dissabte, 11 de maig del 2013

Projecte Interdisciplinari: "NO AL BULLYING"

El nostre projecte "NO AL BULLYING" té com a finalitat crear consciència en l'alumnat, a partir d'educar-los en valors i transmetre'ls estratègies i pautes amb les quals aprenguin a ser capaços d'afrontar situacions d'aquest tipus, i buscar possibles solucions per resoldre'les.

-->

Hem escollit aquest tema perquè és un tema que per desgràcia, és present a la nostra societat (i més del que ens pensem). Avui en dia, vivim en un món on es cometen grans injustícies i experiències que poden tenir resultats dràstics. Per això, cal un aprenentatge que ens apropi a ser actius i ser crítics davant d'aquestes situacions, amb l'objectiu de reaccionar quan les visquem i no les consentim.
El projecte "NO AL BULLYING", fomenta l'ús de totes les competències bàsiques però fonamentalment  una com a principal: la competència d'autonomia i iniciativa personal.  Aquesta competència suposa poder transformar les idees en accions i posar en pràctica l'auto-aprenentatge, és a dir, proposar-se objectius i planificar i portar a terme projectes individuals o col·lectius. Requereix, doncs, poder elaborar iniciatives innovadores per cercar alternatives i més tard aplicar-les. En resum, la competència d'autonomia i iniciativa personal implica el fet de ser capaç d'imaginar, emprendre, desenvolupar, i avaluar accions amb creativitat, confiança i sentit crític.
Es dissenya el projecte per al primer curs del segon cicle de secundària (3r ESO) i té una duració aproximada d'un trimestre. El treball interdisciplinari consta de les següents àrees: Ciències socials, llengua catalana, llengua castellana, alternativa a la religió, tecnologia, educació visual i plàstica, educació per a la ciutadania i matemàtiques.

La nostra pàgina web podeu trobarla aquí. 

Grup 5: Cristina Martin Calvo, Jordi Aymerich, Jota Muntané i Eva Jiménez.

11 comentaris:

 1. Bon dia,

  Som el grup 1 i ens agradaria fer diferents comentaris respecte del vostre treball.

  En primer lloc ens agradaria esmentar la millora de la pàgina web actual amb la que vàreu fer al principi. La veritat és que és clara, amb colors agradables, i els apartats clars. Tot i que ens sembla que potser el títol és massa directe, i que podrieu haver sigut més imaginatius en aquest aspecte.

  Els objectius que es plantegen es poden assolir perfectament, són totalment realistes.

  Pel que fa a la relació d’activitats, la taula està ben plantejada. queden clares les activitats que es desenvolupen al llarg del projecte, tot i que no està ben centrada, se surt de la pàgina. Suposem que no ho podrieu haver fet d’una altra manera.

  Pel que fa al format de treball, la lletra varia, ja que no està igual en tots els apartats. A més, hii ha punts que estan buits en tot el projecte. Per exemple, a la unitat didàctica de matemàtiques, no hi ha lletra uniforme i queden punts en blanc i no sabem si és que us heu oblidat de posar alguns aspectes o és que no heu revisat la presentació. Pel que fa als recursos, creiem que hi ha un abús de pel·lícules, i no hi ha molta varietat de recursos. Per acabar amb la crítica, a la unitat didàctica de socials, a l’apartat de continguts, s’ha inclós enllaços de pàgines web, i creiem que no és l’espai adequat per posar aquests enllaços, si més no, a agun apartat de bibliografia o a la mateixa graella de recursos.

  Pel que fa al plantejament de fer autoavaluacions és correcte, ben clara i ben plantejada, tot i que com a proposta de millora seria convenient fer coavaluacions si es treballa amb grups cooperatius per tal de fomentar la competència d’autonomia i iniciativa personal. A l’autoavaluació grupal, s’han uilitzat els indicadors correctes, però pot ser seria més visual amb una graella.

  Per finalitzar, com a proposta de millora, pel que fa a les UD es podria utilitzar la mateixa classificació en totes elles en relació a activitats inicials, desenvolupament, i síntesi. I per últim, pot ser hem trobat a faltar, en la relació de matèries desenvolupar-ho una mica.

  Esperem que aquest comentari us hagi servit per la millora i la reflexió del vostre treball.

  ResponElimina
 2. L'autor ha eliminat aquest comentari.

  ResponElimina
 3. Pensem que la temàtica del bulling que exposeu és bàsica i imprescindible a tractar, ja que és un tema que afecta a moltes nenes i nens, nois i noies actualment als centres educatius i que sovint pot passar desapercebut. Pensem que desenvolupar l’aula de manera que aquesta es conformi com una petita comunitat educativa, és a dir treballant els valors cooperatius i col•laboratius tal i com exposeu vosaltres i, mostrant als nois i noies diferents formes d’acostar-se i acceptar-se els uns als altres, és una manera de crear consciència de grup i evitar accions d’abús entre els alumnes.
  Tractar el bullying però a més destacar el concepte de cyberbullying és molt apropiat tenint en compte que actualment és un dels mètodes més utilitzats i estesos per les persones assetjadores vers les seves víctimes. El cyberbullying a més té més capacitat de destrucció que el propi bullying que es pot fer personalment ja que té la peculiaritat d'abastar un gran espai personal de la víctima i a més és molt difícil d'aturar un cop s'ha posat en marxa aquest tipus d'assetjament.
  Tanmateix, volem destacar el fet que treballeu a partir de l’emocionalitat dels alumnes, fet que trobem imprescindible per aprofundir sobre aquest tema.
  Seguint aquest fil, trobem molt encertat destacar la competència d’autonomia i iniciativa personal com a eina que pot ajudar als nois i noies a ser crítics i desenvolupar recursos propis per viure en societat, essent capaços de discernir entre relacions d’abús i relacions sanes.
  Volem destacar la taula que heu elaborat sobre la relació de les competències bàsiques, on s’exposa una informació molt clara sobre les diferents activitats que es realitzaran a cada matèria i la seva connexió. Sobretot quan exposeu que es sintetitzi tot allò après sobre el tema en les diferents assignatures, fet que mostra com el projecte i les seves activitats mostren una continuïtat i una coherència en la seva elaboració.
  Tanmateix ens hem fixat en la taula de la relació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge classificades per matèries, on es reflexa molt clarament la informació a partir dels apartats que heu creat i que trobem molt interessants. Volem destacar els materials didàctics, exposant que creiem que heu fet una molt bona selecció del material, sobretot pel que fa a la filmografia, i finalment, destacar les diferents metodologies que exposeu a l’apartat de creació pràctica on s’observen molts tipus de procediments a desenvolupar.
  Pel que fa als continguts, trobem molt interessant que elaboreu uns continguts generals compartits per a totes les matèries com a forma de relacionar aquests i, que s’assoleixen els continguts en cada matèria treballant-se de diferents maneres, fet que pensem com vosaltres, que afavoreix la comprensió i la interiorització d’aquests.
  En l’apartat de metodologia ens ha agradat com heu tractat el tema de quan desenvolupar les diferents activitats segons els coneixements adquirits i, la relació interdepartamental de l’equip docent per poder portar-les a terme.
  A l’apartat d’avaluació volem destacar la importància d’establir uns criteris d’avaluació comuns per a totes les unitats didàctiques.
  Pel que fa a les UUDD, trobem que aquestes estan ben elaborades i detallades, perquè s’explica pas per pas la consecució de les activitats.
  Pel que fa les activitats, trobem molt interessant la realització del curtmetratge i la manera en com desenvolupeu les activitats a l’aula creant debats i fent posar als alumnes en la pell d’agressors i de víctimes.
  Finalment, dir que la vostra web està molt ben estructurada i elaborada i és molt atractiva. Tot i així, pensem que a l’hora de llegir les taules no és del tot còmode quan el fons és el groc i ratllat, ja que es fa un mica difícil diferenciar-ne la lletra.

  Moltes gràcies.
  GRUP 2: Ona Ràfols, Núria Gonzalez, Belen Magdaleno, Marta Miró i Laura Ruiz Miralles

  ResponElimina
  Respostes
  1. Carai! D'igual manera que heu elaborat un projecte magistral, els vostres comentaris resulten molt específics i ubicats, ens ha agradat moltíssim (i més venint de vosaltres), l'anàlisi que ens heu brindat ens ha resultat molt positiu. Referenciar que l'aspecte del color i del ratllat si que produeix un efecte òptic en certs casos més que poc òptim, des de la lectura de la vostra aportació mantenim un diàleg al respecte, no sabem si ho podrem escometre per dificultats tècniques, però aprehenem la vostra opinió.

   Gràcies de nou i molta sort en la recta final!

   Elimina
 4. Des del grup 5 us volem donar les gràcies per haver-nos ajudat ,a partir de les vostres crítiques, a millorar el nostre treball.

  També agraim que hàgiu mirat el nostre treball amb tant detall i que hàgiu extret afirmacions i conclusions positives.

  Tots els components del grup hem gaudit amb la realització del projecte i estem satisfets de la feina feta, encara que sempre queda algun aspecte que pot comportar una possible millora.

  El tema de la web, per exemple, ens ha costat una mica i ho hem fet el millor que sabem i hem pogut. Sabem que hi ha algunes taules que potser no es visualitzen correctament i estem buscant la manera de millorar-les.

  Tornem a donar-vos les gràcies per les vostres suggerències i esperem les de la resta de companys!!

  Grup 5 (Cristina, Jordi, Joan Jordi i Eva)

  ResponElimina
 5. Bon dia companys, us fem arribar els comentaris del nostre grup (3):

  En primer lloc, considerem que el tema escollit és encertat, ja que com bé comenteu, és un fenomen que, inevitablement, es viu en molts centres.
  És interessant poder apropar als alumnes a ser actius i crítics davant d’aquestes situacions.

  En quan als objectius generals que us heu marcat són molt clars. Englobeu varis aspectes en relació al bullying, però també teniu en compte aspectes com les habilitats d’investigació i comunicació i el treball cooperatiu; objectius interessants.
  No obstant, trobem a faltar objectius generals per a cadascuna de les diferents matèries.

  En gairebé totes les matèries del projecte treballeu la majoria de les competències bàsiques. Hi ha poques competències bàsiques que es treballin en una sola matèria. Això és positiu, donat que constantment es treballen totes elles. Potser, la que menys es treballa és la competència matemàtica, seguida de la competència artística i cultural.
  En general, els continguts específics treballats en cada matèria tenen connexions amb d’altres, fet que aporta transversalitat i significació als aprenentatges.
  En relació a la temporització, no ens acaba de quedar clara. Quan justifiqueu el projecte comenteu que té una durada aproximada d’un trimestre, mentre que després, quan concreteu les hores en l’apartat de temporització, les dividiu en trimestres (1r, 2n i 3r trimestre).
  D’altra banda, tampoc acaba de quedar clar l’ordre de les diferents UUDD, o almenys nosaltres no ho hem sabut veure.

  Continuant amb les UUDD, en algunes d’elles es fa complicat veure quan acaba una sessió i quan en comença una altra. Per exemple, en les UUDD de plàstica i educació per la ciutadania. Per la temporització de cada activitat es pot intuir però no acaba de quedar clar.

  Quan es comenten les diferents activitats, hi ha UUDD en les que els materials i els recursos utilitzats queden molt generalitzats. Creiem que caldria concretar més quin material i recursos s’utilitzen, encara que després en els annexos quedi clar. Més que res perquè el professor, amb un sol cop d’ull, sàpiga exactament què necessitarà per a dur a terme aquella sessió.
  També comentar que hi ha UUDD en les que es programen menys sessions de les que us marqueu. Ex: UUDD castellà. Us marqueu 9 sessions i ens programeu 8. Entenem que ha estat un oblit...
  La metodologia utilitzada ens sembla molt interessant, ja que utilitzeu una gran varietat de recursos. Fomenteu en gran mesura l’ús de les TIC, el treball individual i col•lectiu, el treball d’investigació i l’autoavaluació dels aprenentatges, donant molta riquesa als processos d’ensenyament-aprenentatge.
  Finalment, ens sembla molt encertat el fet de que us hàgiu proposat uns criteris d’avaluació comuns en totes les UUDD, de manera que aportin coherència a l’avaluació global del projecte.
  Tot i les aportacions realitzades pel nostre grup, en general, fem una valoració positiva del vostre projecte. Heu fet una bona feina! Felicitats!
  GRUP 3
  Sheila García, Adriana Ibernón, Cristina Sances i Guillem Sardá.  ResponElimina
 6. Agraïm els vostres comentaris positius i les critiques constructives que feu al nostre projecte, estem aprenent moltíssim de totes les aportacions que esteu fent.
  Gràcies i ànims, que ja acabem!
  Grup 5

  ResponElimina
 7. Des del grup 4 felicitar-vos per la feina i el treball!!

  Primer de tot, ens agradaria comentar aquells aspectes que més ens han agradat del vostre projecte interdisciplinari:

  La presentació del projecte i del blog. Des del nostre punt de vista aquesta és impactant i cridanera, convida a seguir llegint i investigant el projecte.
  A part de treballar altres competències, feu una aturada especial a la competència d'autonomia i iniciativa personal. Com molt bé comenteu en la vostra presentació, implica el fet de ser capaç d'imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions amb creativitat, confiança i sentit crític. Nosaltres, també destacaríem la importància que aquesta competència implica en el control emocional i la pràctica en valors del nostre alumnat.
  L'apartat de continguts ens sembla que està molt ben acurat ja que, no només destaqueu els generals i específics, sinó que a més a més, feu connexions conceptuals amb altres matèries. En prenem nota!

  Alguns aspectes que pensem, des del nostre punt de vista, que potser es podrien millorar:

  En la justificació del projecte potser realitzaríem més èmfasi en les característiques del context a intervenir per tal de tenir presents; característiques i necessitats de l'alumnat, recursos dels que disposa el centre, visió i valors d'aquest... És important tenir presents tots aquests aspectes per realitzar una anàlisi de les necessitats amb profunditat.
  Per una altra banda, simplement és un aspecte de presentació, algunes de les taules en la presentació d'activitats o en les UUDD són molt grans i sobresurten del marge. Bé ja sabem que a vegades aquests aspectes tècnics són difícils de controlar...
  En algunes UUDD, en l'apartat dels objectius n'hi ha alguns, que no estant redactats en infinitiu. També personalment pensem que n'hi ha molts objectius redactats amb el verb saber, potser s'hauria d'intentar buscar un sinònim ja que aquest resulta massa general.
  En quan a les activitats, potser per millorar la comprensió les explicaríem de forma més detallada. En una de les UUDD, la de tecnologia, amb el criteri de presentació que heu realitzat queda molt més clar. Està separat per sessions i segons si es tracta de les activitats inicials o de desenvolupament. El fet d'indicar el número de sessió t'orienta molt més i fa la graella molt més entenedora. Aquest fet ajuda a desgranar les diferents activitats que es duran a terme ja que sinó et limites en algunes ocasions a realitzar una única activitat, d'una hora, per sessió i, des del nostre punt de vista potser pot generar la desconnexió de l'alumnat.

  Esperem que les aportacions siguin una eina de millora contínua i, novament, des del nostre grup, felicitar-vos per la feina. Enhorabona!

  Grup 4

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola grup 4, primerament agrair-vos l'anàlisi acurat que ens heu ofert amb comentaris molt oportuns i ben recolzats explicativament, que segur milloraran la qualitat global del nostre recurs. Per tal de correspondre-hi, garbellarem quelcom considerem més important com a resposta.

   En el primer punt de la contextualització, si que podríem oferir estructures d'adaptació als substrats d'incidència, donada que l'agència del projecte correlaciona amb aquest, però tal vegada se'ns va escapar aquesta bona opció per la multivariabilitat (redundantment) que ofereix, però certament que en la seva aplicació real s'hauria de de valorar aquesta dimensió per la seva implantació, potser una explicitació única podria haver generat un encotillament per la seva aplicació posteriorística que tal vegada la posicionés com a més complicada sense una bona estructura de context molt àmplia, dinàmica i flexible, ens ha agradat, tot i la seva complexitat real executiva, força l'aportació.

   En quant a les UUDD no hi ha res a dir, ens hi barallem constantment, però el problema ve determinat per limitacions tècniques en el domini gràfic, derivades d'adaptacions des de diferents programes d'origen.
   Mirarem, per qüestions de temps, de tractar de solucionar la uniformitat redactiva verbal i la cerca específica de sinònims dels “saber” que aportin una millora eficaç en la seva posterior comprensió en les UUDD, merci per la detecció!

   En quant a la durabilitat de les sessions, si que les d'una hora poden conduir a que els agents distractors apareguin exponencialment, però a la vegada també vam considerar interessant mostrar un pèl de diversitat en quant a aquesta dimensió, i a la vegada aquestes longituds màximes, s'ofereixen com a marcadors avaluables al resultar un indicador força valuós que pot aportar informació per l'adaptació de les pròpies UUDD. Ben vist!


   Finalment, tornar a comunicar-vos la nostra gratitud donat l'encert i precisió que heu mostrat en l'aportació constructiva del recurs i de pas tornar a felicitar-vos per la vostra web que actualment ja es mostra com un bon recurs, donat que resulta més que utilitzable dins del marc d'altres àrees (com innovació).

   Fins aviat i bona sort de part del grup 5!

   Elimina
 8. Bona nit!!!

  Desde el grup 6 volem felicitar-vos per treball realitzat, és molt important tractar la temàtica del bullying i més les noves formes que apareixen fruit de les noves tecnologies. A més a més, a partir del vostre projecte permetrà als alumnes a millorar l’ambient escolar i la salut emocional dels alumnes.

  Heu fet una bona tria tants dels objectius com dels continguts a tractar i assolir. Empreu diversos recursos tals com webquests, webs i vídeos... tot i que, en alguns casos dits recursos estan una mica desaprofitats.

  Pel que fa a les unitats didàctiques resulta molt útil disposar d’un espai on es recullen tots els arxius adjunts i links que apareixen a les programacions, però també seria útil disposar dels enllaços on apareixen les activitats planificades.

  Com a propostes de millora us proposem que en tot el document hi hagi un mateix estil de lletra ja que hi ha quadres en la lletra es excessivament gran, a més a més de canviar la plantilla de la pàgina web ja que en quan els quadres sobresurten dels marges preestablerts la seva lectura és fa més difícil.

  Enhorabona per la feina realitzada!!


  Atentament,
  Grup 6: Judit, Laura, Carles i Estalina.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Merci per les aportacions, és molt interessant el tema dels enllaços directes, sembla una manera més ràpida i millor d'accedir als continguts. En quant al domini gràfic, ens ha dut un pèl de mals de cap.

   Fins aviat!

   Elimina