diumenge, 19 de maig del 2013

UN POBLE SOSTENIBLE!

L’objectiu principal del nostre projecte és aconseguir que els nostres alumnes puguin tenir una visió crítica del món que ens envolta i de les accions que duem a terme en relació al planeta que ens acull i que ens proporciona els recursos per tal de poder sobreviure, molts dels quals s’estan esgotant.
És per aquest motiu que pensem que serà important que aquests coneguin les conseqüències de les nostres actuacions i quines podrien ser algunes de les alternatives per a poder canviar de direcció. Per tal de poder dur-ho a terme, ens proposem l’elaboració d’un projecte interdisciplinari que consistirà en “transformar” el poble on es troba ubicat el centre per tal d’introduir el màxim possible de modificacions que fessin d’aquest, un lloc més sostenible i amic del medi ambient.
Així, tenint molt presents valors i actituds com la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la sostenibilitat, volem incidir en la oportunitat que ens dóna aquest projecte per introduir millores i innovacions on el treball cooperatiu entre l’equip docent, el treball de l’alumnat, la implicació comunitària i la tasca de l’assessorament psicopedagògic són punts cabdals.
Tant sols en resta convidar-vos a què el pugueu gaudir tant com ho hem fet nosaltres i que ens ajudeu a matenir-lo viu i a seguir millorant i innovant cada dia per poder, algun dia, fer-lo realitat!

Esperem que us agradi!


Grup 2: Ona Ràfols Olivé, Núria González Domènech, Laura Ruiz Miralles, Belén Magdaleno Diez i Marta Miró Domènech

12 comentaris:

 1. Bona nit,

  He intentado acceder a vuestra wiki, pero me dice "acceso denegado". Me he registrado y sale el mismo mensaje.

  ResponElimina
 2. Moltes gràcies pel comentari Cristina. Estem treballant per tal de poder-ho solucionar el més aviat possible...

  Disculpeu les incidències

  Grup 2

  ResponElimina
 3. El GRUP 1 fa la seva aportació:

  En primer lloc, felicitar-vos per la feina que heu presentat. La veritat és que heu aconseguit un molt bon resultat.

  En segon lloc i comentant ja el contingut del projecte, pel que fa als objectius d’aprenentage, ens agrada molt la visió en relació no només als alumnes sinó als agents implicats que treballen en el projecte.
  És molt creativa la presentació pel que fa al context d’actuació, les fotografies ho fan més amè i i tot linkat, el qual es fa una explicació de cadascún d’ells.

  Creiem també imprescindible la relació de competències bàsiques amb el que es vol treballar. La taula queda ben clara. Els continguts són clars i per matèries seguint el currículum. Està molt bé.
  Pel que fa a la relació de matèries, nosaltres ho hem fet de la mateixa manera, i creiem que queda molt visual, d’aquesta manera, tothom que no sàpigui de què va el projecte, es pot fer una idea general de les activitats que es desenvolupen a les uudd. Molta varietat d’activitats diversificades i recursos.
  Pel que fa a la temporització, les matèries són seguides? És a dir, els alumnes només es centren en treballar aquests temes durant tot el trimestre o hi ha continuïtat amb altres temes de les matèries? Sembla que no ens ha quedat molt clar, pot ser perquè no ho hem sapigut veure.

  Que dir de la metodologia, el mateix en relació als objectius. Trobem molt acertada aquesta visió de comptar també amb tots els implicats, sobretot amb el paper de l’assessor. Nosaltres particularment no vàrem pensar gaire en aquests figures, ens vàrem dedicar a desenvolupar el projecte cap a l’alumnat.

  Pel que fa a l’avaluació, està molt bé, la veritat és que ho trobem gairebé imprescindible fer partíceps als alumnes del seu propi procés d’aprenentatge. Tot i que proposem com a millora la presentació d’una taula per a facilitar als alumnes la realització d’aquests, i potser no tant contestar preguntes obertes, sinó plantejar-ho més tancat i limitar-se a contestar si, a vegades o no.

  En algunes uudd, des del nostre punt de vista, hi ha massa informació a les sessions. Creiem que queden massa plenes i extenses, i seria convenient fer-ho més resumit, i després amb un material a part, si es vol, explicar tot el procediment. Costa molt veure les idees principals de cada sessió. Per tant, com a proposta de millora creiem que potser s’haurien d’haver establerts criteris una mica més unificats per tal de no haver-hi aquestes diferències.

  Molt bon treball, la veritat, es nota que heu treballat moltíssim, i el resultat és evident.
  Esperem també que aquests petits detalls que a vegades se’ns escapen (som persones) hagin servit per reflexionar sobre el vostre procés.

  Ariana Ramírez, Laia Reverté, Sylvie Pérez, Begoña Monreal i Cristina Sanz

  ResponElimina
  Respostes
  1. Moltes gràcies a totes per la valoració que heu fet respecte al nostre projecte. Per una banda pel vostre reconeixement i valoració tant positiva de molts aspectes, després de l’esforç que ha suposat la realització del projecte s’agraeix que els companys ho valorin, per altra banda, moltes gràcies també per la vostra critica sempre constructiva que ens dona només perspectives sobre les qual treballar per millorar. Ens heu fet afirmar-nos en alguns errors que ja havíem pensat un cop finalitzat el projecte (som conscients que a les UD hi ha molta informació...)i ens heu donat llum en altres que, tot i que no hi havíem pensat, teniu tota la raó.
   En general, hem gaudit molt en l’elaboració d’aquest projecte ja que ens ha permès obtenir una visió molt propera de la realitat. Tot i així, no ha estat una tasca senzilla, ha costat un volum de feina considerable i moltes hores de dedicació. I, tot i la difícil fluïdesa d’informació a través de l’aula, pensem que hem estat molt coordinades i hem treballat amb ganes per tirar endavant el projecte.
   Pel que fa a la temporització que comenteu, si que hem indicat a la wiki la idea de que paral•lelament a la realització del projecte es segueixen avançant amb d’altres continguts del currículum i, tot i que no hi ha un ordre establert a seguir, sí que hem indicat que hi ha un parell d’UUDD que serien les primeres i una altre que clarament seria l’última perquè intenta fer una síntesis de tot el projecte. Tot i així, potser no hem posat gaire èmfasi en aquest punt i faltaria concretar millor la relació existent entre totes les unitats.
   Teniu raó respecte a l’avaluació, les preguntes obertes per una banda ens donen més informació però per l’altre potser es fa més difícil avaluar la globalitat del grup i fer una síntesis del “moment” en què es troba el projecte.
   Totalment d’acord amb això de les UUDD, hem volgut no deixar-nos cap detall i potser algunes les hem fer massa recargolades, ens apuntem el vostre consell d’utilitzar documents a part o de sintetitzar una mica els diversos apartats per tal que quedi més clar l’objectiu que pretenem a cada sessió.
   Moltes gràcies.
   GRUP 2. (Ona, Núria, Laura, Marta i Belén)

   Elimina
 4. L'organització és boníssima, així i com la presentació i distribució, la claredat i creativitat expositiva del material i la finalitat, els dominis resulten molt complerts i ben estructurats, molt òptims i pròxims a l'alumnat al qual es dirigeix amb un gran repartiment de rols. Molt i molt bona feina, hem gaudit d'una gran obra en el seu anàlisi. Felicitats.

  Possibles aportacions:
  -Incorporar al menú apartats amb subapartats, ja que la llista desplegada al menú resulta llarga (tot i que tal vegada a nivell informàtic no sigui viable).
  -Un mapa general de la web potser resultaria convenient(igual no es pot, però amb el desplegament a Home resultà molt pràctic de totes maneres) per la gran extensió informativa.
  -Començar les seccions amb majúscules en “All pages”.

  De nou moltes gràcies per oferir-nos la oportunitat de gaudir amb la vostra feina!

  GRUP 5: Jordi, Eva-Bibiana;Crsitian de las Nieves; Joan Jordi

  ResponElimina
  Respostes
  1. Benvolgut Grup 5,
   Moltes gràcies pel vostre comentari tan sincer, us agraïm de debò que hagueu compartit amb nosaltres el nostre projecte amb la mateixa il•lusió que nosaltres. I sobretot, que trobeu que les activitats resulten properes a l’alumnat, això significa que el plantejament sembla correcte i ens hem adequat a les característiques dels alumnes a que van dirigides.
   Amb els vostres comentaris pel que fa a fer un mapa de la web i posar subapartats a la llista del menú teniu molta raó, és una bona idea per organitzar i situar millor la informació, ho provarem!
   També tindrem en compte començar les seccions en majúscula!

   Gràcies de nou!

   Grup 2(Ona, Núria, Laura, Belén i Marta)

   Elimina
 5. Bon dia companys, aquí us deixem els comentaris del grup 3:

  La proposta inicial de “transformar” el poble per tal de convertir-lo en un lloc més sostenible i amic del medi ambient és molt atractiva.
  Considerem que el tema escollit és d’actualitat i que, com bé heu comentat, facilita l’ensenyament per competències a partir d’aspectes molt propers a la realitat.

  Ens han semblat molt interessants els objectius generals que us heu marcat, ja que no solament es té en compte a l’alumnat, sinó que també es contemplen objectius en relació al professorat, a l’equip directiu, a les famílies i a tota la comunitat educativa.
  D’altra banda, el context d’actuació es mostra detallat i és clarificador.
  En relació als continguts, heu fet molt bona feina, mirant de treballar totes les competències bàsiques integrades dins de tantes disciplines diferents (tecnologia, educació visual i plàstica, educació eticocívica, llengua catalana i castellana, angles i educació física).
  Realment es treballen totes les competències bàsiques.
  Les activitats d’ensenyament-aprenentatge són força creatives i encaixen molt bé amb el context social actual en el que viuen els alumnes.
  S’utilitzen una multitud de recursos variats que enriqueixen els aprenentatges. Hi ha activitats que requereixen força iniciativa per part de l’alumnat, una recerca constant i un bon coneixement i funcionament de les TIC amb finalitats educatives; aspectes que potencien l’aprendre a aprendre i l’aprenentatge significatiu.
  No obstant, tot plegat requereix que el professorat condueixi molt bé els grup de treball, ja que tot l’alumnat no disposa d’aquests recursos emprenedors i de recerca ni té la mateixa curiositat i motivació per aprendre. Tot i així, el treball cooperatiu permet que els alumnes s’ajudin els uns als altres i que aquestes carències personals com l’escassa iniciativa i motivació, dificultats en recerca d’informació, etc.; quedin atenuades.

  En quan a la temporització del projecte no ens acaba de quedar clar quines UUDD didàctiques es treballen primer i quines després. Comenceu amb les UUDD de socials i una de tecnologia, però tot seguit, no sabem veure quines UUDD es segueixen.

  La comissió de treball proposada és molt interessant, tot i que a la pràctica, possiblement sigui complicat arribar a implicar en un projecte d’etapa a tants membres de la comunitat educativa i, fins i tot, externs a aquesta, com és el cas del professional de l’EAP.
  La consecució d’aquest projecte implica a molts agents fora del propi professorat. No obstant, la proposta és excel•lent i totalment viable, sempre i quan hi hagi una bona implicació per part dels diferents membres.
  En relació als criteris d’avaluació, cal dir que estan molt ben detallats. Sobretot ens ha agradat el fet de que no només és el professorat qui avalua, sinó que també es fomenta molt l’autoavaluació i la coavaluació com a eines que permeten autoregular els propis processos avaluatius i d’aprenentatge. S’empren vàries estratègies d’avaluació.
  En general, heu fet una feina excel•lent. Enhorabona, perquè realment heu treballat molt i això s’ha vist reflectit en el projecte global!!!
  De ben segur que moltes de les vostres aportacions les podrem aprofitar per a millorar el nostre projecte o els que realitzem en un futur.
  GRUP 3
  Sheila García, Adriana Sevillano, Cristina Sances i Guillem Sardá.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Benvolgut grup 3,

   En primer lloc, donar-vos les gràcies per la vostra aportació, de ben segur que aquesta ens ajuda a millorar i a seguir perfilant el nostre projecte per si mai és possible dur-lo a la pràctica. És cert que és força ambiciós i estem totalment d’acord en què segurament no resultarà una tasca fàcil el fet d’implicar a tants agents a dins d’un mateix projecte o el fet que els estudiants treballin la gran majoria del temps a través de grups cooperatius. Un altre aspecte al qual ja havíem donat voltes era en relació a la possibilitat de disposar de suficient recursos TIC per tal de dur-lo a terme (una pissarra digital per classe, un ordinador per a cada nen, una bona connexió a Internet, etc.)...però, no podem perdre l’esperança, oi? Pensem que hem de ser nosaltres, els que ara comencem, qui arribem carregats d’il•lusió i energia als centres perquè tot això es pugui fer realitat algun dia!
   Respecte al tema de la temporització que comenteu, és cert que potser ha estat l’aspecte que menys detallat ha quedat. Potser perquè pensem que, mentre es comenci per unes unitats concretes i s’acabi per la que hem comentat de llengües, la resta es poden anar duent a terme de manera simultània a la resta d’assignatures. Recordar que no està previst dedicar totes les hores disponibles del trimestre al projecte, sinó que aquestes s’intercalarien amb el treball d’altres continguts i aspectes del currículum.

   De tota manera, ho tindrem en compte per al proper, moltes gràcies!
   Grup 2 (Ona, Núria, Laura, Belén i Marta)

   Elimina
 6. HOLA COMPANYS,

  Som les membres del grup 4 (Marta, Mireia, Giannina, Roser i Gemma).

  Desprès d’observar el vostre projecte interdisciplinar i debatre-ho a nivell grupal, estem totes d’acord en que el tema que heu escollit és molt encertat ja que permet ser treballat en les diferents assignatures i alhora és un tema important a treballar i sobretot molt proper als joves, ja que forma part de la seva realitat immediata. Creiem que aquest projecte permet apropar un tema als joves que a vegades els passa per alt i sobre el qual és molt important que en prenguin consciència. Valorem molt positivament també la interacció que es fa amb l’entorn més proper, ja que permet als alumnes conèixer la realitat que els envolta.

  En general, pensem que el projecte presenta cohesió i coherència (fet que a vegades costa d’aconseguir al ser treballs en grup), pensem que és entenedor i senzill en el sentit de que és agradable llegir-lo, no és redundant i està ben organitzat. Alhora està molt bé anar trobant imatges i links que clarifiquen explicacions i serveixen de suport per a fer-ho més entenedor.

  Pel que fa als objectius considerem que son clars i globals, ene l sentit que tenen en compte els diferents àmbits. Quan a les competències creiem que estan ben redactades i que heu sabut trobar una bona manera de relacionar-les amb el projecte interdisciplinari. El nombre de competències que s’arriben a treballar en aquest projecte és molt elevat cosa que no és fàcil d’aconseguir i que creiem que heu sabut fer molt bé. La metodologia que heu proposat ajuda en aquest aspecte. Per últim pel que fa a l’avaluació hem cregut molt encertat la voluntat d’escolar la opinió dels alumnes, fet que creiem important en qualsevol avaluació.

  Respecte a les Unitats Didàctiques pensem que estan molt ben treballades i, un aspecte que no sempre és fàcil, existeix molta coherència i consistència entre aquestes. Cada sessió s’explica de forma molt detallada i entenedora i creiem que això ens ha permès visualitzar el projecte molt millor.

  Com a aspectes a millorar, creiem que tal i com han dit altres companys anteriorment costa una mica de situar el projecte en el temps, la vostra temporalització resulta un pel difícil d’entendre. Pensem també que el projecte és una mica ambiciós, en el sentit que necessita molta disponibilitat de professors, fins i tot EAP, etc. I això ens fa pensar en la seva dificultat de poder portar-lo a terme. Tot i així creiem que seria molt interessant que aquest projecte es portès a la pràctica.

  Finalment, volem felicitar-vos ja que son conscients de les hores de treball que hi heu hagut de dedicar, però tots aquests esforços han valgut la pena ja que heu aconseguit presentar un projecte interdisciplinari molt interessant.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Benvolgut grup 4,
   Moltes gràcies per les vostres valoracions i observacions.
   Us agraïm que hagueu valorat la temàtica escollida i com l’hem plantejada. Hem cregut molt important com heu observat que el projecte es desenvolupa com una eina oberta a nivell comunitari per tal d’aconseguir una conscienciació comuna i compartida per totes aquelles persones que es relacionen amb els joves. Creiem que d’aquesta manera els nois i noies es poden involucrar més i comprendre en la pràctica, la importància del manteniment ambiental.
   Gràcies per observar la coherència del projecte que és fruit d’un treball que s’ha consensuat el més coordinat possible i sobretot des del gaudi i el respecte conjunt, ha estat realment una experiència de treball molt positiva.
   Gràcies per comprovar que utilitzem totes les competències en el projecte fruit de la gran diversitat d’activitats que hem plantejat que han sorgit amb il•lusió de cadascuna. Volem valorar també que us hagueu fixat en les UUDD que s’han creat minuciosament i amb molt d’entusiasme.
   Per altra banda creiem com vosaltres que l’avaluació ha de ser una eina que l’alumnat ha de poder-se fer seva, per aconseguir una major autonomia en el procés d’autoregulació de cadascú.
   Pel que fa la temporització, és cert que mancaria més claredat i explicació pel que fa a l’ordre de les UUDD, tot i que expliquem aquest en l’apartat, caldria estructurar la informació d’un altra manera perquè es comprengués fàcilment. Gràcies per la observació.
   Gràcies també per valorar la presentació dels objectius referents a cada àmbit seleccionat, creiem que és molt important que els diferents agents s’involucrin en el desenvolupament del projecte i sabem la responsabilitat que des del centre educatiu existeix per a fer-ho possible. Tanmateix agrair-vos que us hagueu fixat també en la metodologia que detalla el rol dels diferents agents professionals en el projecte.
   Seguint aquest fil creiem com vosaltres que és un projecte ambiciós, però som positives al pensar que per a aconseguir una consciència plena, cal que el projecte sigui una eina constructiva i oberta i donar oportunitat de participació a tots els agents socials propers a l’alumnat. Tanmateix creiem en la voluntat i la professionalitat del professorat per a poder coordinar-se el millor possible i fer possible el projecte.

   Gràcies de nou!

   Grup 2 (Ona, Marta, Núria, Belen, Laura)

   Elimina
 7. Hola companys!
  De part dels integrants del Grup 6 volíem felicitar-vos per la feina feta!
  Creiem que heu fet un projecte molt laboriós que treballa una sèrie de continguts de candent actualitat. Els conceptes treballats, així com els procediments i les actituds que es volen aconseguir amb l’aplicació del projecte són molt encertades. A la vegada, creiem que les activitats estan enfocades des de diferents àmbits i això ho fa molt enriquidor. Aquestes activitats són molt originals i treballen temes transversal d’una forma molt aconseguida.
  Pel que fa a l’aspecte formal, hi ha imatges molt encertades i ús de recursos audiovisuals que fan el projecte molt agradable visualment. Malgrat tot, les UUDD, en algun cas, són difícils de llegir, ja que la lletra és petita. Tot i així, feu un bon ús d’enllaços web i gran quantitat de recursos multimèdia que faciliten la lectura i complementen les UUDD.
  L’accés a la informació, però, creiem que podria ser més clar si hi hagués una barra de menú o algun tipus d’esquema que orientés la lectura.
  Finalment, ens agradaria destacar la gran idea que heu tingut sobre que els objectius d’aprenentatge quedin reflectits en els agents implicats, fet que fa que cada un d’aquests agents s’hagi d’implicar i comprometre d’una forma més intensa, establint així una dinàmica molt positiva per poder dur a terme el treball que heu confeccionat.
  Us felicitem per l’esforç realitzat i els resultats obtinguts!!!
  Grup 6: Estalina, Carles, Judith i Laura.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Benvolgut Grup 6,
   Gràcies per les vostres valoracions i suggeriments.
   Estem contentes de que trobeu que hem tractat la temàtica adequadament i que penseu que hem utilitzat els conceptes i els procediments així com les actituds que volem aconseguir de manera ben escollida i tractada. De fet ens hem involucrat molt en aquest projecte i l’hem viscut molt d’aprop. Les membres del grup vam coincidir de seguida en triar la temàtica i totes ens hem conscienciat molt i hem après moltíssim sobre la importància de la sostenibilitat per la cura del medi ambient.
   A més cada membre ha gaudit molt desenvolupant les activitats, ja que cadascuna ha enfocat la temàtica des de diferents àmbits com dieu, els quals hem complementat amb una tasca coordinativa que pensem ha estat molt positiva.
   Gràcies per valorar els recursos formals dels projectes, per altra banda teniu raó en que algunes UUDD són difícils de llegir, potser sí caldria engrandir la lletra, us agraïm que hagueu revisat els enllaços de les UUDD i que els hagueu valorat positivament.
   Pel que fa l’accés a la informació, hem de dir que estem desenvolupant una nova web mitjançant el google sites, ja que necessitem que la web estigui oberta a tothom i com sabeu vam tenir problemes amb la wiki, i hem integrat un sistema organitzatiu que distribueix el menú per lletres, fet que facilita accedir millor i de manera més organitzada a la diferent informació.
   Gràcies també per haver valorat que haguem creat objectius per als diferents agents que envolten el desenvolupament dels nois i noies, creiem que si el projecte pot arribar a tota la comunitat educativa, aquest es viu i s’aprofundeix d’una manera molt més viva, pràctica i col•laborativa, ja que ajuda a prendre consciencia compartida i per tant a treballar conjuntament per aconseguir resultats comuns.

   Moltes gràcies de nou per la vostra valoració!
   Grup 2 (Ona, Marta, Belen, Núria, Laura)

   Elimina