dimecres, 14 de maig del 2014

CREATITZA'T!CREATITZA'T!
Projecte de disseny i elaboració d'una peça de roba.


El nostre projecte consisteix en el disseny i l'elaboració d’una peça de roba, es dirigeix als alumnes de 4t d'ESO i té prevista una durada corresponent a un trimestre.

Amb aquest projecte intentem treballar totes les àrees curriculars de manera diferent a l'habitual. Aquesta proposta implica un treball més manipulatiu i pràctic, diferenciant-se de la metodologia més tradicional. A més a més, l'alumnat pot trobar el tema molt més atractiu i interessant, pel que aconseguirem alumnes més implicats, motivats i atents al procés d'ensenyament-aprenentatge. En ser el resultat final personalitzat, únic i que impliqui un procés creatiu també ajuda a mantenir l'atenció i la motivació dels adolescents.

També s'ha tingut en compte la formació integral de l'alumnat, adequant-se i tenint en compte les dimensions emocional, social i intel·lectual de la persona. També s'intenta partir de la realitat actual (oferta, moda, teixits, mercat, entorn...) perquè l'alumnat aprengui a resoldre problemes a partir dels recursos que té al seu abast.

Esperem que us resulti engrescador i interessant el projecte!
Enllaç: https://sites.google.com/site/creatitzat/home
Grup 6: Maria Camps, Magog Castillo, Xavier Martínez, Míriam Pérez i Joana Serrano.

13 comentaris:

 1. GRUP 6

  Hola companys del grup 6,

  Primer de tot voldríem dir-vos que no hem pogut descarregar-nos la versió PDF del vostre document, per això, hem analitzat únicament la pàgina el word, que surt una mica desconfigurat (per exemple, l’índex comença a la portada) ii la pàgina web que heu creat.

  El tema del treball d’entrada ens sembla molt interessant, un tema del qual se li pot treure molt de suc: elaborar una peça de roba pot resultar atractiu i interessant pels adolescents, fomenta la creativitat i resulta innovador. A més, el títol del projecte és molt original. Les matèries al voltant de les quals gira el projecte ens semblen molt encertades, entenem que informàtica és una de les optatives específiques plantejades pel Departament d’ensenyament, a 4t d’ESO i una matèria molt important en l’actualitat.

  L’apartat referent a la metodologia és complet i el fet de dividir-lo per àrees curriculars pensem que facilita la comprensió per part del lector. Val a dir que, tot i esmentar nombroses estratègies metodològiques per atendre la diversitat d’alumnat, ens costa veure-les aplicades totes en les diferents unitats didàctiques desenvolupades.

  Referent a la temporització, el fet d’allargar el projecte durant tot el trimestre (21 sessions) representa una bona oportunitat per poder treballar de forma tranquila i extensa tots els aspectes proposats, tot i que veiem que les diferents unitats didàctiques tenen durades molt variables. A més, totes tenen una estructura i un disseny diferent, no segueixen una mateixa línia. Com a proposta de millora, creiem que potser hagués estat més encertat unificar la durada de cada unitat didàctica, i alhora reduir lleugerament la de tot el projecte interdisciplinar, però això depèn de cadascú, és tan sols una opinió. També podria resultar més entenedor per qui ho consulta, que unifiquessiu la manera de plantejar les unitats didàctiques per tal que seguissin una línia de presentació comú.

  La pàgina web dissenyada, conté tots els apartats i a més inclou un mapa del lloc, la qual cosa facilita la consulta. No obstant, el disseny i els colors utilizats potser no són del tot atractius i, en el cas del menú, no permeten la seva lectura amb facilitat.

  Pel que fa a l’avaluació, val a dir que trobem molt encertada l’enquesta de satisfacció, això aporta valor afegit al projecte i li dóna un punt distintiu, ho hem trobat molt bona idea. Potser trobem a faltar una mica de claredat en les rúbriques ja que no hem acabat d’entendre el significat de cada puntuació. D’altra banda, pensem que podria ser beneficiós contemplar un espai de temps per fer partícips als alumnes dels objectius del projecte i dels criteris d’avaluació que se seguiran, d’aquesta manera, exposant-los els objectius i criteris d’avaluació, se’ls indica què s’avaluarà i poden tenir-ho en compte al llarg de tot el projecte

  Finalment, felicitar-vos per la feina feta, pensem que és un projecte molt atractiu, tant per alumnes com per docents, per tant us animem a dur-lo a terme si teniu la oportunitat.

  Grup 3: Alba Pérez, Laura Rojas, Jordina Rustullet i Jessica Saavedra.

  ResponElimina
  Respostes
  1. L'autor ha eliminat aquest comentari.

   Elimina
  2. Hola grup 3,

   Gràcies per la vostra valoració. Tindrem en compte els vostres comentaris respecte els aspectes formals de la pàgina web, així com la publicació en PDF del document del treball.

   Pel que fa a la temporització del projecte i al nombre de sessions que ocupa cada UUDD, caldria aclarir que hem volgut atorgar més importància a unes matèries que a d’altres dins el projecte i això s’ha traduït en la disparitat pel que fa al nombre de sessions amb què compta cada UUDD.

   Respecte a la comunicació dels objectius i els criteris d’avaluació del projecte, en les UUDD es preveu una sessió amb aquesta finalitat.

   Per últim, coincidim amb el vostre comentari sobre les rúbriques d’avaluació i prenem nota de detallar-les més perquè resultin més clares pels alumnes.

   Una vegada més agraïm el temps que heu dedicat en comentar el nostre projecte i considerem molt interessants les vostres aportacions.

   Grup 6

   Elimina
  3. El projecte en pdf està a l'apartat DOCUMENT.DOC

   Elimina
 2. VALORACIÓ DEL PROJECTE CREATITZA’T


  El GRUP 2 us volem donar l’enhorabona per la tasca i l’esforç realitzat!


  Tot i que hem pogut analitzar i gaudir del vostre projecte, ens ha sabut greu no poder veure els recursos que estan “linkats” a les UUDD, i la dificultat de lectura de l’índex a la web, pels colors triats i el fons, tot i que les imatges que hi ha són molt representatives i encertades.

  Creiem que el tema desenvolupat, com bé expliqueu i argumenteu, pot ser molt interessant per a l’alumnat, aspecte que incideix significativament en la motivació i interès d’aquest.

  Pel que fa a les matèries escollides, ens semblen prou adients, però de difícil aplicació, ja que només les matemàtiques i la llengua i literatura catalanes són matèries obligatòries, i fer coincidir a un grup sencer amb les optatives d’informàtica, ciències de la naturalesa i visual i plàstica, pot ser una mica complicat. Potser per a desenvolupar el projecte de creació d’una peça de roba hauria estat més adient fer servir el mètode del procés tecnològic més que no pas el mètode científic, a part que en la matèria de tecnologia (a diferents cursos de l’ESO) es treballa el procés i projecte tecnològic, els materials i la indústria tèxtil.

  Els objectius estan clars encara què creiem que una mica disgregats, ja que n’hi ha uns generals a l’apartat d’objectius i també una taula molt ben elaborada a la metodologia, i que explicita els objectius a curt, mig i llarg termini.

  La temporització és un aspecte que no ens ha quedat gaire clar, ja que, tot i dir que el projecte es desenvoluparà en un trimestre perquè la suma de les sessions és 21, a raó d’una sessió setmanal, els nostres comptes ens porten a 5 mesos sense contar vacances, segurament hi ha una explicació que no hem entès. A més no veiem com serà la consecució d’aquestes ni l’ordre que s’estableix, potser una taula com es suggeria a les pautes d’elaboració de la PAC hauria ajudat a la comprensió. També puntualitzar que en aquest apartat es demanaven les dimensions a treballar en cada matèria i no les hem sapigut veure.

  Les metodologies són el punt més fort del projecte, estan molt ben desenvolupades i justificades, a més de fomentar l’aprenentatge i assoliment de les competències i l’autonomia de l’alumnat, que juntament amb l’avaluació, molt completa també, amb les taules i rúbriques, tant del projecte, com de les tasques grupals, com la pròpia autoavaluació, les hem trobat molt encertades.

  Les UUDD creiem que podrien estar més elaborades, a més d’haver unificat els criteris, tant estètics com de continguts, i haver afegit més material del que en teoria s’ha de fer servir, les ajudes a l’alumnat (saben cosir?, saben crear un blog?, utilitzar els programes d’edició d’imatges?...) i l’avaluació, que en moltes de les UUDD es concreta amb rúbriques, que o no tenen la baremació o no tenen els propis criteris.

  Tot i així ens ha semblat un projecte que podria ser una molt bona eina per a desenvolupar de forma multidisciplinar i alternativa l’aprenentatge per competències de molts dels continguts que es treballen.


  Bona feina!

  Grup 2: Patricia Moreno, Elisenda Serrats, Alba Gomez i Judit Guixe

  ResponElimina
 3. Hola companys del grup 6!
  En primer lloc, enhorabona per la feina feta. El projecte està força bé, a continuació comentem els aspectes més positius que considerem del vostre treball i posteriorment aquells que es podrien millorar.
  Considerem molt positiva la delimitació del projecte, quedant molt clara la contextualització i el grup d’alumnes amb qui treballar i a quina necessitat es fa resposta amb el projecte. A més, impliqueu un ampli nombre de matèries, donada l’especificitat del tema, està molt bé que hagueu pogut, en un treball interdisciplinar com és el cas, haver connectat el treball de diferents àrees.
  A més, subratllem com a molt positiu i específic del vostre treball l’haver mostrat un interès explícit en tenir en compte la formació integral de l’individu, incloent aspectes fins i tot del desenvolupament emocional en tot el projecte i específicament en la Unitat didàctica de Educació Visual i Plàstica.
  Pel que fa a les competències bàsiques, s’estableix una bona relació d’aquestes amb el contingut del treball interdisciplinari.
  Trobem també a destacar del vostre projecte que li atribuïu un rol específic a l’orientador educatiu del centre.
  Pel que fa a les Unitats didàctiques, la majoria són fàcilment visualitzables, i la informació hi està organitzada de manera clara, ordenada i fàcilment comprensible. És de destacar en la Unitat referent a matemàtiques que el material didàctic adjunt a aquesta és molt adient.
  Pel que fa als aspectes a millorar, considerem que el conjunt de les Unitats didàctiques podrien haver inclòs també la llengua castellana i estrangera d’alguna forma. Trobem com un handicap el fet que la unitat didàctica de ciències naturals sigui més laboriosa de visualitzar que les altres unitats didàctiques, considerant que hagués estat més oportú que totes haguessin adoptat el mateix format i finalment, excepte el que fa referència a la Unitat didàctica de Matemàtiques, creiem que a la web hi manca un apartat amb el material didàctic de cada Unitat –com s’ha comentat, en l’apartat de matemàtiques sí que s’hi troba aquest material-.
  En definitiva, valorem com notablement ben elaborada la vostra web i us felicitem pel resultat assolit!
  Grup 4: Alba Calvo, Laura Carmona, Lídia Pérez i Montse Soro.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Moltes gràcies pels vostres comentaris!! Són molt gratificants.

   Teniu raó en quant als aspectes a millorar, com la visualització de les unitats didàctiques o el material.

   Els aspectes lingüístics, la llengua vehicular al nostre sistema educatiu és el català, i aquest ha estat el criteri seguit com a grup.

   Com aspecte a millorar com a grup, ha estat la coordinació i l'organització. Molts dels aspectes que comentes a millorar, tenen com a causa aquest factor.

   No obstant, estem molt contents com a grup d'haver realitzat aquest projecte interdisciplinari. Ha estat una bona pràctica de treball col·laboratiu.

   Grup 6: Joana, Miriam, Maria, Xavier i Magog

   Elimina
  2. L'autor ha eliminat aquest comentari.

   Elimina
 4. Valoració per part del GRUP 5: Marga Ferrer, Rosa Mª García, Josep Ros i David Subero

  Abans de començar, felicitar-vos pel treballat fet! Pensem que la temàtica que heu escollit és original i resulta atractiva per l’alumnat. A més, permet treballar diversos continguts en clau competencial.

  En relació al grup destinatari pensem que seria més adequat per un altre nivell d’ESO. No per l’interès que pugui tenir la temàtica en l’alumnat de 4rt d’ESO sinó més aviat pel grau de dificultat de les activitats que se’n deriven. Quan justifiqueu la proposta ho feu en base a que afavoreix “la formació integral de l’alumnat, adequant-se i tenint en compte les diferents dimensions de l’ésser humà, com la emocional, la social i la intel·lectual”. En aquest punt pensem que la temàtica, i el tipus d’activitats que plantegeu, no permetrien aquest nivell d’aprofitament. Pensem que un aspecte que també podríeu haver considerat és el treball sobre la moda, per exemple a educació eticocívica. En canvi veiem més “forçat” el treball que es fa des de matèries com llengua catalana. No obstant, les matèries implicades pensem que estan ben justificades des de la normativa.

  Les diferents activitats que proposeu són variades, motivadores i enriquidores per als alumnes. Així i tot, pensem que el grau de dificultat, per a 4rt d’ESO, podria esser més elevat. Per exemple, quant a matemàtiques (aprofitant que fan una “recerca” de les modes i tendències) podrien treballar amb enquestes, estadístiques, etc.

  Ens ha semblat especialment destacable el fet que presenteu (o justifiqueu) les activitats en relació a les competències que voleu treballar i també que heu considerat estratègies d’aprenentatge diferents per a les diferents matèries. Ens agrada l’apartat de metodologia: està molt ben justificada i utilitzeu la terminologia adient. Aquests dos apartats són els que considerem més ben resolts per part de l’equip! ☺

  La temporalització pensem que està ben plantejada i creiem que un trimestre és suficient per les activitats que plantegeu. La presentació en fases ens sembla una bona manera per fer comprensible la globalitat del projecte, tot i així pensem que quedaria més ben especificat (per algú que vulgui fer una aproximació ràpida a la continuïtat del projecte) presentar un cronograma on s’especifiquin les matèries i les activitats que es desenvoluparan en cada una d’elles en relació a un calendari concret.

  Els materials ens semblen també un aspecte positiu del projecte (no hem pogut accedir des de la web). L’apartat d’avaluació considerem que és correcte i que queda clar de la forma en què ho presenteu. L’atenció a la diversitat pensem que és adequada.

  La presentació del document és clara, presenta una bona organització. La web presenta els elements que es requerien i la capçalera mostra molta relació amb la temàtica. La web resulta atractiva i clara, tot i que el color escollit per l’índex entorpeix una mica la lectura. També s’utilitzen organitzadors gràfics que fan més adequat el contingut per al format web.

  Felicitats!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Bona nit grup 4:
   És possible que els continguts i les competències que es treballen siguin adequades per un nivell inferior d'ESO. El cas és que podriem valorar el fet d'afegir alguns elements com els que esmenteu a les unitats didàctiques per augmentar el nivell. Ho hauriem d'adequar bé perquè teniem les sessions definides.
   Destacar l'observació que feu sobre afegir un cronograma per agilitzar la lectura del projecte, creiem que és un aspecte important que hauriem d'incloure.
   Per últim coincidir amb vosaltres en el fet de canviar els colors de la web per millorar l'experiència de navegació.

   Elimina
 5. Hola companys/es!

  Ens ha semblat molt interessant la temàtica escollida. És un projecte que implica als alumnes amb una tasca motivadora i creativa.

  El disseny de la web és molt clara i està molt ben organitzada, fet que facilita la seva comprensió.

  Els objectius son força genèrics però considerem molt encertada la seva classificació en curt, mig i llarg termini, tot i que aquesta classificació surt a l’apartat de metodologia. Potser és podria millorar ampliant i categoritzant els objectius, així com afegint objectius destinats al professorat i a les families. Què us sembla?

  La temportizació, tot el trimestre, suposa una durada molt extensa per desenvolupar el projecte, potser temps més que suficient per realitzar totes les activitats i assolir tots els objectius marcats. Es una temporització que no estableix vincles entre àrees, sessions i fases. L’ús d’una graella ens facilitaria la seva comprensió.

  Referent a les unitats didàctiques, creiem que hauria estat positiu unificar la seva durada, el seu disseny i establir una relació justificada entre el producte a elaborar i el contingut disciplinar.

  La metodologia creiem que és el punt fort del projecte, està molt ben justificada, detallant les activitats i les estratègies d’aprenentatge.

  Molt encertada també, l’avaluació mitjançant l’enquesta de satisfacció.

  Per tant, valorem molt positivament el vostre projecte. Enhorabona per la feina feta!


  Grup 1: Anna Gea Bacardit, Ester Faura Martinez, Melba Martínez Calero, i Patrícia Santander Ferring.


  ResponElimina
  Respostes
  1. Bona nit noies,
   moltes gràcies pels comentaris. Realment és engrescador el que comenteu d'ampliar els objectius, implicant a docents i famílies. Prenem nota del que comenteu sobre les relacions entre diferents àrees sessions i fases. Com dieu, haguéssim pogut sistematitzar de forma més visual, també ho podríem fer amb les UU.DD, per unificar-les, tot i que en ser assignatures tant diferents, no vam creure necessari que es respectés un únic format.
   Us agraïm els comentaris i els consells que ens heu proporcionat i sobretot les felicitacions. Creiem que tots els grups hem fet una gran feina!

   Grup 6: Joana, Miriam, Maria, Xavier i Magog

   Elimina