divendres, 3 de juny del 2011

RESOLEM ELS CONFLICTES

Amb motiu de l’augment dels conflictes entre l’alumnat del Centre d’Educació Secundària, especialment al curs de tercer d’ESO; i de la pertinent preocupació de l’Equip docent per aquest fet; es va transmetre a l’orientador educatiu del centre la demanda de fer alguna intervenció. L’orientador es va coordinar amb el psicopedagog de l’Equip d’assessorament psicopedagògic i amb Comissió d’atenció a la diversitat, així com amb la col·laboració de l’equip directiu, es va proposar una acció educativa per treballar i solvatar aquesta greu problemàtica, alhora que aprofitar-la per a poder evolucionar com a persones, professional, estudiants i centre.


Després d’avaluar la situació, es va proposar realitzar un projecte per treballar diferents valors com la solidaritat, l’amistat i els aspectes relacionats amb els sentiments, les emocions i la responsabilitat cívica, tant a nivell micro com macro. Aquest projecte pren el nom de “resolem els conflictes” i l’objectiu principal és afavorir les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa i de la societat en general.


Podeu trobar el nostre projecte a l’enllaç següent:
Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos

18 comentaris:

 1. Hola,

  En primer lloc us volem felicitar per la feina feta, tant pel que fa al projecte interdisciplinari de “Resolem els conflictes”, com per la presentació a la web.

  Trobem molt creativa el fil conductor que l’heu donat al projecte a través de la cançó “Positiu, positiva”, que treballeu des de diverses assignatures i amb diverses activitats.

  El contingut - La primera cosa que ens ha agradat és l’actualitat del tema escollit, per que realment és un tema candent i a més perquè trasllada un posicionament molt compromès amb la realitat i les problemàtiques d’aquesta realitat social.

  Ens ha agradat l’ambició del projecte, que vol treballar el conflicte des d’una perspectiva constructiva com a oportunitat per al canvi i la millora de les persones, els col·lectius i les nacions, perquè pensem que aquests tipus de treballs interdisciplinaris han de ser atrevits i ambiciosos.

  L’estructura - Volem diferenciar l’estructura del treball i l’estructura de la presentació a la web.

  L’estructura del treball l’hem trobat força correcta, ja que inclou els elements fonamentals i estan ordenats i ben documentats. La comprensió es fàcil i la lectura lleugera.

  L’estructura de la web està molt ben vinculada, el que fa senzill navegar d’un lloc a l’altre.

  Els objectius - Volem destacar la claredat del plantejament dels objectius generals. Trobem un exercici molt interessant la forma que heu trobar per vincular els objectius de cada matèria amb els objectius globals del projecte.

  Hem trobat que el projecte és molt ambiciós, amb les coses bones que això significa i amb les dificultats que implica, ja que ens ha semblat que alguns dels objectius són realment difícil d’assolir i especialment difícils d’avaluar.

  Metodologia - Sembla que en la metodologia molts grups estem coincidint en aplicar el treball cooperatiu com a forma de treballar la diversitat. Ens agrada, es clar.

  Materials de suport - Trobem que els materials estan molt ben elaborats i que són una ajuda didàctica per a desenvolupar el projecte. Ens referim a les Unitats didàctiques, al Dossier resolem els conflictes.

  No ens ha quedat prou clara la diferència entre el “Dossier resoldre els conflictes” i el “Dossier fulls avaluació continuada professorat”.

  Avaluació - Pot ser és la part que hem trobat més feble – segurament la més difícil per a tots els grups – ja que el procés d’avaluació del projecte no ens ha quedat clar qui el farà ni amb quins instruments es farà.

  Creiem que aquest projecte, per la magnitud dels seus continguts i l’ambició dels seus objectius, val la pena dedicar-li tot un trimestre o fins i tot, el curs sencer, i no circumscriure-ho a un mes. En la nostre opinió, heu plantejat objectius amb caire de desenvolupament personal que requereixen un període de maduració, que requereixen temps per a pair-los i és en aquest sentit que pensem que fora bo dedicar més temps al desenvolupament del projecte.

  Grup 5

  Mònica Algueró, Cristina García, Étel Gordo, Gemma Llamas i Laura Solé.

  ResponElimina
 2. Grup 3: Teresa Alsina Tulsà, Carmen Maria Esquinas Jimenez, Aránzazu Gómez García, Jaume Macia Pujol, Mònica M- Vidal Casadó


  Felicitats!
  La veritat és que la temàtica és molt encertada, donat l’alt grau de conflictivitat que trobem avui en dia en els instituts. Ens agrada molt com heu enfocat totes les uudd introduint valors tant importants com poden ser el companyerisme, la solidaritat o el diàleg. Entenem que el treball sistemàtic de resolució de conflictes, i gestió de les emocions és treball fonamental al centres, i que hauria de formar part del treball que es fa de forma transversal i conjunta a totes les assignatures.
  També ens ha agradat l’autoavaluació del projecte, és una bona manera de valorar i justificar tot el vostre treball.

  ResponElimina
 3. En resposta al comentari del grup 5, el Grup 2 diu:

  Hola noies

  En primer lloc us volíem donar les gràcies pel vostre comentari. Realment està molt ben elaborat i reflexa una lectura acurada del projecte, amb propostes crítiques constructives que ajuden a crèixer.

  Volíem aclarir-vos alguns aspectes sobre els dubtes que ens heu fet arribar. Per començar, som conscients que el projecte proposat és molt intens i que treballa un tema que necessita un cert temps de reflexió i maduració; per aquest aspecte, també creiem que una millora fonamental per dur a terme el projecte seria allargar-lo en el temps, per exemple un trimestre, per poder aprofundir en la temàtica.
  Per altra part, llegint els vostres comentaris ens n’hem adonat que potser no ha quedat prou clara la diferència entre el dossier “Resolem els conflictes” i els dossier “fulls avaluació continuada professorat. Bé, la diferència es basa en que el primer és un recull de totes les fitxes que utilitzarà l’alumnat en les diferents matèries durant el projecte; en el qual també s’hi pot trobar una pauta d’autoavaluació per l’alumnat. I el segon, són les pautes que tindrà el professorat per anar valorant l’evolució i el treball de l’alumnat. No obstant, hem de constatar que el punt sobre l’avaluació ens va resultar una mica complicat de definir i aplicar i potser és per aquest aspecte que no vam saber definir acuradament aquests dos dossiers; tot i així, des de l’inici vam tenir molt clar que l’alumnat havia de ser un agent actiu, tant en el seu procés d’aprenentatge com d’avaluació, i és per aquest motiu que en el projecte es dóna tanta importància a l’autoavaluació de l’alumnat en les diferents matèries així com en el projecte global. Potser un avaluador extern d’algun servei educatiu (CRP / EAP) ens podria donar un cop de mà per acabar de donar-li un sentit més definit i compacte a l’avaluació, tanmateix això ja dependria de la bona voluntat del professional extern.

  ResponElimina
 4. En resposta al grup 3
  Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos
  Moltes gràcies pel comentari del nostre projecte. Abans d’iniciar el projecte ens vam preguntar quina temàtica podíem treballar i desenvolupar. Després de pensar-hi durant uns dies vam concloure que era evident que una temàtica relacionada amb la resolució i gestió de conflictes seria adequada davant una societat i uns centres educatius que actualment es veuen immersos dins aquests problemàtica. És per aquesta raó, que vam considerar oportú enfocar el projecte des d’aquesta temàtica, treballant els sentiments, les emocions i com a conseqüència les relacions tant a nivell micro com a nivell macro; ja que unes problemàtiques són conseqüència de les altres.
  Creiem que seria fonamental en tots els centres educatius i en tota la societat treballar més l’educació emocional, fonamental per tenir una consciència personal sana i així poder desenvolupar relacions socials igualment sanes i de respecte.
  Moltes gràcies.

  ResponElimina
 5. Felicitats grup 2! Ens ha agradat força el vostre projecte. Doncs creiem molt encertada la idea de treballar els valors com la pau, la solidaritat, etc...i tot enfocat de d’una perspectiva positivista de millora cap al canvi. El canvi vist com una oportunitat de millora, i tot sota el paraigües d’una perspectiva constructivista.
  Trobem molt correcte l’estructura del treball i de la web, facilitant tot de dossiers importantíssims per a dur a terme el treball. També considerem molt adequat el treball en equip, treball cooperatiu que anomeneu en moltes de les vostres UUDD. I és molt interessant com relacioneu cada matèria per treballar la temàtica a cada unitat.
  Per últim, comentar que ens sembla molt adequada l’autoavaluació que heu fet sobre el vostre projecte, ja que és una manera de fer una autoregulació de la feina feta, i en aquest cas, ben feta.

  Miquel Baelza, Sara Oriol, Marta Ruiz, Jorgina Sanjuan, Elisenda Turro
  Grup 10

  ResponElimina
 6. Bones grup 2!

  Enhorabona pel projecte i per la pàgina web!

  Heu escollit un tema molt vigent i molt necessari de tractar en tots els centres, però que moltes vegades es prescindeix per falta d’una proposta. Amb la vostra aconseguiu engrescar a molt professorat i a tot l’alumnat, a través d’activitats que tenen una finalitat comuna que és la representació “Positiu, Positiva”. Aquest tipus de representacions solen motivar molt i fins i tot a vegades, faciliten que les famílies s’hi impliquin.

  Ens ha agradat veure com heu aconseguit tractar des de totes les matèries, fins i tot des de matemàtiques i ciències naturals, temes i activitats no repetitives i a la vegada relacionats amb els vostres objectius.

  La temporarització del projecte ajuda molt a entendre’l i mostra que heu tingut molt en compte el temps i la seqüència que per tant és aplicable.

  Treballeu molt per grups cooperatius i en trèieu conclusions a través d’activitats d’autoavaluació i coavaluació, molt coherent si voleu treballar la resolució de conflictes i la convivència.

  També us volem dir que la pàgina web ens ha facilitat explorar el vostre projecte; té un disseny molt agradable i lògic.

  Felicitats!

  Grup 9:
  Gemma Cantoni Ayguaviva, Cristina Jiménez Ramos, Georgina Mañe Arias, Eulàlia Bautista Solans

  ResponElimina
 7. Felicitats pel projecte que heu elaborat!

  La presentació en format web és molt atractiva i les unitats didàctiques segueixen totes la mateixa estructura, clara i entenedora.

  La temàtica que tracta el projecte és molt necessària avui dia ja que és un problema comú a molts instituts, i la manera com l’heu enfocat i justificat, treballant aspectes més propers i la seva repercussió a nivell mundial l’hem trobat molt interessant, així com la idea de desenvolupar-lo entorn al dia de la Pau. Però tenint present la demanda que ha originat el projecte (“l’augment considerable de conflictes, especialment en el grup de 3r d’ESO”) no sabem si tal i com està temporalitzada l’alumnat té temps de reflexionar primer a nivell individual i en l’entorn immediat, per després poder extrapolar-lo a nivell mundial, ja que les unitats es solapen en el temps, enlloc d’estar seqüenciades seguint l’evolució del seu aprenentatge. A més, si el projecte està pensat per a un alumnat amb greus problemes de convivència potser convindria dedicar més d’una sessió a treballar en profunditat les habilitats socials, donant prou temps a l’alumnat per a fer un exercici reflexiu individual sobre quines habilitats té i perquè les té, sobre la necessitat de modificar i aplicar habilitats socials més assertives en el seu dia a dia per a millorar el seu quotidià i les seves relacions. Per això us proposem d’iniciar el projecte durant el primer trimestre per fer un treball a nivell més personal, i continuar-lo durant el segon a nivell més global.

  Tenint en compte la presentació en format web del projecte, també us proposem que els objectius i continguts generals els enumereu més que no explicar-los (que el text sigui més visual i no prosaic).

  Ens ha agradat que els objectius i els continguts de les unitats didàctiques estiguin expressats en clau de competència, tot i que en algunes sessions potser hi ha massa continguts a treballar en poc temps, p. ex. a matemàtiques es pretén parlar amb tot el grup, realitzar un petit anàlisi de països i un anàlisi comparatiu en només 10minuts.

  La seqüenciació de les activitats segueix el paradigma constructivista del procés d’ensenyament-aprenentatge, ja que es contemplen exercicis inicials, de desenvolupament i de síntesi.

  El dossier de l’alumnat recull els exercicis d’avaluació de cada unitat didàctica i serveix de valoració global del projecte. Tenint en compte que us baseu en l’adquisició de competències i aspectes actitudinals, de quina manera ho plasmareu en les notes finals? Seria una nota global de projecte, basat principalment en actituds, o hi hauria una nota diferenciada per a cada matèria?

  També hem trobat molt encertades les Fitxes del professorat, les presentacions en Power Point, l’autoavaluació de l’alumnat i la vostra autoavaluació del projecte, molt completa i detallada.


  Esperem que sapigueu entendre les nostres crítiques com a constructives, per ajudar-vos i ajudar-nos a tots a millorar aquest projecte que heu iniciat. Moltes gràcies per les vostres idees!

  Grup 7: Núria Barrufet, Montse Mazón, Neus Pastells, Sílvia Pous, Judit Pons.

  ResponElimina
 8. La presentació de la web es espectacular, suposo que fruit de molts coneixements sobre com fer una web... Entrant en matèria, el poder treballar en la mediació de conflictes a través d’un projecte interdisciplinar ens ha semblat tant encertat com arriscat. Arriscat per les dificultats que a priori es plantegen sobre com encaixar les competències bàsiques i les diferents àrees a la temàtica en si. Brillant, perque això si es aprenentatge significatiu, perque es treballen valors i perque va alineat completament amb les necessitats del centre. Ja queda clar que els objectius del projecte també son l’assoliment dels objectius relacionats amb cada àrea, així que problema solventat.

  El projecte dona cabuda a una asignatura: Educació Física, Música i Educació Visual i Plàstica. Amb aquesta assignatura es toca el tema de la creativitat, la part artística en la formació convencional. Utilització de la veu, del cos i dels instruments musicals... brillant! Es parla de la llibertat en “l’elecció de les diferents funcions musicals, sempre potenciant la participació responsable i proactiva, afavorint la cooperació i el treball comú”. En aquest punt es dota d’autonomia i responsabilitat a l’alumnat, a la vegada que es convida a fer us de les habilitats artístiques, i potencial creatiu dels participants.

  Pel que fa a la metodologia trobem molt interessant la incorporació d’activitats multinivell, tot i que ens haguès agradat una mica més de detall sobre com realitzar-les. El fet que es facin activitats molt pràctiques ens sembla molt encertat, i encara més el tipus d’activitats que es proposen, molt creatives i experiencials. A la vegada, es proposa que tot estigui bastant pautat, per tal que l’alumnat sàpiga en cada moment que ha de fer. Suport emocional i reforç positiu es el que destaquem de la importància de incentivar a l’alumnat en la participació activa.

  Ens sembla molt interessant la idea del dossier d’autoavaluació i l’avaluació contínua del professorat.

  La descripció de les unitats didàctiques ens ha semblat molt correcta, i també de les activitats.


  Grup 11: Silvia Armengol, Noelia Cañamero, Alfonso Fouce i Judit Ruiz.

  ResponElimina
 9. En resposta al grup 9.
  Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos.
  En primer lloc gràcies per les vostres aportacions. Com vosaltres, també creiem que seria necessari aplicar projectes que treballessin aspectes emocionals en tots els centres educatius a través de tasques i activitats motivadores i innovadores. Tot això, amb la col•laboració de tot el professorat i l’ajuda fonamental de la família ja que és un agent educatiu fonamental per aconseguir una educació òptima de l’alumnat i unes relacions socials saludables.

  ResponElimina
 10. En resposta al grup 10
  Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos
  Moltes gràcies pel vostre comentari.
  Realment, quan en el nostre grup vam plantejar el tema, tots vam estar d’acord en treballar activitats que tinguessin relació amb la pau i la convivència. Ens agrada molt la metàfora que heu fet respecte al paraigües de l’enfoc constructivista. Heu encertat de ple al dir que ho treballem des d’una perspectiva de millora i en positiu. Precisament respecte a aquest tema vam debatir i vam canviar el títol del projecte i l’enfoc per tal que sigués més positivista.
  Em coordinat molt els aspectes de treball en equip en totes les matèries, així com cada unitat didàctica per quadrar horaris, activitats conjuntes, dossier del projecte incloent totes les matèries treballades.
  Gràcies de nou!

  ResponElimina
 11. Enhorabona pel vostre projecte!
  Molt encertada la temàtica i molt interessants en quant a metodologia les programacions multinivell i les activitats ens semblen molt adequades, creatives; també el disseny de la pàgina web, clar i entenedor.
  A voltes sembla que es planifiquin en les diferents sessions massa nombre de continguts a treballar amb el temps disponible.
  L'avaluació ens ha semblat interessant i el conjunt del projecte molt creatiu i com a una eina que fomenta la participació de l'alumnat i suggeridora per a l'educació en valors en els centres educatius.
  Grup 4: Susana López, Susanna Mir, Noemí Dalmau, Maria Torralba i Magda Palahí

  ResponElimina
 12. Des del Grup 6 us volem donar les gràcies per compartir amb tots una tasca que per pròpia experiència sabem que ha estat molt feixuga. Ens ha agradat força la presentació web del vostre projecte. La navegació per la informació està molt facilitada per l'estructura que heu escollit, és realment útil a l'hora de traspassar-ho en cas de la seva implantació en un altre centre. Realment és un projecte amb una temàtica molt important en els nostres dies. Uns continguts basats en la comprensió dels altres i en l'extensió d'uns valors de resolució positiva dels conflictes que haurien de formar part de la cultura de convivència de tots els nostres centres educatius. Per això precisament ens ha sorprès que tot i ser fruit d'una demanda concreta per a alumnes de 3r d'ESO, i donat que implica professorat de totes les àrees, no sigui un projecte d’una duració més amplia que permeti la comprensió i l’absorció plena dels seus continguts per part dels alumnes. O inclús un projecte pensat per a canviar la cultura de centre implantant-lo des de primer d’ESO.

  Un altre punt molt important, i que creiem que és el més difícil és l’avaluació del projecte. Com be deien els companys del Grup 5, és fa una mica complicat diferenciar el dossier del professorat del dels alumnes. I com els comenteu té a veure amb la complexitat de realitzar una programació per a l’avaluació general. Considerem que tos els grups hauríem de poder tenir una temps extraordinari del que no disposem per a completar aquest apartat ja que resulta més fàcil una vegada complimentat tot el projecte i revisat com si tinguéssim que explicar-ho a un altre grup de professionals de l’educació.

  Finalment, us volíem agrair la rapidesa en què heu respòs als comentaris dels altres grups, això demostra la vostra implicació amb el projecte.

  Grup 6

  ResponElimina
 13. En resposta al grup 7:

  Del grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos.

  Moltes gràcies grup 7 per les aportacions sobre el projecte! Ens han semblat molt ben argumentades i raonades.

  Resulta entenedora la vostra postura sobre allargar el projecte emfatitzant les qüestions sobre les habilitats socials. És veritat que si s’incidís de forma major en aquest tema l’alumnat podria respondre d’una forma més contundent a les problemàtiques exposades dins el centre. Tot i això, l’objectiu del nostre projecte era dur a terme un treball més global en el qual la totalitat de l’alumnat pugui adquirir una idea general i des de diferents perspectives de què són els conflictes i quines repercussions tenen en la societat. L’objectiu era partir d’un punt micro per a tenir una visió macro. Alhora, tenim en compte que alumnat amb problemàtiques molt específiques de conducta podrien ser atesos per mesures d’atenció a la diversitat de caire més concret sobre la problemàtica en si (Treballar habilitats socials en grups reduïts, la construcció d’una matèria optativa per a aquesta finalitat, etc.)

  Pel que fa a l’enumeració dels continguts i objectius estem d’acord de enumerant-los quedarien més clars i concisos. Pel que fa a les notes finals, desenvoluparíem unes notes per les assignatures i una nota global del projecte a partir d’aquestes i d’altres aspectes globals detallats en forma de competència.

  Finalment, sols dir-vos que moltes gràcies per les crítiques constructives aportades que ens poden ajudar a millorar el projecte iniciat.

  Fins ara !

  ResponElimina
 14. En resposta al grup 11

  Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos.

  Els membres del grup2 us agraïm els vostres comentaris. Sempre és agradable que valorin la feina feta, sobretot quan, com ja sabeu, requereix esforç i hores de dedicació.

  Referent al vostre comentari sobre la web, realment no teníem gaires coneixements sobre la construcció ni disseny. Més que això es tracta de paciència i anar provant i provant; realment amb l’esforç tot acaba sortint.

  Per altra banda, trobem molt encertat el comentari sobre el fet que la resolució de conflictes és una temàtica arriscada, ja que en certs moments se’ns va fer difícil encabir algunes competències bàsiques així com alguns continguts dins aquesta temàtica. Però també creiem que una vegada escollits ens van semblar molt representatius i que es podien lligar amb totes les unitats didàctiques.

  Realitzar aquest treball ha sigut, per nosaltres, molt enriquidor, ja que hem treballat molt cooperativament i hem aprés mitjançant els diferents punts de vista de cada membre del nostre grup.

  Gràcies, també, per la vostra valoració a la feina feta en matèries com educació física, visual i plàstica i música. Realment ha estat molt motivador per nosaltres treballar aquestes assignatures a través de l’eix comú de la cançó “positiu, positiva”.

  Per acabar, ens ha agradat molt el comentari sobre la potenciació de la participació i l’autonomia. Creiem que potenciar la responsabilitat i l’elecció conscient fa que l’alumnat sigui més autònom i que tots els aprenentatges siguin més significatius.

  Moltes gràcies i una abraçada!

  ResponElimina
 15. En resposta al grup 6:
  Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos.
  En primer lloc moltes gràcies pel vostre comentari. No ens volem repetir en els comentaris que ja hem fet tots plegats, però sí que volíem matisar un aspecte de la vostra valoració en la qual hi estem totalment d’acord. En principi, nosaltres vam proposar realitzar el projecte amb una duració de 3 setmanes, aquesta decisió la vam prendre per acotar la tasca a realitzar i perquè des de l’inici ens va resultar més fàcil entendre el projecte des d’una perspectiva temporal acotada i delimitada. Una vegada realitzat i elaborat el projecte, estem satisfets de la nostra tasca i creiem fermament que en els centre s’haurien de dur a terme iniciatives d’aquesta mena per treballar aspectes fonamentals com les emocions, els sentiments,.... És per aquest motiu, que com bé dieu, pensem que aquest tipus de projectes haurien de tenir una durada més perllongada en el temps per tal que l’alumnat pogués assimilar i assolir de manera més òptima els continguts. A més s’hauria de fer extens a tot el centre per anar treballant progressivament la resolució positiva dels conflictes, s’hauria de convertir en un valor fonamental dels instituts, en cultura de centre.
  Moltes gràcies.

  ResponElimina
 16. En resposta al grup 4:
  Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos
  En primer lloc donar-vos les gràcies pel vostre comentari. No ens voldríem repetir en les respostes que ja hem donat a altres grups de companys però realment ens agrada i afalaga que el projecte us hagi semblat una proposta atractiva i creativa. Creiem que per tal de que l’alumnat adquireixi un aprenentatge significatiu i en aquest cas uns valors i emocions efectives ,per tal de ser competents en la resolució de conflictes, s’han de plantejar activitats innovadores i motivadores que incentivin l’interès de l’alumnat.
  Només dir-vos, referent al comentari que en algunes unitats didàctiques hi ha massa continguts amb el temps disponible, que en som conscients; ha estat una tasca difícil d’acotar. Aquest fet, per això, també mostra les ganes de realitzar i la iniciativa de voler realitzar moltes activitats totes elles adreçades a fomentar les bones relacions socials i emocionals entre l’alumnat.
  Moltes gràcies.

  ResponElimina
 17. El grup 1 volem felicitar-vos pel vostre projecte!!

  Primer de tot, volíem destacar l´interés del tema escollit. Ens sembla molt oportú els valors que treballeu, tenint en compte el context del vostre centre i el perfil de l’alumnat. Els valors que treballeu i la dinàmica de treball és molt encertada per tal de donar significativitat al projecte, potenciant un munt de valors necessaris a la nostra realitat social i educativa i potenciant el treball en grup i col•laboratiu, així com l’atenció a la diversitat, per donar resposta a les necessitats d’aquesta escola inclusiva que proposeu.

  El fet de treballar interdisciplinariament en aquest projecte i des de totes les àrees, ens sembla molt adient i positiu, ja que el grup d’alumnes treballarà des d’una vessant més competencial, dinàmica i pràctica.

  Pel que fa a les competències bàsiques, considerem que aquest projecte dóna resposta a la necessitat de treballar transversalment totes les competències, i així mateix, dóna resposta a les principals competències personals, transversals, de relació i, fins i tot, metodològiques que us heu proposat assolir. També hem detectat que es potencia el desenvolupament integral dels alumnes, així com el desenvolupament social, maduratiu i afectiu, potenciant fins i tot la intel•ligència emocional.

  Pel que fa a l’avaluació, ens ha semblat molt encertat el fet de tenir en compte la complexitat del context i adaptar l’avaluació a aquesta realitat i a cada unitat didàctica en particular. Aquesta flexibilitat i adaptabilitat avaluativa, ben segur millorarà els resultats.

  No volíem tancar aquest comentari sense destacar la nostra impressió al respecte del disseny del projecte. Ens ha semblat una presentació molt original i encertada a la temàtica, alhora que clara, fàcil de llegir, amb un llenguatge molt clar i amb una organització de la informació molt propera.

  Per fer alguna proposta de millora, creiem que la temporalitat que heu plantejat per desenvolupar el projecte, ben segur es quedarà justa... Creiem que és un projecte amb uns continguts de treball que es podrien aprofitar més si, enlloc de plantejar-lo en quatre setmanes, es plantegessin en tot un trimestre sencer. Els resultats i les competències assolides podrien ser més visibles.

  Per concloure, només ens resta tornar a felicitar-vos per la vostra temàtica escollida, pel plantejament fet del projecte, pel desenvolupament del objectius i els continguts que proposeu treballar i per les activitats pràctiques que proposeu treballar des de les UD. Per últim, i com ja hem dit abans, felicitar-vos per la claredat en l’exposició de les idees i en el disseny que heu fet servir.


  Grup 1: Esther Aguilera, Esther Valencia, Natalia González, Cristian Jordà, Lucía Osma.

  ResponElimina
 18. En resposta al grup 1:
  Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos
  En primer lloc moltes gràcies pel vostre comentari. Ens han semblat molt interessants totes les aportacions que realitzeu però en voldríem destacar una. Creiem que és fonamental, i així ho hem fet palès en l’elaboració d’aquest projecte, el desenvolupament integral de tot l’alumnat. Treballant continguts curriculars però alhora aspectes socials, maduratius, relacionals. És a dir, la intel•ligència emocional. Pensem que un bon desenvolupament d’aquesta és la peça clau per desenvolupar-se òptimament en tots els sentits i aspectes.
  Per altra part, com ja hem comentat en algun altre grup, creiem fermament que aquest projecte es podria estendre en el temps per tal de realitzar un assoliment més significatiu dels diferents aprenentatges i de les competències bàsiques.
  Moltes gràcies.

  ResponElimina