dilluns, 12 de maig del 2014

Salut... i acció!
El projecte interdisciplinari que proposem se centra en els hàbits de vida saludables. S’aposta per aquest tema arrel de les característiques de la nostra societat occidental i l’augment gradual de les patologies lligades a un estil de vida sedentari. Una de les maneres des d’on els docents i els centres educatius tenen la possibilitat d’intervenir, és fent conscients i partícips els i les adolescents de la importància d’un estil de vida saludable, el qual els aportarà grans beneficis tant a nivell de salut física com mental.S’ha constatat que existeixen iniciatives a tots els nivells per tal de fomentar la salut. No obstant, es continua observant la necessitat d’elaborar una proposta concreta, desenvolupada al llarg de quatre unitats didàctiques i lligada als continguts de les següents assignatures: Educació física (activitat física i salut), ciències socials (consum responsable i gestió de recursos), educació eticocívica (drogues… i acció) i llengua catalana (l’alimentació humana a través de l’elaboració d’un reportatge).L’adolescència és un període clau en la formació de les persones i com a docents, des dels centres educatius, formem part i intervenim en aquest desenvolupament. És, en part, responsabilitat nostra donar  eines i opcions per tal que els nois i noies puguin triar tenir, tant d’adolescents com d’adults, un estil de vida afí als hàbits saludables i conèixer els perills de no disposar d’aquests.  El curs escollit per dur a terme el projecte és tercer d’ESO. Pensem que és un període ideal ja que, pel que fa als aspectes cognitius, l’alumnat pot començar a raonar d’una forma més complexa, mostrant una major flexibilitat i amb més possibilitats de contemplar un major nombre d’alternatives a les situacions. Els nombrosos canvis físics que pateixen a aquestes edats tenen una important incidència a nivell psicològic, motiu pel qual els hàbits saludables poden contribuir positivament a l’autoimatge dels alumnes.

http://projectesalutiaccio.weebly.com/

Esperem que us agradi!


Grup 3:
Alba Pérez, Laura Rojas, Jordina Rustullet i Jessica Saavedra.

12 comentaris:

 1. Hola companyes del grup 3!

  El tema que heu escollit i les activitats que se’n fan són molt atractives i motivadores tant pels alumnes com pels docents, us felicitem per al feina feta!
  És molt adient el fet que esmenteu altres iniciatives que també tenen en compte els hàbits de vida saludable, tals com “Pla HAVISA”, “a l’escola la fruita entra sola” o “salut i escola”, això demostra que us heu informat molt bé sobre les diferents alternatives que es duen a terme en els centres, però com molt bé dieu, encara queda molt per fer per tal d’afavorir i millorar els hàbits de salut dels alumnes.

  Un punt que volem destacar és el fet d’esmentar els objectius relacionats amb la família i els docents, ja que és important que aquests últims tinguin clars els objectius que pretén el projecte i que la família pugui ser partícip de la iniciativa i que fomenti aquests hàbits a casa.
  Com a element negatiu dins dels continguts, podem dir que a la presentació del projecte esmenteu que la sexualitat no es tractarà perquè això ho fan a través de l’hora de tutoria, però en els continguts de la matèria de l’educació per a la ciutadania i els drets humans, comenteu que un dels punts a tractar és “la valoració de la diversitat de les relacions afectives i sexuals des del respecte, la confiança, la igualtat i la capacitat de decisió, rebutjant els prejudicis i estereotips i les relacions basades en el domini de l’altre”, però en la UD ja no se’n fa esment, llavors, considerem que aquest punt no hauria d’estar reflectit en el projecte, ja que això es tractaria en una altra assignatura, si és que no ho hem entès malament.

  Un altre punt, tot i que queda molt clar quan llegeixes les UUDD, però creiem que podríeu esmentar que la setena setmana, on es fa la sortida, correspon amb la setena sessió, simplement per aclarir el perquè les UUDD tenen 7 sessions si en la temporització en dieu 6.

  Un aspecte que ens ha agradat molt i que és molt útil és l’enllaç, dins de les taules de les UUDD, amb el material de cada una d’elles. És una manera fàcil d’accedir-hi.

  Un dubte que ens ha sorgit al llegir la UD d’educació física és perquè s’utilitza el llibre de 4t d’ESO si el projecte està encarat a 3r? Són continguts que no haurien de tractar en aquesta etapa?

  Finalment, ens ha faltat que l’assignatura de llengua catalana tingués un material didàctic similar al de les altres assignatures, i si hem de triar una guia per encarar el projecte, ens quedaríem amb la presentada en l’assignatura de l’educació per a la ciutadania i els drets humans, és molt amena, encarada als alumnes i explica en detall el que es planteja fer en cada una de les sessions.

  Tot i així, es veu una implicació i una coordinació molt gran per part de tot el grup, la pàgina web té una presentació molt amena i la imatge de fons està molt encertada, ja que es relaciona amb l’excursió final de la sortida amb bicicleta.

  Grup 4: Alba Calvo, Laura Carmona, Lídia Pérez i Montse Soro.

  ResponElimina
 2. Felicitats grup ! La temàtica és cabdal per el benestar dels l’alumnes.
  Les matèries sòn adients per el que respecta a la temàtica. Bona argumentació per el que fa a la temàtica, lligada amb el context i el curs escollit.
  Els objectius del projecte són àmplis al implicar família i professorat, resultant un projecte amb beneficis molt interessants.

  En l’apartat de la temporització hem vist un petit error per el que respecte als temps de la sortida amb bicicleta.

  La metodologia de les UUDD resulta ben especificada, treball cooperatiu les es i ús de les TIC, temes cabdals per al treball per l’alumnat
  Ens sorgeix un dubte per el que respecte a la UUDD de llengua catalana: alimentació humana, no veiem com aquesta concorda amb el contingut que és de comunicació,.

  Ens crea un dubte en tan que l’avaluació de les competències ja que exposeu que “l’assoliment” d’aquestes serà un criteri d’avaluació però aquest “assoliment” no queda exposat com s’’avluarà”.

  Per el que respecte a l’avaluació del projecte, queda ben definit que serà tan per part d’alumnat, com per el professorat i els autors. Tot i així considerem que la rúbrica no és hàgil per a interpretar.

  Per el que respecte a la visualització, el redactat la web és de difícil lectura per el fons de pantalla i colors.
  Tot i aixó l’ús de Scribd per les UUDD facilita la lectura d’aquests apartats.

  Grup 2: Alba Gomez, Judit Guixe, Patricia Moreno i Elisenda Serrats.

  ResponElimina
 3. Valoració per part del GRUP 5: Marga Ferrer, Rosa Mª García, Josep Ros i David Subero

  En primer lloc, felicitacions per la feina feta! El projecte Salut...i acció! ens sembla un projecte on tracteu l’educació per a la salut des d’un caràcter preventiu i mitjançant el qual l’alumnat pot adquirir uns coneixements, unes actituds, uns valors i uns hàbits de salut de manera individual i col·lectiva. Ens sembla especialment rellevant el tractament del consum de drogues i la seva incidència en els joves de la nostra societat. Com a eix vertebrador del projecte, la salut i els hàbits saludables, connecta les diferents activitats proposades, encara que dintre d’aquestes hagués estat interessant la visita de professionals especialitzats en els diferents àmbits de la salut i/o joves que han tingut problemes de salut vinculats al consum de drogues, trastorns alimentaris i, per tant, s’hagués treballat la salut mental en el sentit de les conseqüències del nostre estil de vida actual en la salut dels nostres nens i joves. De totes maneres, els temes que heu tractat ens semblen prou interessants i, com dieu, amb l’educació sexual també es podrien treballar aquests temes des de la tutoria.

  Pel que fa a les matèries escollides pensem que són les que més relació tenen amb el tema tractat i mitjançant les quals es treballen les diferents competències. Els continguts de cada matèria queden molt ben especificats i també les relacions amb altres matèries.

  L’apartat de metodologia està molt ben estructurat ja que, en primer lloc, feu un plantejament general a partir dels criteris de Zabala i Arnau (2007) i després detalleu quines són les estratègies d’organització a l’aula, metodològiques i curriculars així com de la seqüència didàctica de les UD que es plantegen.

  Respecte a la temporalització, potser hagués quedat una mica més clara en forma de cronograma. Entenem que són 25 sessions incloent la sortida a final del projecte. El total d’hores ens semblen adequades.

  Pel que fa als criteris d’avaluació estan clarament definits ja que expresseu tant els generals per part dels docents i de l’alumnat i també indiqueu que els específics són avaluats en cada UD.
  Les activitats de les diferents UD ens semblen que s’ajusten als objectius, encara que com hem comentat anteriorment es podria haver tractat el tema de la salut mental mitjançant la visita d’algun professional especialitzat.

  Respecte a la sortida, solament ressaltar un handicap de caràcter pràctic: potser no tots els alumnes disposen de bicicleta. Suposo que es podrien valorar fer la ruta mitjançant altres alternatives, oi? Per exemple, que els alumnes que no disposessin de bici fer una ruta a peu,....

  El format de la web ens ha semblat molt atractiu i molt adequat amb el projecte. La imatge de la bicicleta vinculada amb la sortida final ha estat una molt bona elecció.

  El projecte és molt maco i penso que és un tema que dóna per molt i que és molt actual. Ajudar el nostre alumnat a prendre consciència de la importància de cuidar-se tant físicament com emocionalment ha de ser uns dels nostres objectius com a docents. Vosaltres amb el vostre projecte, ho aconseguiu. Enhorabona!

  ResponElimina
 4. Moltes gràcies companyes del grup 4 per la vostra felicitació i pel vostre comentari.

  Veiem que heu detectat alguna incoherència en referència als continguts i el seu tractament a les UUDD. Si bé és cert que des del primer moment vam valorar que la sexualitat s’abordaria des de l’assignatura de tutoria, tal i com està reflectit a la UD, potser vam oblidar d’esborrar-ho dels continguts que, com bé heu destacat, en el currículum es contempla.

  Les UD tenen de contingut teòric, com molt bé es pot apreciar si es consulten amb detall, sis sessions per matèria i una sortida. Vam valorar que el projecte podia tenir una cloenda que fos diferent però que alhora resumís l’essència del projecte com podia ser una sortida, motiu pel qual vam afegir una setena sessió (comuna a totes les UD, ja que la sortida es fa en conjunt).

  Pel que fa al material de català, a la UD ja està justificat, però no s’ha elaborat material complementari perquè són els mateixos alumnes qui elaboren el material al llarg de les activitats que es proposen en la unitat didàctica.

  Respecte el llibre d’educació física, val a dir que els llibres utilitzats per aquesta assignatura serveixen pels dos cursos del cicle, així doncs, nosaltres hem utilitzat el llibre del segon cicle, ja que centrem el projecte a 3r d’ESO, però per error no ho hem detallat a la unitat didàctica.

  Us agraïm sincerament la vostra valoració, es nota que us heu mirat amb detall el nostre projecte. Les crítiques constructives sempre son molt útils i ens ajuden a aprendre i a avançar.

  Grup 3:
  Alba Pérez, Laura Rojas, Jordina Rustullet i Jessica Saavedra.

  ResponElimina
 5. Hola grup 2! Moltes gràcies pel vostre comentari!

  Com podreu veure, l’activitat de la sortida no és gaire concreta però és per la següent raó: aquesta activitat dependrà en gran mesura del lloc on es vulgui realitzar (dependrà de qui decideixi apostar pel nostre projecte i aplicar-lo, ja que no serà el mateix per un institut de l’Empordà, que per un institut de Girona i molt menys per un de Barcelona…) així com també dels camins i llocs que es vulguin visitar.

  El contingut de l’alimentació és l’eix d’interès central de la unitat didàctica i es treballa a partir de la comunicació i de l’elaboració d’un reportatge (el contingut del reportatge és l’alimentació humana). És a dir, a partir d’un treball comunicatiu i lingüístic, els alumnes adquireixen coneixements sobre l’alimentació humana i assoleixen les competències relacionades amb el projecte.

  Pel que fa a la concreció de l’assoliment de les competències, és cert que com més específica sigui l’avaluació més entenedora serà pels alumnes i per tant el feedback que rebran serà molt més significatiu. Gràcies per la proposta!

  Quant a la web, vam considerar que la imatge era molt encertada perquè era molt coherent amb el que volíem transmetre, però és cert que una opció hagués estat augmentar la transparència de la imatge d’alguna manera per permetre que les lletres es veiessin amb més claredat.

  Finalment, us volem fer una proposta. Considerem que les llengües no només s’aprenen a les classes de llengua sinó que també s’aprenen en el dia a dia, en el que llegim, en el que sentim, etc. Per tant, nosaltres hem de ser un bon model lingüístic i no ens podem permetre certs errors. Tenim diverses eines per corregir l’ortografia, des del diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (molt recomanable: http://mdlc.iec.cat/) fins al corrector del word (encara que aquest a vegades no detecta quan s’ha d’utilitar “tant” o “tan”però en canvi sí que detecta que àgil s’escriu sense “h”, per exemple). Per tant, hem de ser conscients d’això i procurar entre tots de transmetre un bon model lingüístic, i per això hem de començar per revisar les nostres redaccions. Gràcies per comprendre-ho, és un fet important!

  Us agraïm sincerament la vostra valoració i les vostres aportacions!

  Grup 3:
  Alba Pérez, Laura Rojas, Jordina Rustullet i Jessica Saavedra.

  ResponElimina
 6. Grup 5, us agraïm sincerament les vostres felicitacions. Ens ha semblat especialment bona idea la vostra proposta sobre la visita de professionals especialitzats o de persones que han patit en primera persona la conseqüència de no participar d’uns hàbits de vida saludables, moltes gràcies per la proposta!

  La selecció de matèries es va realitzar de manera acurada, intentant triar aquelles que més directament relacionades estiguessin amb els temes que voliem treballar. Quant a l’exposició de la temporalització, la vostra proposta de fer un cronograma aporta claredat, ho tindrem en compte per a propers treballs.

  Quant a la sortida, el handicap que ens mostreu és ben cert. En segons quins centres els alumnes que hi assisteixen pot ser fàcilment que no tinguin bicicletes, però això no ha de suposar un problema. Es poden valorar opcions com que aquells alumnes i docents que en tinguin més d’una la deixin a d’altres que no en tenen o si en falten poques llogar-les i de ben segur que trobaríem altres opcions. Si això no pogués ser així, es podria replantejar la sortida per una caminada (mai separar els que tenen bicicleta dels que no en tenen), per una cursa, per unes olimpíades… hi ha moltes alternatives que podríem relacionar amb la temàtica treballada! La qüestió fonamental és poder realitzar una activitat conjunta que tingui relació amb el projecte i que serveixi com a cloenda d’aquest.

  Moltes gràcies pel vostre comentari!

  Grup 3:
  Alba Pérez, Laura Rojas, Jordina Rustullet i Jessica Saavedra.

  ResponElimina
 7. Per començar volíem felicitar-vos per la temàtica escollida per el projecte equip 3, partiu d’un centre d’interès molt atractiu per l’alumnat.

  Partiu d’una introducció i uns objectius molt específics que engloben i emmarquen el projecte en tots els seus àmbits. Ens sembla molt idoni que proposeu objectius per la família, ja que la institució familiar té un paper important en l’educació del alumnes, i s’hauria de tenir present tal com heu fet.

  En relació a les unitats didàctiques seleccionades ens semblen molt encertades, i molt representatives per el projecte.

  Les competències bàsiques i els continguts en clau competencial s’exposen de forma esquematitzada lo qual s’agraeix i ens facilita la lectura del projecte.

  Respecte a la metodologia, creiem que potser s’haurà d’enfocar de forma més pràctica i no tant teòric. Trobem a mancar informació concreta com de quant alumnes es faran els grups cooperatius, com es farà aquesta distribució, etc.

  En quant a la temporització trobem a faltar especificar el trimestre i els mesos concrets en els que s’emmarca el projecte.

  En referencia a l’avaluació, s’exposen els criteris de valoració general del projecte, ens sembla molt adient no posar els específics de cada UUDD per tal de no ser reiteratius. Potser com a aspecte a millorar es podrien afegir criteris per avaluar els docent, però en general esta perfecte.

  Respecte a les UUDD, segueixen el mateix format, ens semblen adequades i no ens generen cap dubte.

  La web té un disseny molt atractiu i dinàmic.
  En general les integrant del grup coincidim que és el projecte més complet dels 6. Ha sigut un plaer aprendre a traves de valorar el vostre projecte. Felicitats heu fet un projecte molt potent i de caire innovador.

  Grup 1: Anna Gea Bacardit, Ester Faura Martinez, Melba Martínez Calero, i Patrícia Santander Ferring.

  ResponElimina
 8. Hola companyes del grup 1,

  Veiem que heu mirat detingudament el nostre projecte i heu detectat punts forts i també aspectes a millorar. Per això, volem donar-vos les gràcies tant pels elogis com per les crítiques constructives.

  Pel que fa als aspectes a millorar, volem fer esment a la metodologia i a la temporalització.

  Pel que fa a la metodologia, és cert que introduïr informacions més concretes seria una bona opció per millorar el projecte. La visió d’algú de fora sempre va bé per tenir una altra perspectiva.

  Respecte la temporalització, vam pensar que seria més convenient que fos l’equip docent del centre qui decidís el trimestre i els mesos d’aplicació tenint en compte el seu propi calendari, ja que pensem que no implica cap avantatge ni inconvenient realitzar-lo en un període de temps o en un altre.

  Finalment, ens agrada molt saber que valoreu tan positivament el nostre treball, sens dubte són d’agraïr les vostres paraules. Moltes gràcies, grup 1!

  Grup 3:
  Alba Pérez, Laura Rojas, Jordina Rustullet i Jessica Saavedra.

  ResponElimina
 9. Hola grup 3,

  Els components del grup 6 us felicitem per la feina feta. Considerem que heu elaborat un bon projecte, on s’intueix un bon treball en equip. A continuació us exposem detalladament la nostra valoració.

  En primer lloc, cal ressaltar l’adequació de la temàtica, la qual queda molt ben justificada en la presentació del projecte. A més, les matèries des de les quals l’heu decidit treballar permeten abordar el tema en profunditat.
  Per altra banda, volem remarcar el bon disseny de la vostra pàgina web, la qual compte amb un format molt atractiu i amè.

  Entrant més de ple en la programació del projecte, ens ha semblat molt interessant el fet que establíssiu objectius a tres nivells (a nivell d’alumnes, a nivell de professorat i a nivell de famílies). Tot i que trobem a faltar certa concreció en l’assoliment dels objectius plantejats en relació amb les famílies.

  La temporització del projecte en general i de les unitats didàctiques en particular també és adequada, segons els nostre punt de vista. Ara bé, considerem que a la sortida final del projecte li manca certa estructuració que permeti als alumnes l’aplicació dels coneixements adquirits en el transcurs del projecte. En aquest sentit, pensem que és la part del treball que li falta més concreció.

  Considerem que la comunicació dels criteris d’avaluació als alumnes és un altre punt fort del vostra treball.

  En definitiva, es tracta d’un projecte molt ben escollit i desenvolupat i que, a més heu sabut presentar amb un bon disseny de la web. Enhorabona!

  Grup 6: Magog Castillo, Xavier Martínez; Míriam Pérez, Joana Serrano i Maria Camps.

  ResponElimina
 10. Benvolguts companys del grup 6,

  Primer de tot, agraim sincerament les vostres felicitacions, després de tanta feina és reconfortant que els companys ens dediqueu aquestes paraules.

  És cert que la concreció és molt important a l’hora de planificar, dissenyar i aplicar un projecte. Per això el fet de concretar més els objectius pel que fa a les famílies ajudaria a millorar el nostre projecte. Ho tindrem molt en compte en el futur, gràcies. Els comentaris i les valoracions de tots els grups i l’experiència que ens ha aportat dur a terme aquest projecte ha estat un aprenentatge molt valuós.

  Seguint amb l’exemple de concreció del nivell de les famílies, és complicat dissenyar un projecte des de la teoria i sense haver tingut l’oportunitat de veure’n cap d’implementat -ni tan sols haver pogut implementar el nostre- i el fet de contemplar el projecte des de la barrera i les limitacions referides a la seva aplicació no ens ha permès un gran nivell de concreció en aquest cas, de ben segur que amb la pràctica adquiriríem més eines per jutjar allò que anirà bé pel projecte i allò que no.

  Quant a la sortida, ja ens hem justificat en algun altre comentari donat que aquesta ha estat una crítica constructiva que ha sortit altres vegades, la poca concreció ha estat una decisió deliberada: aquesta activitat dependrà en gran mesura del lloc on es vulgui realitzar (en funció de qui decideixi apostar pel nostre projecte i aplicar-lo, ja que no serà el mateix per un institut de l’Empordà, que per un institut de Girona i molt menys per un de Barcelona…) així com també dels camins i llocs que es vulguin visitar.

  Moltes gràcies de nou pel vostre comentari!

  Grup 3:
  Alba Pérez, Laura Rojas, Jordina Rustullet i Jessica Saavedra.

  ResponElimina