diumenge, 11 de maig del 2014

VIATGE AL MÓN CLÀSSIC


“Viatge al món clàssic” és un projecte que engloba les àrees curriculars de ciències socials, educació física, llengua catalana i anglesa.
Es desenvolupa en dues setmanes del tercer trimestre en el curs de 1r d’ESO i està contextualitzat en un institut públic de tres línies on hi ha present una gran diversitat cultural de l’alumnat.
El tema de l’antiguitat clàssica pot esdevenir poc motivador per uns alumnes d’aquesta edat, amb interessos molt diferents, amb diferents nivells de coneixements i habilitats prèvies. Malgrat això, presentem aquest projecte de forma dinàmica com un viatge fantàstic en el temps on es prioritza que els alumnes gaudeixin treballant col3·laborativament els uns amb els altres.

Les sessions programades des de les diferents matèries facilitaran a l’alumne/a obtenir una visió global i més completa de com era la societat de la Grècia i la Roma antigues: en descobrirà el seu context històric i cultural (àrea socials), interpretarà i caracteritzarà  els personatges mitològics a través del teatre (àrea llengua catalana), aprendrà sobre les creences i mites d’aquella civilització, expressant la seva opinió a través d’una llengua estrangera (àrea de llengua anglesa) i, experimentarà i comprendrà els valors i les activitats físiques dels jocs olímpics que es practicaven en aquell temps, tot relacionant-los amb els de l’actualitat (àrea educació física).

En el projecte, proposem un aprenentatge competencial de manera que les diferents activitats representen reptes que fomenten el desenvolupament de les capacitats dels alumnes, requerint-los que posin en marxa els seus recursos i estratègies per superar-los, tenint en compte les seves característiques individuals. Es treballen totes les competències de forma general, i de forma específica, les competències que prioritzem són la comunicativa, la competència social i ciutadana, i la competència d’autonomia i iniciativa personal. Per tant, ens centrarem en el desenvolupament de la capacitat d’expressar-se, de comprendre diferents tipus de missatges, entendre’s i relacionar-se positivament amb els altres, i de gestionar la feina i el seu propi aprenentatge.

Pensem en la diversitat i per això, fem accessibles totes les tasques als diferents nivells d’aprenentatge i capacitats de cada un/a dels alumnes, i aprofitem aquesta diversitat com a riquesa, agrupant-los en petits grups heterogenis on cadascú s’haurà de responsabilitzar de la pròpia tasca i la dels companys, procurant ajudar-se els uns als altres i enriquint-se d’aquesta interacció.

Les TIC estan presents en totes les àrees perquè  creiem que són essencials per la recerca i l’intercanvi d’informació. Així com també son una eina idònia per treballar en xarxa de forma col·laborativa i afavorir l’actitud critica i reflexiva en l’alumnat.

En definitiva, aprendre sobre el món clàssic amb aquest projecte implicarà als alumnes aprendre d’ells/es mateixos/es, dels seus companys/es, dels seus professors/es i tractar continguts de les diferents àrees 
desenvolupant les CCBB de manera transversal.

Podeu accedir a la web del nostre projecte a: https://sites.google.com/site/viatgealmonclassic/home

Desitgem que us agradi!
GRUP 1:
 Anna Gea Bacardit
Ester Faura Martinez
Melba Martínez Calero
Patrícia Santander Ferring

10 comentaris:

 1. Bon dia grup 1! Per començar, volem felicitar-vos per la feina feta i pel resultat del vostre projecte.

  Volem comentar-vos que la idea de plantejar un viatge i una immersió en el món clàssic és molt encertada i atractiva, sobretot perquè és un tema escollit pels alumnes i encara que el títol fa dubtar una mica de què ens trobarem en el projecte, un cop l’hem llegit hem vist que és realment interessant.

  El disseny de la pàgina té poca combinació de colors i força apagats però trobem correcte el fet d’incorporar imatges a cada apartat així com que n’apareguin unes quantes a la portada.

  Pel que fa a la metodologia, tot i que no és gaire variada ho justifiqueu explicant que voleu seguir una mateixa línia en totes les unitats didàctiques: el treball en grups cooperatius. De tota manera, creiem que podria ser també interessant canviar de grups cooperatius en cada assignatura per tal de poder interactuar amb diferents companys i no fer els mateixos grups per totes les matèries.

  D’altra banda, també ens ha sobtat molt que la durada del projecte fossin dues setmanes i que per això anul·leu les classes de tutoria, ens crida l’atenció que no hagueu optat per allargar la durada d’aquest, però tot són opcions.

  Pel que fa l’avaluació, considerem que la rúbrica d’avaluació no explica què significa cadascuna de les puntuacions i tant l’avaluació dels professors com l’autoavaluació dels alumnes tenen en compte els procediments de treball però no l’assoliment dels continguts i de les competències que anomeneu.

  Pel que fa a les unitats didàctiques, en general ens han semblat molt atractives i motivadores i podem ressaltar molt bones idees com ara la realització d’uns Jocs Olímpics i el Joc de Bingo. També hem trobat molt interessant el fet de plantejar una obra teatral per endinsar-se en el món clàssic en primera persona i que s’estableixin reunions de coordinació entre els alumnes.

  Tot i així us podem plantejar algunes propostes en alguns dels aspectes que considereu: la primera sessió de català és una classe magistral i potser és poc motivadora pels alumnes tal i com està organitzada. Potser haguessin pogut descobrir aquests coneixements a través de l’exploració prèvia dels coneixements, a través de debats o que mitjançant una recerca activa amb les TAC ho descobrissin i ho posessin en comú. També considerem que hagués estat adequat explicar els objectius i els criteris d’avaluació als alumnes i fer una sintesi de comiat de la unitat didàctica, de valoració, etc. I finalment, pel que fa a l’assignatura de socials creiem que s’hauria d’haver fet més èmfasi en el debat i que s’hauria pogut aprofundir més en cada activitat ja que donarien més peu a la reflexió i podria ser molt interessant.

  El món clàssic és un tema molt interessant i que pot donar molt de si, i el vostre és un projecte molt interessant!

  Grup 3: Alba Pérez, Laura Rojas, Jordina Rustullet i Jessica Saavedra.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola companyes del grup 3!

   En resposta als vostres comentaris, us donem la raó quan parleu del disseny poc acolorit; els aspectes de disseny els vam deixar com a més secundaris i creiem que aquests serien un aspecte a millorar.

   Les propostes que ens feu respecte les unitats de socials i de català són molt bones; en el cas de català podríem haver proposat un treball més inductiu i participatiu com a alternativa a la classe magistral, tot i que aquesta és l’única activitat que no requereix un treball autònom en la unitat. Els aspectes que trobeu que falten van ser obviats perquè es va considerar que no era necessari concretar tant.

   Us donem les gràcies per les gràcies per les vostres valoracions.

   Grup 1: Anna Gea Bacardit, Ester Faura Martinez, Melba Martínez Calero, i Patrícia Santander Ferring.

   Elimina
 2. Benvolgudes companyes del grup 1,

  En primer lloc, felicitar-vos per la feina feta. Realment, exposeu un projecte ambiciós en molts aspectes i força atractiu.
  De fet, combineu assignatures molt diferents al voltant d’un mateix eix vertebrador, potenciant la interdisciplinarietat i la relació de coneixements.
  D’altra banda, creiem que aconseguiu donar-li la volta a un tema per excel•lència teòric i, pels que no són amants de la temàtica, feixuc. Convertint-lo en una manera d’aprendre divertida, pràctica i, per tant, significativa.
  Totes les matèries disposen de material didàctic divers i ofert en diferents formats, la qual cosa dinamitza molt la unitat didàctica.
  Un detall que ens ha agradat, és que en les unitats didàctiques realitzeu activitats on aneu a buscar a l’alumne a la base del seu coneixement. Trobem que és molt positiu perquè no doneu per suposat què han de saber, de manera que s’eviten llacunes pel que fa al coneixement previ de la matèria i es potencia la relació d’aprenentatges i, per tant, avançar i consolidar.

  Un altre aspecte positiu és que doneu una gran importància a l’opinió dels alumnes. Tot i que cal anar en compte, ja que també comenteu que el curs està format per alumnat molt divers. Faltaria, doncs, concretar quins mecanismes de tria s’utilitzarien i quin procediment es seguiria davant la falta d’acord, així com la temporització. Doncs a partir de la tria de l’alumnat, els professionals implicats han de realitzar la feina posterior de planificació de les unitats didàctiques.

  Seguint amb el tema d’atenció a la diversitat, és un aspecte que teniu constantment en compte. Treballeu des d’una vessant inclusiva i teniu en compte aspectes metodològics, organitzatius i curriculars. Feu esment a la necessitat de més d’un professor a l’aula, cosa que, en el treball per projectes és molt positiva; també a la creació de grups homogenis; esmenteu a cada activitat els criteris per assegurar que els alumnes les segueixen amb èxit. I, sobretot potencieu, l’avaluació contínua i l’autoavaluació també de forma diària.

  També volem destacar el fet que els objectius que heu definit no només van dirigits als alumnes, sinó als professors i a les famílies. Implicant, així, a tots els agents educatius de forma activa.

  Si haguéssim de fer esment a alguns aspectes a millorar, seria sobretot a aspectes tècnics de la pàgina web. Tot i que té una presentació atractiva, hi apareixen alguns errors de presentació.

  Pel que fa a les unitats didàctiques, es nota que heu treballat de forma col•laborativa, tot i que hi ha algunes diferències de contingut entre unes i altres. Unificar aquest aspecte també seria un aspecte, creiem, a millorar.

  També creiem que una proposta que milloraria l’efectivitat del projecte és modificar l’horari total dels alumnes. Hem entès que els alumnes segueixen amb l’horari habitual, però a les assignatures implicades s’hi realitza el projecte. Aquest aspecte, durant la posada en pràctica real, podria perjudicar a les assignatures que no formen part del projecte, ja que dinàmica és totalment diferent i els canvis es produeixen d’una hora a una altra.

  En general, però, des del grup 4 us donem l’enhorabona per la feina feta!

  Grup 4: Alba Calvo, Laura Carmona, Lídia Pérez i Montse Soro.

  ResponElimina
  Respostes

  1. Moltes gràcies companyes del grup 4!


   Realment creiem que el projecte és ambiciós i que necessitaria polir aspectes organitzatius i avaluatius per dur-lo a la pràctica.

   La varietat de les assignatures es relaciona amb la intencionalitat per donar-li al centre d’interès de base fonamentalment teòrica un gir perquè l’aprenentatge adquereixi significació, donant als alumnes la possibilitat d’aprendre continguts amb una metodologia diferent als llibres de text i les classes magistrals, on sovint cau la temàtica històrica.


   Creiem que tenir en compte el contingut curricular que s’imparteix es tant important com considerar les competències que cal desenvolupar des d’un punt de vista maduratiu, així, hem intentat que l’alumne tingui la bàse teòrica necessaria per desenvolupar les activitats programades i en el cas que no la tingui aclarir en la temportizació i amb els materials, la manera de facilitar-los-hi.

   Estem d’acord en que en un projecte on l’eix vertebrador és treballar la cohesió grupal la formació dels grups és bàsica i potser és un punt feble en la programació del nostre projecte. Al document, diem que l’elecció dels grups la fan els docents (els tutors de nivell) consensuats entenem en les reunions d’equip de nivell prèvies a la posada en marxa del projecte, tot i així cladria haver-ho explicat. D’altra banda i a mode de reflexió, també hauríem d’haver tingut en compte el consens amb l’alumnat respecte als grups i intentar ser flexibles. La temporització per a la formació dels grups cooperatius que es mantenen al llarg del projecte cadria que fóssin comunicats prèviament (en una sessió prèvia de tutoria potser).

   De totes maneres els mecanismes de tria tindrien a veure amb la heterogeneïtat dels grups com a mesura d’atenció a la diversitat.


   Ens ha costat definir exactament el paper del docent a l’aula ja que bàsicament la seva funció és mediadora i serveix de guia en la tasca dels alumnes, el fet que desapareixin els desdoblaments ajuda a supervisar millor el treball dels grups.

   Com hem dit més amunt, els grups són heterogenis no homogenis (hi ha un error de redacció).


   Dividir els objectius per destinataris creiem que defineix millor la realitat. L’autoavaluació global del projecte també implica un feedback d’aprenentatge pel professorat per tant aquests agents també desenvolupen competències: metodologies d’aula innovadores, interrelació adequada amb l’alumnat, consciència pedagògica… implicar a les famílies també és interessant especialment perquè els alumnes rebin ajuda i es motivin.


   Pel que fa les unitats didàctiques, cada membre del grup, en referència a un docent, ha generat la unitat didàctica seguint el model de graella però relacionant de manera diferent i més o menys estreta: objectius, competències i criteris d’avaluació especialment. També en la manera d’explicar les activitats: el llenguatge i la concreció.

   És la part més individual del projecte i creiem que per aquest motiu és on s’observen més diferències entre nosaltres.

   una sol·lució ambiciosa per millorar l’efectivitat seria implicar totes les matèries tot i que no podem paralitzar el centre durant quinze dies. Una altra sol·lució podria ser fer sessions més repartides durant tot el trimestre com en altres grups… però el fet que s’allargui tant pot perjudicar la motivació, el fet que esdevingui repetitiu o el seguiment del tema, especialment en algunes activitats com la preparació del teatre.

   La presentació web, tal com dieu és una mica menys atractiva que en altres projectes de caire més visual


   Moltes gràcies pels vostres comentaris Grup 4! Bon anàlisi, objectiu i constructiu!


   Grup 1: Anna Gea Bacardit, Ester Faura Martinez, Melba Martínez Calero, i Patrícia Santander Ferring.

   Elimina
 3. GRUP 5: Marga Ferrer, Rosa Mª García, Josep Ros i David Subero

  En primer lloc, donar-vos l’enhorabona per l’esforç i el resultat final d’aquest treball. Considerem que la temàtica pot ser molt engrescadora pels alumnes (sobretot perquè justifiqueu que és elegida pels mateixos) i permet un treball interdisciplinari.

  Quant a les matèries implicades, pensem que feu una bona justificació de les mateixes i que les assignatures elegides són clau pels vostres propòsits.

  La metodologia ens sembla poc diversificada però considerem que justifiqueu el motiu pel qual prioritzeu el treball cooperatiu.

  Pel que fa a la temporalització, pensem que dues setmanes és poc per desenvolupar un projecte. No acabem de veure clar que la fórmula d’organitzar les matèries de forma diferent a l’habitual durant dues setmanes i alternar el projecte amb hores de classe pugui funcionar, sobretot pel tema organitzatiu, però tot és provar-ho! Veuríem més factible organitzar-ho concentrant el projecte en una setmana, tipus “setmana de projecte”.

  Els materials i recursos proposats ens semblen molt complets.

  Quant als criteris d’avaluació globals, especifiqueu que l’avaluació serà contínua però no expliqueu com es portaran a terme les avaluacions de la pràctica docent i del mateix projecte interdisciplinari entre els docents que han participat en aquest des de les diferents matèries com podria ser mitjançant una comissió d’avaluació del projecte, des del claustre, a partir d’un qüestionari per part de l’alumnat sobre la nostra pràctica docent, ….). Saber què pensen i com ens valoren el nostre alumnat ha de servir-nos per millorar les nostres programacions i actituds en la nostra pràctica diària. Igualment compartir amb la resta de docents, les nostres i les seves dificultats i experiències en mateix projecte fa que reflexionem conjuntament sobre la nostra pròpia manera de fer i ens enriqueix personal i professionalment.

  La pàgina web resulta molt atractiva, heu incorporat una capçalera amb tot un seguit d’imatges vinculades i a cada apartat de la web també heu introduït imatges i organitzadors gràfics que la fan summament atractiva. El text es presenta molt correcte pel format web, destacant les paraules importants i amb una organització molt clara i ordenada.

  El document de text es presenta molt ordenat, amb un format clar que facilita la lectura. El llenguatge que utilitzeu considerem també que és adequat.

  ResponElimina
  Respostes

  1. Moltes gràcies grup 5!


   Hem escollit aquesta temàtica perquè coincidim en que forma part del contingut curricular de 1r d’ESO (coneixement de les llengües romàniques i història de l’Imperi Romà) i que, per tant, els alumnes poden tenir facilitat per familiaritzar-s’hi alhora que els resulta menys teòric.

   Per vertebrar millor les competències lingüística i les metadisciplinars, hem intentat escollir assignatures que es puguin relacionar sota “un paraigües” perquè les activitats proposades tinguin relació sense perdre de vista el centre d’interès escollit. D’aquesta manera té una orientació més directa amb l’àmbit lingüístic que amb el científic.

   A mode d’autocrítica, pel que fa la metodologia tal com dieu, podríem haver promogut molt més tècniques que treballin directament la cohesió grupal com per exemple les dinàmiques de grup, el rol playing i el debat. Moltes d’elles però, podrien fer-se mitjançant la divisió de tasques que, entenem que no fomenta de la mateixa manera la cohesió i el treball cooperatiu. No hem d’oblidar, però, que l’eix vertebrador és la cohesió grupal i que per això la metodologia és el treball cooperatiu, en grup.


   La temporització recorda en part a un treball de síntesi on intensivament treballem durant una setmana el projecte a nivell grupal, ho hem intentat fer en dues perquè especialment la preparació d’un teatre requereix més temps. De totes maneres les altres assignatures ajuden a no paralitzar el contingut curricular de centre durant aquests deu dies. També es podria haver desenvolupat de manera més espaiada al llarg d’un trimestre.


   Tenim present l’autoavaluació per part de l’alumnat i s’inclou en les unitats didàctiques però sí que faltaria la confecció d’una graella d’avaluació del projecte per part de l’alumnat o si més no un debat obert en la sessió posterior de tutoria a mode de feedback. També hauria estat un encert promoure la coavalaució entre els grups. De manera que es poguessin comentar els treballs entre ells, teniu raó, ja que en definitiva també és una manera de propiciar la cohesió grupal, en aquest cas, a nivell de classe.

   És un punt a millorar, no només explicar el “què” sino el “com” es realitzaria l’avaluació i especificar millor la temporització per la mateixa, no només dins les unitats didàctiques sino a nivell de projecte i en consens entre l’equip de nivell.   Gràcies respecte la presentació. Malgrat altres grups probablement han utilizat eines per a la creació de webs amb més possibilitats que Googlesites, creiem que el resultat és satisfactòri ja que es presenten els continguts de manera ordenada i clara, intentant ser esquemàtiques.


   Estem satisfetes de que us hagi agradat! Gràcies per la visió constructiva que heu preservat al llarg dels vostres comentaris!

   Grup 1: Anna Gea Bacardit, Ester Faura Martinez, Melba Martínez Calero, i Patrícia Santander Ferring.

   Elimina
 4. Felicitats Grup 1 per la feina!
  Considerem que la temàtica del vostre projecte és atractiva per a l’alumnat, ja que enfoqueu l’activitat com un viatge fantàstic en el temps.

  En un primer moment hem considerat que la llengua anglesa no era adient per al projecte, però fent la lectura de la UUDD, encaixa el contingut amb la temàtica correctament.
  Pel que fa als objectius generals plantejats, trobem interessant que es dirigeixin tant a alumnes com a professors i familiars. Mencioneu, però, que hi ha objectius dirigits a l’equip directiu i després no els especifiqueu.

  Pel que fa als objectius que han d’assolir els professionals implicats i que van relacionats amb els de la implicació per part de les famílies, ens ha semblat molt interessant, ja que pretén un objectiu molt ambiciós, el treball en xarxa. Però no hem sabut trobar com es fomentarà aquesta participació per part dels docents, ni com s’han d’involucrar les famílies.

  La temporització ens sembla adequada. Al ser poques assignatures les que estan implicades en el projecte i al tenir poques sessions cadascuna, no veiem necessari allargar-ho més ni tampoc factible agrupar-ho en una setmana intensiva deixant de banda altres matèries.

  Quant a les unitats didàctiques, ens han agradat força, hi ha sessions veritablement originals com l’obra de teatre a català o el joc del bingo a anglès. Tot i que la primera sessió de la unitat didàctica de català pot ser una mica densa (i no s’exploren els coneixements previs dels alumnes, ni s’expliquen els criteris d’avaluació), hem observat que el material és força atractiu i entenedor per a l’alumnat.
  Molt bé la unitat didàctica d’educació física amb l’activitat de les olimpíades. Aquesta unitat didàctica presenta molt bé la temàtica i té una sessió de síntesi final. Trobem, però, que 30 minuts per a desenvolupar la sessió 3 potser és just...

  Els criteris d’avaluació estan ben definits si els relacionem amb la metodologia i l’objectiu de treballar de forma cooperativa, ja que els aspectes procedimentals i actitudinals tenen un pes més rellevant, però tovem a faltar que no es faci referència a l’avaluació de continguts. Trobem molt coherent que diàriament hagin de fer un seguiment de les tasques i una valoració del treball grupal (avaluació de seguiment), ja que si sorgeix qualsevol imprevist o desacord el podran solucionar immediatament.

  L’autoavaluació de les diferents matèries implicades és clara, el format de graella simplifica l’entesa, encara que al ser tan sintètica no deixa justificar ni relacionar els ítems amb els continguts. A la part general d’autoavaluació, es torna a deixar clara la finalitat i objectius del projecte, i es remarca que el desenvolupament de tot el projecte, la metodologia i l’avaluació, giren en torn al treball cooperatiu, a fomentar la inclusivitat i l’entesa entre la gran diversitat del centre. Una proposta de millora, podria ser una avaluació del propi projecte i de la tasca docent en relació a aquest, per part de tots els col·lectius involucrats (alumnes, famílies i professors) per tal de contrastar percepcions, ja que moltes vegades, una opinió externa ajuda a veure aspectes que sovint passem per alt i que tenen rellevància per els demés.

  Pel que respecta al format de la web, aquest és molt clar, i visualment atractiu. Les fotografies inspiren al món clàssic i n’hi ha vàries.
  Tot i així, les unitats didàctiques se surten dels marges de la pàgina i a més d’afectar l’estètica, costar llegir la informació.

  Bon treball!

  Grup 2: Elisenda Serrats, Judit Guixé, Patricia Moreno i Alba Gómez

  ResponElimina
  Respostes

  1. Moltes gràcies grup 2, volíem enfocar la temàtica de forma dinàmica per fomentar l’interès de l’alumnat.

   Respecte a la unitat d’angles, considerem que cada cop se li dona més importància aquesta llengua, per lo que van considerar interesant incloure-la al projecte. En quant als objectius dirigits a l’equip directiu teniu raó faltaria especificar o aclarir que son els mateixos que els del docent.

   Al ser un projecte que no va dirigit a cap centre en concret, no em especificat com es fomentarà la implicació de les famílies i els docents, però en el cas que es portes a terme el projecte es farien reunions informatives amb les famílies, i de coordinació entre el professorat. Cal dir que a la unitat de català si s’especifica que els famílies participaran en la preparació de vestuari, material de la obra de teatre, faran d’espectadors, etc.

   En referència a la temporització totalment d’acord amb vosaltres, vam creure innecessari allargar la durada del projecte o utilitzar horari d’altres assignatures.

   Referent a les unitats didàctiques, gràcies pels comentaris perquè ens ajuden a perfeccionar les activitats plantejades.

   Respecte als criteris d’avaluació del contingut potser hauríem d’haver fet cinc cèntims explicant-ho resumidament, però no vam especificar els de contingut ja que s’especifica a cada unitat didàctica i no volíem repetir informació.

   Respecte l’avaluació del projecte, vam pensar que les graelles en què cada membre valorava cada unitat eren suficients. No obstant entenem que caldria una avaluació del projecte en la seva globalitat.


   Per últim, en referència al format web realment vam tenir molts problemes amb les taules de les unitats didàctiques i reconeixem que no queden gaire ben presentades i entenedores. Ara optaríem per presentarles amb Scribd com han fet molts grups.

   Gràcies per les crítiques constructives i per valorar positivament el nostre projecte grup 2!   Grup 1: Anna Gea Bacardit, Ester Faura Martinez, Melba Martínez Calero, i Patrícia Santander Ferring.

   Elimina
 5. Bona nit companyes,
  Abans de desglossar el projecte que heu confeccionat, una felicitació per la idea, les activitats que heu pensat i el plantejament que heu fet del l’activitat. Sembla un projecte molt treballat.
  Com a punts més destacables, per nosaltres, podem mencionar les activitats que heu ideat en cada U.D. Cada assignatura té alguna activitat molt original, diferent, atractiva i motivadora. Heu presentat les UU.DD amb materials diversos i en diferents formats, pel que sembla més motivador pels alumnes.
  També hem trobat molt encertat dirigir el projecte a tots els agents implicats en l’aprenentatge dels adolescents, ells mateixos, docents i família. Sembla que així hagi d’anar millor la seva educació. Tots els membres del grup hem ressaltat el fet que el primer objectiu que voleu assolir amb aquest projecte és la millora de la convivència entre els alumnes. Entenem que prioritzeu aquest aspecte més que els continguts que es podrien assolir i també suposem que supediteu la metodologia (grups cooperatius) als objectius que es pretenen aconseguir.
  Hem vist com a molt positiu començar amb el compromís de cada alumne per definir els seus objectius personals que vol assolir amb el projecte.
  Per altra banda, també cal dir que el títol que heu escollit no sembla que defineixi bé el que es trobaran els alumnes, potser es podria millorar. També es podria revisar la temporització del projecte. Com han assenyalat altres companys d’altres grups, sembla que tal i com ho heu plantejat els alumnes passen del projecte a les hora de classe habituals. Potser alguns alumnes els costaria aquesta adaptació i re-emprendre el projecte on l’han deixat la última vegada.
  També caldria millorar la rubrica d’avaluació, potser es podria detallar més i els alumnes podrien tenir més clar què s’espera d’ells.
  Ens ha agradat força la pàgina web que heu creat, tota la informació és fàcil de trobar. Hi ha alguns problemes de disseny com les taules de les UU.DD. però també hi ha altres detalls molt atractius, com les imatges i dibuixos que heu incorporat. Dos punts molt bons, des del nostre punt de vista són les taules resum que heu anat elaborant i incloent al projecte, ajuden a fixar la informació realment importat; l’altre és l’apartat de recursos didàctics que heu creat, ens ha semblat molt útil.
  Ens ha resultat molt amè de llegir i creiem sincerament que és un bon projecte per posar-lo en pràctica.

  Grup 6: Maria Camps, Magog Castillo, Xavier Martínez, Míriam Pérez i Joana Serrano

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola companyes del grup 6, ens hauria agradat que haguéssiu fet el comentari abans ja que ens vau tenir pendent tot el dimarts, i finalment el veu penjar a les 23:40 quan ja pensàvem que no ho faríeu. Nosaltres vam comentar tots els projecte el cap de setmana per donar temps a la resta de grups a contestar...

   Us agraïm els vostres comentaris, ja que ens ajuden a detectar mancances i a incorporar millores al projecte.

   Gràcies per les crítiques constructives i per valorar positivament el nostre projecte!


   Grup 1: Anna Gea Bacardit, Ester Faura Martinez, Melba Martínez Calero, i Patrícia Santander Ferring.

   Elimina