dilluns, 13 de maig del 2013

Treballem l'educació ambiental: Com influïm i com ens influeix l'entorn.


El projecte que aquí presentem pretén ser una eina amb la que treballar de forma interdisciplinar l'Educació Ambiental.


Tot i que està adreçat i elaborat per alumnes de 1er d'ESO amb les modificacions necessàries en les activitats de les diferents unitats podria ser utilitzat en altes cursos d'ESO.

Des de les matèries de Ciències Naturals, Ciències Socials, Tecnologia, Matemàtiques, Llengua Catalana i Educació per la Ciutadania es treballen temàtiques diverses com el Consum Responsable, les 3R, les diferents Fonts d'Energia, la Petjada Ecològica, etc amb uns objectius comuns detallats al projecte però sobretot centrats en l'educació en valors.

Pensant en una escola inclusiva, treballem a l'aula amb estratègies que l'afavoreixin, i centrem els esforços en una programació per competències per arribar a assolir els continguts.

Esperem sigui d'utilitat.

El podeu consultar aqui: Treballem l'Educació Ambiental

13 comentaris:

 1. Bon dia Grup 1!
  Pensem que el tema principal que conforma l’eix central del projecte és molt adequat en la societat i el món el qual vivim. Per altra banda, pensem que aquest s’ha sabut integrar en la dinàmica de funcionament i en les línies d’actuació bàsiques del centre i, a la vegada, permetrà a aquest seguir avançant i innovant en aquesta direcció.
  En general, pensem que es desprèn una planificació i organització molt acurada del projecte i que això ha permès establir interconnexions entre les diverses parts que el conformen. A més a més, ens ha convençut molt el treball i anàlisi fet de les competències ja que aquestes queden molt ben descrites dins del blog, clarament relacionades amb les diverses activitats que es duran a terme, les assignatures que es treballaran i quins seran els continguts que en permetran el seu assoliment. També el fet que aquests es trobin emmarcats dins els tres components de les competències (conceptuals, procedimentals i actitudinals).
  En relació a la metodologia ens ha semblat molt encertada i també detallada, la qual té present tots els aspectes a tenir en compte a dins de la classe. També ens ha sorprès molt positivament el document “Quadern d’equip”. És fantàstic i molt original!
  Respecte a les Unitats Didàctiques pensem que estan molt ben treballades i, un aspecte que no sempre és fàcil, existeix molta coherència i consistència entre aquestes. Estem segures que ajudarà molt als alumnes a mantenir una visió molt clara de continuïtat dins del projecte.
  Respecte a l’Avaluació, trobem molt encertada la creació d’unes rúbriques generals per a totes les unitats didàctiques a més de les activitats avaluatives de cada unitat. Cal dir que el desenvolupament de les rúbriques i les activitats d’avaluació de cada unitat, estan molt ben elaborades i detallades.
  Volem destacar que heu aprofundit en la temàtica que desenvolupeu en les diferents assignatures d’una manera molt acurada, talment posant-vos en la pell del professorat de cada matèria, relacionant molt bé els coneixements que cal tenir per desenvolupar els continguts de les matèries amb les metodologies que utilitzeu per portar a terme les activitats d’aprenentatge.
  Pel que fa a la web, també ens ha agradat molt. L’entorn audiovisual és agradable i d’un accés molt fàcil i clar. Disposes en tot moment del mapa de la web que et permet situar-te ràpidament i decidir a on et vols dirigir. Els diferents elements i pàgines es visualitzen adequada i ràpidament.
  Creiem que és un treball molt correcte. Puntualitzaríem potser com a aspectes a millorar termes de caire més general i especialment de format. En la presentació hi ha alguna falta ortogràfica, la que més ens crida l’atenció és la utilització del terme “perseveració” en detriment de “preservació”. Al context d’actuació també hi ha una frase que no està acabada “La durada del desplegament del projecte és de...” i a més, considerem que tant en aquest apartat, com a l’apartat de metodologia, potser una informació més breu o sintetitzada facilitaria la seva lectura. La presentació de les UUDD potser podria haver estat d’un altre color per poder, per una banda, diferenciar-la dels fons i facilitar la seva lectura i també per diferenciar els diversos apartats que conformen el quadre. Finalment, ens ha estat impossible accedir a la WebQuest de la unitat didàctica 2, “La problemàtica ambiental“ i a la font 2 de la unitat didàctica 5 “Les fonts d’energia”. Esperem que us serveixi i haver contribuït a la millora, encara més, del vostre projecte!
  Finalment, creiem que heu treballat moltíssim i, encara que de vegades la feina se us hagi pogut fer feixuga, la vostra tasca és excel•lent i el vostre projecte és un exemple d’elaboració pedagògica.

  Moltes gràcies.

  Grup 2(Ona, Núria, Laura, Belén i Marta)

  ResponElimina
 2. Primer de tot agraïr-vos el fet de veure el nostre treball i extreure valoracions tan bones. La veritat és que ens ha costat moltíssim, sobretot les primeres setmanes de coordinació i decisió de tots els aspectes que conformen una programació didàctica tan extensa com pot ser un projecte interdisciplinar a un centre i ubicar-ho a la realitat actual. Si que és cert que ens hem posat totes en els diferents papers que pot haver-hi en el desplegament d'una programació d'aquest tipus, sobretot en realitzar les unitats didàctiques, sense tenir molt coneixement sobre els continguts els quals voliem treballar. Crec que la bona coordinació enter nosaltres i les ganes de tirar endavant el projecte ha fet d'aquest resultat.

  Per altra banda, també donar-vos les gràcies, no només de comentar les coses bones, sinó també les dolentes. Ja sabeu que el temps ha estat justet per acurar-ho al màxim,. i que moltes coses sempre s'escapen, més si tenim altes treballs a fer i sobretot, el TFM en ment. No obstant, hem afegit el tema de la temporització que sen's va escapar, i estem treballant en els enllaços de la WebQuest, que pel que es veu, no som les úniques amb problemes d'accés, i el material que no és accesible (la Sabina també ens ho ha dit).

  Crec que no ens deixem res més, sols valorar el comentari que ens heu fet, tant els aspectes positius com els negatius, per tal d'establir millores.

  Moltes gràcies

  Grup 1. Sylvie Pérez, Ariana Ramírez, Laia Reverté, Begoña Monreal i Cristina Sanz

  ResponElimina
 3. Bona tarda grup 1!

  Primerament, ens ha agradat molt el tema del vostre projecte sobre l'educació ambiental. Igual que les companyes del grup 2, pensem que és un tema que és d'actualitat i pot servir per conscienciar al nostre alumnat per saber de quina manera poden contribuir a ajudar a la sostenibilitat del planeta. Com heu escrit a la presentació, està dissenyat per al grup de 1r d'ESO, però pot ser aplicat també a cursos superiors.

  Hem observat com és d'important al vostre projecte alguns principis normatius que apareixen a la llei d'educació catala (LEC), com la inclusió educativa, l'atenció a la diversitat i el foment de les competències bàsiques. És molt positiu el fet que totes elles es veuen reflexades al vostre projecte. A més, trobem molt correcte que a cada una de les unitats així com, al projecte global heu dividit els continguts en conceptes, procediments i actituds.

  La vostra web és molt complerta, però trobem alguns punts que ajudarien a millorar-la:
  - El menú de navegació no es gaire clar a primera vista, ja que feu servir un codi d'escriptura com si fos un treball escrit. Pensem que el llenguatge web ideal potser utilitzar paraules clau per a cada tema. Per solucionar-ho s'haurien d'elimar els subapartats del menu i a més treure els números que indiquen el seu ordre perquè no calen.

  - Haurieu de revisar el formulari per introduir comentaris donat que ens hem trobat que no funciona.

  - Les taules es visualitzen correctament. No obstant, en algunes la visibilitat no és correcta, com per exemple, la taula de les activitats desenvolupades a les UUDD del projecte, en la qual hi ha un text blanc sobre un fons verd clar. Això dificulta la seva llegibilitat al ser un text bastant extens.


  - A l'apartat d'autoavaluació, s'introdueixen taules en subfinestres que tenen un tirador extra per accedir a la informació de la taula. En alguns casos, això pot induir a pensar que no hi ha més informació.

  - Us recomanem a l'apartat de les UUDD, feu referència a la temporització. Podrieu introduir un hipervincle per entrar directament i no haver de buscar l'apartat que referencieu.

  - En general, a les vostres UUDD feu molt ús del suport tecnològic (ordinadors). Creiem que és un recurs fàcil, però que pot tenir inconvenients si la tecnologia falla o si els alumnes obliden els portàtils. Apart d'això, es podrien buscar altres maneres de treballar per potenciar la creativitat i l'autonomia dels alumnes.

  A les UUDD de llengua catalana i educació per a la ciutadania hem observat activitats similars pel que fa a la lectura de notícies.

  A una de les Unitats de la matèria d'educació per a la ciutadania, proposeu elaborar un vídeo. Considerem que una o dues hores es poc temps per a la seva realització, tenint en compte que s'ha de fer la preproducció (guió), gravació, edició i visualització. A més, aquests alumnes creiem que estan suficient familiaritzats amb aquesta tasca i això allargaria el temps establert.

  Per últim, ens agradaria destacar que el vostre projecte pot garantir l'aprenentatge significatiu de l'alumnat i la seva participació, perquè teniu molt en compte els seus interessos per a proposar les activitats.

  Esperem que els nostres comentaris siguin útils!

  GRUP 5 (Eva, Cristina, Jordi i Jota)

  ResponElimina
  Respostes
  1. (1era Part)

   Moltes gràcies per tots els comentaris que ens heu fet, després de realitzar un treball tant complex i amb tant d’esforç invertit, doncs agrada que et felicitin pel treball realitzat. Pel que fa als punts de millora de la web, agraïm les vostres aportacions i idees. Són aportacions molt concretes que denoten un anàlisi exhaustiu del nostre treball, us agraïm el vostre temps.Tots els comentaris crítics que heu fet, són constructius i ens ajuden a millorar, en la seva majoria, en formes de visualització i del moviment a la nostre web. Tot i així, s’ha d’entendre que hi ha moltes maneres de fer i què nosaltres tot el que hem fet ha estat perquè hem cregut que era la millor opció o la més convenient en el moment. Però, com hem dit al darrer comentari respost, els temps i el volum de feina de la resta d’assignatures del màster juguen un paper limitador a l’hora de dedicar esforços al control exhaustiu de tots i cadascun dels elements de la web. No obstant això, són aspectes que es podrien anar millorant de cara a un perfeccionament de la nostra web.
   No hem entès això de que cada apartat hauria de ser paraules claus, hem estat mirant el vostre per saber a que us referíeu i més o menys trobem que utilitzem la mateixa nomenclatura, què ens voleu dir exactament? Sobre el nombre d’apartats i enumerar-los, és una alternativa que hem escollit per ajudar a clarificar i utilitzar la web correctament, així no tot està afegit en un únic apartat.

   Respecte a que no podeu accedir a fer comentaris, exactament és així, perquè no creiem necessari que sigui un espai on fer-los. Si es vol utilitzar el projecte ja hi ha llibertat per fer-hi totes les modificacions que s’hi vulguin introduir en el context que es vulgui utilitzar.A més, tenim l’altra opció, en el blog d’aula per escriure’ns els comentaris i valoracions.

   Igual passa amb les autoavaluacions, a nosaltres ens apareixen directament, no cal accedir de cap manera, a vosaltres com us apareix?

   D’altra banda, com vosaltres destaqueu positivament, creiem que és essencial dividir els continguts d’aprenentatge en conceptuals, procedimentals i actitudinals, és a dir, les habilitats, actituds i coneixement que són necessaris dominar, exercir i conèixer per aconseguir ser capaços d’actuar competentment; ja que continguts tenen com a finalitat el desenvolupament de les competències bàsiques, i aquestes estan dividides en components de caràcter disciplinar, interdisciplinar i metadisciplinar.

   Grup 1 (Bego, Ariana, Cristina, Sylvie i Laia)

   Elimina
  2. (2a part)

   Respecte l’ús de les tecnologies, a moltes de les uudd fem servir molt suport tecnològic perquè creiem que és fonamental que aprenguin a fer servir les TIC com a instruments per l’aprenentatge. És a dir, cal ensenyar als nostres alumnes a cercar informació, seleccionar-la, treballar-la de forma adequada segons els objectius d’aprenentatge que té cada activitat, elaborar la informació i presentar un treball adequat a les exigències de l’activitat. Ensenyar als nostres alumnes a fer un bon ús de les TIC els permetrà desenvolupar la competència aprendre a aprendre, a més de la de tractament de la informació i competència digital.

   Tenint en compte que l’ús de les TIC no és un recurs que es faci servir sempre de forma integrada amb una metodologia participativa i cooperativa, si no que, més aviat, es solen reproduir dinàmiques de classe tradicionals però incorporant la pissarra digital i els portàtils; hem considerat oportú que el nostre projecte interdisciplinar, que té una durada de 19 setmanes, per tant, les hores a la setmana dedicades al projecte no són excessives, incorpori aquestes metodologies com a mostra de com s’han de fer servir per fomentar estratègies d’aprenentatge que apostin per un aprenentatge significatiu.

   Respecte als posibles inconvenients que es poden derivar de l´’us d’internet o de disponibilitat de portàtils, potser no ho vam detallar correctament, però ja vam valorar aquests possibles inconvenients i vam especificar que, si fos necessari, utilitzaríem una sala d’ordinadors del centre.

   Finalment, tant a l’aportació sobre la temporització com a les activitats d’algunes matèries ho tenim present com a proposta de millora del projecte, en el cas de que algun dia ho posem a la pràctica.

   Moltes gràcies pels vostres comentaris i ens agradaria que responguéssiu als dubtes que se’ns ha plantejat arrel de la vostra intervenció.

   Grup 1 (Bego, Ariana, Cristina, Sylvie i Laia)

   Elimina
  3. Bona nit!

   Intentarem aclarir aquells aspectes que no heu vist del tot clars.

   Primer de tot, fer referència a la qüestió de les paraules claus. Entenem que es molt més clar a nivell visual utilitzar a l'índex només una paraula o grup de paraules curtes per a assenyalar cada apartat. Ens donava l'impressió de que estava massa carregat el menu de navegació amb subapartats per a cada apartat. Però això, suposem, ja es qüestió de preferències.

   Sobre les autoavaluacions, cal dir que si que ens apareixen directament, però l'únic inconvenient que observem és que es mostren dins d'una subfinestra i no veiem tota la informació complerta de cop, sino que has de clicar sobre una altra pestanya per baixar i accedir a la resta d'informació.

   En realitat, són petits detalls que servirien per a acabar de perfeccionar la web. Estem d'acord amb vosaltres en que no és possible dedicar tot el temps a aquesta matèria, ja que tenim molta més feina de la resta d'assignatures del màster.

   Per últim, us comentaven les dificultats que poden haver amb la tecnologia perquè tenim experiència per exemple, als centres de pràctiques, i hem après que sempre hem de procurar tenir un plan B en cas que la tecnologia un dia no funcioni, donat que no es un recurs perfecte i sempre pot haver-hi un dia en el que no funcioni tal i com esperàvem.

   Esperem que hagim resolt els dubtes i que algun dia pogueu posar en pràctica el vostre projecte.

   Grup 5 (Jordi, Jota, Cristina i Eva)

   Elimina
 4. Primer que res, felicitar-vos per aquest treball, que, sóta el nostre punt de vista, està molt ben aconseguit.
  Està tot molt ben detallat i hi ha un molt bon aprofundiment en el tema que treballeu.
  Com ja he dit, és un treball molt ben acurat i que tracta al detall fins a l'últim punt.

  De totes maneres, però hem trobat unes quantes parts que volem destacar per sobre les altres:

  - Les competències bàsiques estan molt ben explicades i s'especifica minuciosament el què s'hi treballa en cada unitat.

  - Es veu clarament la relació que hi ha entre les matèries, cosa que pels alumnes també seria un avantge molt significatiu.

  - Com a tercer i últim punt a destacar, trobem que hem de fer èmfasi en el BLOG VERD i en el DOSSIER D'EQUIP com a eines vertebradores del treball interdisciplinari.

  Molt bona feina,

  Grup 4:
  Gemma Rivera. Mireia Cinca, Gianninna Barba, Marta Gómez i Roser Roselló.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Moltes gràcies per tots els bons comentaris que ens heu fet, ens ha agradat molt les vostres aportacions perquè ens animen a continuar treballant d’aquesta manera, hem invertit molt temps i esforç per aquest treball, suposem que com tots heu fet.

   Totalment d’acord amb vosaltres, el blog verd i el dossier d’equip són dos instruments indispensables per al projecte, ja que s’utilitzen en totes les uudd de forma transversal. El blog verd els proporciona un espai d’intercanvi de reflexions entre els alumnes i el professorat que hi intervé. Creiem que és aquest espai és important de fomentar perquè considerem que compartir coneixement i elaborar-lo conjuntament amb els iguals, per mitjà del diàleg cooperatiu, és una estratègia essencial per promoure la construcció d’aprenentatge significatiu fent ús de les TIC. Respecte al dossier d’equip, creiem que és una estratègia que els permetrà autoorganitzar-se millor, ser més conscients del seu procés col·laboratiu i cooperatiu d’aprenentatge i, en definitiva, fomentar l’autonomia individual i grupal dels nostres alumnes.

   Gràcies pel vostre comentari.

   Grup 1 (Bego, Ariana, Cristina, Sylvie i Laia)

   Elimina
 5. Benvolgudes companyes del Grup 1.

  Realment, després de fer una lectura acurada sobre el vostre Projecte Treballem l’educació ambiental: com influïm i com ens influeix l’entorn, hem de dir que estem gratament sorpresos.

  Creiem que el Projecte que presenteu està molt complet ja que engloba forces matèries, tracta un tema molt actual i important com és l’educació ambiental, i utilitza eines tecnològiques modernes per tal d’arribar amb més èxit als alumnes.
  La eina del Blog Verd és una gran idea ja que pot ser de gran utilitat per motivar als alumnes i poder compartir l’aprenentatge.

  L’exposició de les UUdd amb els seus objectius, continguts i criteris d’avaluació és realment clara i completa; al igual que l’autoavaluació que està també molt ben definida.

  Poca cosa a dir, a part de que és un gran projecte que seria convenient que moltes escoles tinguessin en el seu programa.
  Felicitats!

  Opinió del grup sobre possibles correccions:
  - Creiem que és millor per l’aprenentatge dels alumnes que les UUdd de les diferents matèries s’exposin a la vegada per tal de connectar-les millor i que prenguin més sentit. Per exemple, tal com ho exposeu, entre la UUdd 1 i la 8 passen més de tres mesos. Si la idea és entrellaçar les matèries al voltant d’una mateixa temàtica creiem que és preferible que no passi tant de temps.

  - A l’apartat de temporització no queda molt clar (potser no ho hem entès bé) quan parleu que el projecte és realitza en 19 setmanes però en el quadre on surten la relació de setmanes amb les UUdd, ni ha 16. Un simple apunt...

  - per últim, si la idea és realitzar aquest projecte en un trimestre, creiem que és complicat poder-ho fer si tot ell dura casi quatre mesos. No creieu?

  Atentament,
  (Sheila, Cristina, Adriana i Guillem)

  ResponElimina
  Respostes
  1. Moltes gràcies per les vostres valoracions positives. Com dieu, a nosaltres ens faria molta il·lusió que alguna escola s’animés a desplegar aquest projecte algun dia!

   La idea que suggeriu de desenvolupar a la vegada les diferents uudd és una opció que vam considerar quan debatíem com organitzar el treball. Però vam estimar que un projecte global d’aquest tipus seria convenient treballar-ho en gairebé dos trimestres (el segon i el tercer), perquè volem que sigui un tema present en l’actualitat setmanal del centre, que avanci igual que el curs. Creiem que el tipus de temàtica permet treballar diferents perspectives del tema de forma consecutiva, desenvolupant de forma paulatina cada uudd, encara que com vosaltres suggeriu, també podrien treballar-se a l’hora diverses matèries. Així doncs, el projecte es desenvolupa en dos trimestres, i s’inicia al segon trimestre del curs.

   Respecte la temporització,potser no vam transmetre la informació d’una forma prou clara. El projecte no sempre es fa a les mateixes hores al llarg de la setmana, si no que varia en funció de la matèria que s’està treballant i les hores setmanals que disposa el calendari ordinari per aquella matèria. Així doncs, les assignatures que disposin de 3h setmanals al calendari ordinari necessitaran 1 setmana i una classe més de l’altre setmana per acabar les 4hores del projecte; però si l’assignatura només disposa de 2h a la setmana s’allargarà a dos setmanes; o si la uudd que s’està treballant és de 5h enlloc de 4h, també s’allarga. Per això el nombre de setmanes total s’incrementa.

   Moltes gràcies per les vostres aportacions i suggeriments!

   Grup 1

   Elimina
 6. Bona tarda!
  Des del grup 6 us volem comunicar quines han sigut les nostres impressions en relació al vostre projecte:
  Per començar, heu triat un tema que està a l’ordre del dia i, per tant, altament motivador com a eina de conscienciació ciutadana vers el medi ambient.
  Heu fet una bona organització dels continguts, treballats en detall des dels conceptes, procediments i actituds. A l’igual que altres grups, ho hem valorat molt positivament.
  Feu servir recursos multimèdia variats i innovadors molt adients per dinamitzar les tasques a realitzar, tot i que alguns no els hem pogut veure per dificultats amb l’accés des de l’enllaç.
  En relació a l’espai web, creiem que teniu una presentació senzilla però atractiva, els accessos són correctes i, tot i que el mapa de navegació té molts subapartats, segueix un ordre lògic que permet orientar-se fàcilment.
  Com a propostes de millora, a nivell d’aspectes formals, podríem recomanar fer la lletra una mica més gran en els quadres introduïts ja que cansa la vista i dificulta la lectura; en general, però, l’estètica és agradable i cuidada.
  Caldria revisar l’ortografia i alguna frase incompleta.
  Per últim, creiem que en alguns punts hauríeu de sintetitzar la informació perquè no en quedi difós l’objectiu principal del projecte.

  Pensem que heu fet molt bona feina! El projecte reflecteix l’esforç que hi heu invertit i seria interessant veure en la pràctica el seu desplegament.

  Grup 6: Estalina, Laura, Carles i Judith

  ResponElimina
  Respostes
  1. Bona tarda

   Agrair-vos sincerament el vostre comentari. Quan segueix una linia tan positiva ens sentim francament recompensades. La nostra intenció és que aquest projecte realment pugui ser usat en algun centre algun dia.

   Respecte el que comenteu dels aspectes a millorar pensem que sí teniu raó en el tipus de lletra, potser un punt més seria suficient. I el fet de tenir alguna frase incomplerta deu haver sigut al traspassar els textos del word. Ho hem de revisar sí.
   I sintetizar... cert, però a vegades és difícil i segons quins punts és preferible que ens assegurem allò que volem transmetre.

   Gràcies novament pels comentaris
   Grup 1 Cristina, Laia, Ariana, Begoña i Sylvie

   Elimina