dissabte, 18 de maig del 2013

LES DIFERENTS CULTURES:

 
El projecte que presentem a continuació tracta sobre les cultures del món. Les membres del treball volíem trobar un tema que ens permetés fer un treball interdisciplinar en totes les assignatures i el tema de les cultures ens va semblar molt adient pel gran ventall de possibilitats que hi ha de treballar-lo des de totes les assignatures i alhora de treballar aspectes tant importants com un seguit de valors, el coneixement del món i coneixements més teòrics.

Aquest projecte va dirigit a un grup de 2n d'ESO i es portaria a terme al primer trimestre ja que d'aquesta manera també serviria per a repassar tot el treballat a l'any anterior i realitzar així una retornada a l'institut agradable i partint dels coneixements adquirits.

L'objectiu principal que ens hem marcat amb aquest projecte és sensibilitzar l'alumnat sobre les diferents cultures i a més de dur a terme un conjunt de tasques per tal de comprovar el seu grau de maduresa.

Així doncs, el projecte de "Les diferents cultures" està motivat per la necessitat de sensibilitzar al nostre alumnat sobre les diferents cultures i el respecte que totes elles es mereixen. A través del seu coneixement i aproximació a totes es pretén brindar especial èmfasi en tot el que engloba ser una persona lliure i respectada, amb els seus valors personals, socials, democràtics i drets humans
A continuació us deixem l'adreça per accedir al bloc:
ESPEREM QUE US AGRADI.
GRUP 4: Giannina Barba, Roser Rosselló, Marta Gómez, Mireia Cinca i Gemma Ribera.

9 comentaris:

 1. Bona tarda,

  Som el grup 1 i ens agradria fer una sèrie de comentaris per avaforir la reflexió del vostre projecte.

  Molt bé la temàtica. ens agrada molt ja que es poden treballar molts continguts i valors, tot i que ja hi han projectes similars a la xarxa com el de Canviem el Món que surt al blog de l’assignatura.


  A l’apartat de continguts no hi ha el que es demana. no es veuien els continguts. s’hauria d’haver buscar al currículum i relacionar-los amb les assignatures que desenvolupeu. Parleu de les activitats que fan i dels productes finals q es demanen, però no dels continguts. I a més, introduïu dient que comentareu els continguts generals i no els hem aconseguit veure.


  A les uudd, no entenem com pot haver una sessió que sigui 6,7,8,9. es proposa que sigui la mateixa sessió però amb duració de més hores. quin és el criteri per dir que són diferents sessions si és la mateixa sessió perquè treballeu el mateix? Llavors potser s’hauria de posar la mateixa sessió amb la durada de 4 o 5 hores. A més, hi ha una cosa que no entenem quan dieu que en algun moment es tracta d’un crèdit de síntesi. Pot ser possible un crèdit de síntesi al Primer Trimestre??


  Respecte l’avaluació aportem una petita reflexió: parleu de que es valorarà el “treball continuat a casa”. Com es valora això en un treball de síntesi? Entrem en la discussió de si és o no necessari que els alumnes facin deures a casa. I insistim, un treball de síntesi en principi tenen uns dies per fer-lo a final de curs... no és al mig de les sessions de curs. Pot ser estem equivocades, però és la idea que tenim.


  Per altra banda, està molt bé quan heu enllaçat el Blog al Sites com un enllaç. Nosaltres també varem plantejar un blog i no vam pensar en enllaçar-ho, per tant, a partir de la vostra idea, complementarem el nostre projecte.

  Esperem que aquestes aportacions us hagin servit per la reflexió i per la millora.

  Sylvie Pérez, Ariana Ramírez, Begoña Monreal, Laia Reverté i Cristina Sanz  ResponElimina
 2. Bona tarda! Des del grup 5, volem felicitar-vos pel treball i la web que heu elaborat, la qual és molt complerta i atractiva, però com ja sabeu ningú és perfecte i volem fer les següents aportacions per tal de que milloreu encara més la vostra magnífica feina:

  - Primer, creiem que en l'apartat dels continguts aquests son molt generals i que caldria detallar més els continguts de cada assignatura.
  - A demés, no heu parlat sobre les connexions entre les matèries, les quals recomanem que hauríeu d'esmentar.
  - A demés, el darrer apartat, el mapa del lloc, és una mica confús ja que t'esperes que s'incloguin uns altres continguts.
  - Com a fet menys important, seria adient que detalléssiu més algunes de les activitats de les unitats didàctiques, fins i tot creant un apartat específic on s'incloguin amb una descripció més elaborada.

  Esperem ajudar-vos a millorar encara més el vostre treball.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola companys del grup 5!
   Moltes gràcies per les vostres valoracions, les crítiques constructives sempre són ben rebudes.
   - Pel que fa al tema dels continguts som conscients que aquests són massa generals i seria necessari una major concreció i realitzar la connexió amb les diferents matèries. El fet de poder valorar altres projectes ens ha servit per adonar-nos d'aquest fet. Tal i com us hem comentat, el vostre projecte és un clar exemple de com s'han de realitzar correctament els continguts.
   - En principi el mapa de lloc no és en si un element de consulta sinó l'eina que ens permetia organitzar el nostre blog. Potser si que seria convenient valorar treure'l de l'arbre del blog i així no portaria lloc a confusions.
   - El fet d'incloure més explicacions en les UUDD ens sembla adient sempre que no dificulti la seva lectura. La veritat és que en algunes UUDD si que faria falta una major explicació però ens altres resultaria excessiu i possiblement dispersaria l'atenció del lector.

   Moltes gràcies pels vostres comentaris sempre són bons per millorar la feina feta!

   Grup 4

   Elimina
 3. Bona nit,

  Des del grup 3, després de llegir detingudament el vostre projecte, ens agradaria fer-vos alguns comentaris.

  El tema és molt adient pels objectius que us heu marcat i el plantejament és molt encertat. Ens sembla una temàtica molt interessant, que dóna molt joc en quant a la planificació d’activitats i tasques interdisciplinars i amb la qual es pot treballar molt eficaçment aspectes tant importants com la promoció del respecte cap a les diferents cultures i l’educació en valors.
  A més, creiem que el tema és molt apropiat pel context d’actuació ja que es tracta d’un centre on hi ha una elevada diversitat de l’alumnat a causa de l’immigració, per tant, tractar aquest tema és una bona manera d’aplicar estratègies per evitar conflictes i desenvolupar en l’alumnat valors com el respecte i la tolerància cap als altres. Pot ser una qüestió millorable a l’hora de plantejar aquest tema seria haver proposat un títol més original i atractiu, tot i que el que heu proposat deixa clara la temàtica del projecte.

  Respecte la descripció dels objectius creiem que aquests són coherents i realistes. Pel que fa als continguts, però, trobem que la descripció és molt general. Probablement amb una enumeració més concreta, aquesta informació quedaria exposada d’una manera més clara. D’altra banda, considerem que l’exposició de les activitat, la temporització, la metodologia i l’avaluació és clara i ordenada, cosa que facilita la lectura i la comprensió. A més, creiem que emprar recursos visuals (quadres, calendaris...) per la presentació de la relació d’activitats i la temporització és una bona idea per reduir càrrega de text escrit.

  En quant a les unitats didàctiques, creiem que les activitats proposades són molt atractives i interessants. En la presentació de les sessions, però, creiem que falta coherència entre les diferents UUDD. Així, en algunes matèries s’han exposat les sessions desenvolupades en tres parts (inici, desenvolupament i síntesi), mentre que en altres són les UUDD les que s’estructuren en aquestes tres parts, englobant diferents sessions dintre d’aquestes (p.e., inici: sessió 1; desenvolupament: sessions 2, 3, 4, 5, 6 i síntesi: sessió 7).

  Pel que fa a la web, ens ha semblat que presenta la informació ordenada i accessible. A més, a nivell estètic és atractiva i amb colors suaus, cosa que facilita la lectura. Un aspecte millorable en aquest sentit seria la uniformitat de formats en algunes parts del text (p.e., en la relació d’activitats no totes les matèries mostren el títol de les tasques amb el mateix tipus i grandària de lletra). A més, una qüestió que podríeu haver afegit, seria la possibilitat de descarregar el document complert del projecte. Per acabar amb el tema de la web, creiem que el fet d’haver incorporat l’enllaç al blog dels alumnes és molt bona idea i aporta realisme al treball.

  Per finalitzar, volem felicitar-vos per la feina feta i esperem que les nostres opinions us siguin d’utilitat.

  Salutacions!
  Grup 3: Cristina Sances, Guillem Sarda, Adriana Sevillano i Sheila García.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola companys del grup 3! Moltes gràcies per les vostres valoracions, tenim molt clar que el projecte no és perfecte i això es reflecteix en les vostres respostes. Sempre és millorable!
   Sobre el nom del projecte, potser teniu raó i no és massa rebuscat, però el que si que és clar és que no deixa dubte del tema.
   Hem estat valorant en el grup el tema sobre els continguts, i després de comparar-ho amb alguns grups, potser si que és massa general, com s’anaven a explicar més detalladament en cada UUDD no es va pensar en fer-ho més detallat. Com el projecte ja està entregat no ho podem canviar, però a nivell grupal i personal tindrem en compte la necessitat de detallar més els continguts per facilitar el seu enteniment als lectors.

   Sobre la coherència de les UUDD, al grup va veure que no hi havia similitud en aquest punt, però es va veure que això és el mateix que passa en un dia a dia a un centre, on cada docent té la seva manera d’organitzar i programar les seves sessions. Per tant, es va deixar tal i com cada autor va creure més adient, ja què, el fet de dividir-ho de forma diferent no modificava per a res el resultat de l’activitat, només canvia la visualització de les UUDD.

   Sobre les petites diferències de format al web, entenem que pot haver-hi errors, alguns sense voler i altres que veritablement no es van saber modificar o millorar amb la problemàtica de treballar amb una eina nova com el google sites. Creiem que encara que hem comet errors, hem après molt també de les eines TIC i esperem que ens ajudin en el nostre dia a dia com orientadors. El què ens dieu en serveix per millorar.


   Moltes gràcies pels vostres comentaris!

   Grup 4

   Elimina
 4. Benvolgut grup 4!
  Des del grup 2, el primer que ens agradaria destacar del vostre projecte és el disseny de la web. Ens ha impressionat moltíssim: atractiva, interessant, agradable i de molt fàcil ús. De debò, moltes felicitats! Per altra banda, pensem que el tema central és molt atractiu i d’actualitat si tenim present el món cada vegada més globalitzat en el qual ens toca viure. És de vital importància que els nostres alumnes coneguin bé les diferents maneres de viure amb les quals, el més probable és que els toqui conviure al llarg de la seva vida.
  Respecte al context d’actuació, pensem que heu sabut detallar-lo molt bé i ens ha agradat molt el fet de poder trobar tant ben definides les mesures d’atenció a la diversitat de les quals disposa així com les altres característiques que aquest té i que poden tenir certa influència a l’hora de planificar un projecte d’aquestes dimensions.
  Pensem que heu sabut descriure molt acuradament els objectius principals que es persegueixen i això fa que quedin molt clars amb poques paraules. En relació a les competències bàsiques, pensem que es treballen adequadament en tot el projecte però potser hem trobat a faltar una explicació més directa entre aquestes i les diverses activitats o Unitats Didàctiques que es duen a terme.
  En relació a les diveres UUDD, pensem que s’ha aconseguit molta coherència i continuïtat entre aquestes així com mantenir el fil conductor del projecte en tot moment. Potser trobem a faltar, però, una definició més concreta dels diversos continguts que es treballaran a cada matèria deixant de banda les activitats concretes i, en relació a la presentació de les diverses UUDD, pensem que sí tinguessin el mateix format i estiguessin més diferenciades les diverses sessions, seria més fàcil la seva lectura.
  Hem trobat molt interessant l’apartat de la temporització, tant el calendari on es troben detallades les diverses setmanes, com l’horari concret per a cadascuna de les assignatures. Respecte a la metodologia, hem trobat molt interessant el blog que s’ha creat per tal de fer un seguiment del projecte, una eina fantàstica i molt atractiva per als alumnes, pensem. Malgrat això, potser hem trobat a faltar una explicació més concreta i detallada de les metodologies que haurien de guiar totes les sessions del projecte més enllà de l’organització o dels materials.
  En relació a l’avaluació pensem que és molt adequada ja que té present molts aspectes que es donen durant el procés d’aprenentatge dels alumnes però potser hem trobat a faltar partir d’una avaluació inicial dels alumnes.

  GRUP 2: Ona Ràfols, Núria Gonzalez, Belen Magdaleno, Marta Miró i Laura Ruiz Miralles

  ResponElimina
 5. Hola!
  Som el grup 4.
  Voldríem contestar a les dues qüestions que demaneu.

  La primera és que en algunes UUDD hem adjuntat sessions. La cosa està en que no és que hi hagi una sessió que sigui 6, 7 i 8; sinó que en aquestes 3 sessions es té previst fer el mateix i que enlloc d'explicar 3 vegades el mateix hem ajuntat aquestes 3 sessions.

  També comenteu que en l'apartat de continguts s'expliquen de manera molt general; respecte a aquest punt vam entendre entendre que no calia detallar-ho sinó que era un resum del què es tractaria a cada assignatura. Potser ho vaim resumir massa.

  Merci pels vostres comentaris.
  Atentament:
  GRUP 4

  ResponElimina
 6. Hola grup 4,
  Des del grup 6 us volem felicitar pel vostre projecte “les diferents cultures”. El projecte transmet la bona voluntat de fer conèixer i respectar les diferents cultures del món entre els alumnes. Creiem que els continguts i els objectius tractats són els adequats a un projecte interdisciplinar, potser trobaríem a faltar una major relació d´aquests objectius amb el propòsit del projecte. L’aspecte visual i gràfic és molt agradable i fàcil d´utilitzar. La grandària de la lletra és adequada i és de bona lectura. Hi ha un ús encertat del blog com a eina de participació de l’alumnat. S’utilitzen alguns recursos webs i potser pocs vídeos il•lustratius. Les activitats de les UUDD estan separades de l’explicació de les UUDD. A destacar la realització del blog relacionat amb el projecte amb una estètica molt atractiva en línia amb la pàgina web general.
  Enhorabona, una gran feinada !
  Grup 6

  ResponElimina
 7. Hola, som el grup 4.
  Contesem al grup 2 i al grup 6.
  Pel què fa a les vostres aportacions, veiem amb molt bons ulls les vostres opinions. A tothom li agrada que el felicitin per la feina feta.
  Malgrat tot, però, com altres grups comenten i nosaltres també en som conscients, hi ha alguns errors que per una altra vegada ja ho tindrem present.

  Moltes gràcies pels vostres comentaris
  Atentament:
  Grup4

  ResponElimina