Música- vol aconseguir que els alumnes de 1r d’ESO coneguin millor els diferents països de procedència dels seus companys i es potenciï una actitud de respecte i tolerància a les diferències culturals.
Com a mètode de potenciació de la diversitat i la inclusió proposem treballs cooperatius intraaula, estables en totes les assignatures. Tanmateix s’utilitzarà la tutoria entre iguals com a eina de suport i potenciadora del procés d’ensenyament- aprenentatge.

Els continguts proposats es duran a terme durant el primer trimestre i amb ells es treballaran els continguts que venen  establerts per l’alumnat de 1er. d’ESO. Per aprofundir en aquest tema aquest projecte recull les unitats didàctiques que es desenvoluparan per cadascuna de les assignatures.
Pel que fa a la avaluació es tindrà en compte el treball individual, el treball grupal, l’autoavaluació i la coavaluació, emmarcat en un context d’avaluació continuada i global.
Us animem a que visiteu la nostra wiki per tal que conegueu el projecte, així com ens comenteu les possibles millores.
Per poder accedir al projecte fet pel grup 2, composat per Anna Fanals Falgàs, Nùria Farré Ribas, Mar García Herrero, Monstserrat Rocadembosc Compaño, heu de clicar al següent enllaç: http://volsferunviatgeambmi.wikispaces.com/