divendres, 5 de març de 2010

"SALT: EL MEU NOU MÓN, UN MÓN DE POSSIBILITATS"

Des de l'equip directiu d'un IES de Salt, hem decidit posar en marxa un projecte interdisciplinari per als alumnes de 1r d'ESO, que culminarà amb la creació d'una guia del poble de Salt dirigida als alumnes nouvinguts que vagin arribant al centre i a les seves famílies.

La iniciativa de crear aquest projecte es fonamenta en la diversitat d'alumnat que acull el centre, tant pel que fa a la seva situació socio-econòmica com per la seva procedència geogràfica i cultural. L'arribada d'alumnes nouvinguts al centre és constant al llarg de l'any.

Pretenem que aquest projecte sigui una via de formació i d'integració pels alumnes nouvinguts, un recurs de cohesió entre l'alumnat del centre i l'alumnat nouvingut, a més d'un element que faciliti la participació de la família a la vida del centre educatiu i a la vida del poble en general.

Inicialment el projecte s'ha plantejat per desenvolupar-lo i i portar-lo a terme al llarg d'un trimestre del curs 2009-2010, concretament el 3r trimestre. Es treballen totes les competències bàsiques a partir de la implicació de 3 matèries curriculars: llengua catalana, matemàtiques i ciències socials, geografia i història.

Els objectius i els continguts es fonamenten en el currículum de l'educació secundària obligatòria, concretament els establerts per a 1er d'ESO, adaptant-los al projecte concret i tenint en compte les diferents matèries implicades.
En cadascuna de les matèries s'ha plantejat una seqüència didàctica d'activitats que contempla activitats inicials, de desenvolupament i de síntesi, augmentant progressivament el grau de complexitat. Aquestes activitats contemplen diferents formes d'organitzar l'aula, el temps i l'espai, així com la utilització de recursos diversificats, donant una especial importància a l'ús didàctic de les tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació. En general, la metodologia és activa i participativa i pren el treball cooperatiu com a base principal, considerant les diferències entre l'alumnat com un element enriquidor. La finalitat és que els alumnes se sentin agents actius del seu propi procés d'aprenentatge i construeixin coneixement compartit, comptant amb l'acompanyament i la supervisió dels diferents docents implicats en el projecte.
L'avaluació es planteja com un procés ampli i continuat que s'integra en el procés d'ensenyament i aprenentatge i que engloba tant l'avaluació de l'alumnat com l'avaluació de la tasca docent. La finalitat és poder prendre decisions que permetin millorar l'acció educativa.

Cal destacar la importància de la coordinació i l'actitud participativa per part de tots els agents implicats en el disseny, la implementació i el desenvolupament d'aquest projecte interdisciplinari. En especial, cal remarcar l’aportació de l’assessor psicopedagògic en totes i cadascuna de les fases del projecte ja que, des de la seva visió institucional, és realment un agent educatiu que facilita el canvi i la innovació educativa, establint el marc de col·laboració essencial per millorar la tasca pedagògica.

Clara Serdà, Mireia Tovias, Cristina Gallego

Projecte Salt El Meu Mon

16 comentaris:

 1. Hola a totes.
  Primer de tot dir que heu clavat la temàtica del vostre projecte pel que fa a la més candent actualitat.
  Vistos els darrers incidents ocorreguts a Salt, crec molt adient en fonamentar un projecte que treballi la cohesió social. Crec que, més que una projecte més, fóra necessari aplicar iniciatives com aquesta a una població com Sal on la proporció de població immigrant supera el 40%.
  Tot i que l'afluència de nouvinguts està disminuïnt degut a la crisi, continuent produïnt-se onades migratòries; és bo, per tant, que des de l'escolarització es proporcioni una "guia social" que ajudi a ubicar-se a l'alumne nouvingut.
  Enhorabona per la feina!

  Alexis

  ResponElimina
 2. Hola! crec que heu fet un treball fantàstic!! el tema dels nouvinguts, com comenta el meu company Alexis, s'ha de tractar molt bé ja que en la majoria de centres hi ha un tant per cent força elevat d'alumnat procedent d'altres cultures. M'agrada molt que feu treballar l'alumnat amb grups diferents (individuald, petit grup, parelles) per fomentar la interacció entre ells i que no es formin grups fixos. També trobo molt adient que proposeu una programació on el més important és ubicar-se i conèixer bé el seu poble, és el primer pas per a la integració en l'entorn.
  Enhorabona un altre cop!

  ResponElimina
 3. Hola Clara, Mireia i Cristina,

  Enhorabona pel treball que heu realitzat!
  Com han comentat els meus companys, el tema que heu triat és de rigorosa actualitat. L'institut que heu triat és fictici o és un centre vostre de pràctiques? Ho dic per què estaria molt bé que els Instituts que tenen molts nouvinguts i concretament els de Salt disposessin d'aquest projecte per ajudar-los a treballar tota aquesta temàtica.
  Aspectes que he trobat molt interessants:
  - Heu ubicat molt bé el treball en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i el Projecte Curricular (PCC).
  - Es parla sobre metodologia activa i participativa fent èmfasi en el treball cooperatiu.
  - En quant a metodologia bona organització de l'espai. El fet de contemplar l'ús de diferents espais que no siguin l'aula, com diversos espais del poble crec que propicia la motivació i acosta més als nouvinguts a conèixer el seu poble.
  - L'apartat d'autoavaluació és molt complert. Heu clarificat l'avaluació de l'alumnat però també del professorat i els qüestionaris que presenteu reflecteixen molt bé l'autoavaluació del projecte.
  - Per acabar, molt ben pensat posar observacions finals, ja que arrodoneixen el treball, i bibliografia, aspecte importantíssim en qualsevol treball.
  Us torno a felicitar per la vostre feina!!

  Laia Beltran

  ResponElimina
 4. Bon dia Clara, Mireia i Cristina,
  El vostre projecte m'ha semblat fantàstic!! Molt coherent i encertadament aplicat al vostre context.
  L' èmfasi en el Pla estratègic del centre i la important implicació de les famílies crec que ha estat un element diferenciador respecte els altres projectes. L' elecció de la metodologia també l' he trobat molt encertada.
  Respecte els apartats del projecte, destacaria positivament que heu incorporat bibliografia i observacions finals. Finalment comentar-vos que tot i que les àrees implicades en el projecte són només tres, les seves programacions d' aula són molt completes, detallades i amb moltes activitats interessants.
  Pel proper cap de setmana, ja tinc pensada una escapada a Salt!!;-)!
  Júlia Estévez (grup A)

  ResponElimina
 5. Hola Clara, Mireia i Cristina
  m'ha agradat moltíssim l'estructura i contingut del vostre projecte. És molt clar, entenedor i complet. La sensació que em transmet és que heu tingut molt clar, en tot moment, quin era l'objectiu del projecte i no l'heu perdut de vista. Trobo molt encertat mencionar la normativa seguida i, segons el meu parer, el vostres punts forts, han estat "els criteris d'avaluació" i "l'avaluació", estan molt ben explicats i són completíssims.
  Tinc un dubte, però, respecte la programació de matemàtiques: totes les hores de matemàtiques del 3r timestre les dediqueu al projecte, per tant, entenc que els continguts curriculars del 3r trimestre (p.ex: atzar, geometria i estadística) els toqueu tots a la programació de matemàtiques??, si és així, deu-n'hi do!!, heu pensat una programació fantàstica!!.
  Enhorabona!
  Raquel Marcos (Equip A)

  ResponElimina
 6. Moltes gràcies pels vostres comentaris!

  Aprofitem també per contestar dues de les vostres preguntes.

  La primera la formulava la Laia i feia referència al centre en el qual s'emmarca el projecte. La respota és que hem basat el projecte interdisciplinari a partir de la realitat d'un dels nostres centres de pràctiques, l'IES Salvador Espriu de Salt.

  Per altra banda, la Raquel plantejava una pregunta en relació a la programació de matemàtiques. Bé, doncs el projecte implica 3 matèries curriculars (llengua catalana, matemàtiques i ciències socials, geografia i història) i, en principi, està previst que la dedicació horària d'aquestes matèries se centri en el desenvolupament del projecte, durant el 3r trimestre del curs.

  Gràcies de nou!

  ResponElimina
 7. En relació a la teva aportació, Alexis, comentar-te que nosaltres vam iniciar aquest projecte uns dies abans dels incidents de Salt, ha estat doncs una casualitat però inclòs ens hagués pogut servir com una altre justificació del projecte! ;) El que no és casualitat és la realitat del poble de Salt que tal i com molt bé dius, hi ha onades migratòries constants.
  moltes gràcies pel teu comentari!!!

  ResponElimina
 8. Marta, moltes gràcies per la teva aportació! el treball cooperatiu ha estat un dels puntals del nostre projecte que, com tu, creiem molt interessant!
  gràcies.

  ResponElimina
 9. Gràcies Júlia pel teu comentari!!!! Vam considerar que per la temàtica que tractavem era imprescindible involucrar les famílies en aquest procés. Celebrem que t'hagi agradat aquesta aportació especialment.
  MOltes gràcies de nou!

  ResponElimina
 10. Bon dia Clara, Mireia i Cristina!

  Enhorabona pel projecte que heu fet!
  Estic d'acord amb l'Alexis que fonamentar un projecte a Salt referent a la cohesió social és del tot acertat i actualment, una necessitat.
  Crec que heu sabut molt bé donar eines per facilitar l'arrelament social de l'alumnat nouvingut i potenciar la competència d'autonomia i iniciativa personal, entre altres.
  He trobat molt interessant l'estructura de la metodologia que heu emprat, pel que fa a les diferents formes d'organització d'aula, de temps i de l'espai.
  Altra vegada, felicitats per la feina feta!!

  Laia Barceló

  ResponElimina
 11. Hola companyes! Felicitats per la vostra idea i el treball que heu elaborat. Trobo molt adient la temàtica. Pel que he pogut observar en alguns casos els alumnes nouvinguts no es senten cómodes en els pobles o ciutats on arriben. Considero molt bona idea la proposta que heu plantjeat d'acollir-los amb una guía sobre la ciutat. Tot el que permeti la integració i la no discriminació és molt possitiu.

  Felicitats!
  Elena Espinosa

  ResponElimina
 12. Hola Elena i Laia,

  Moltes gràcies pels vostres comentaris. La veritat és que vam considerar oportú crear aquesta guia per tal de facilitar l'acollida i la integració d'aquest tipus d'alumnat. El que ara ens agradaria és poder posar-ho a la pràctica però ens haurem d'esperar!

  Gràcies de nou.

  Clara, Cristina i Mireia

  ResponElimina
 13. Hola Laia, Mireia i Cristina,

  Felicitats pel vostre treball interdisciplinari. M'ha agradat molt la temàtica escollida, ja que desgraciadament encara en molts centres, avui en dia, no existeix una meritable integració dels alumnes nouvinguts. Aquest treball em sembla una proposta excel•lent , perquè es produeixi una veritable inclusió d'aquest alumnat i de les seves famílies en els centres educatius.

  En quant al format i als continguts del treball, crec que heu estructurat i explicat molt be tots els elements integrants, especificant sobretot “els criteris d’avaluació” i “l’avaluació” ( com altres companys han comentat). Crec que aquests punts juntament amb la metodologia proposada (principalment la utilització de diferents espais, que no siguin l’aula, i l’èmfasi en el treball cooperatiu) són els punts forts del vostre treball.

  Felicitats!

  Patricia Alemany

  ResponElimina
 14. Moltes gràcies Patrícia.
  La veritat que ha sigut un gran esforç (com per vosaltres) però estem contentes del resultat obtingut.
  El tema de l'avaluació l'hem tingut molt en compte ja que sense avaluació no es poden millorar els resultats ni fer les modificacions necessàries.
  Gràcies de nou.

  Clara, Cristina i Mireia

  ResponElimina
 15. Hola Cristina, Clara i Mireia,

  Enhorabona per la vostra feina! Realment és una temàtica perfecta per a l’aula d’acollida, facilitant així el coneixement de l’entorn i promovent l’acollida de l’alumnat nouvingut.

  Voldria destacar el gran treball que heu fet amb les unitats de programació, sobretot pel que fa a les seqüències didàctiques que trobo que estan molt detallades i molt ben elaborades.

  Bona feina noies!

  Anna Gallén.

  ResponElimina
 16. Moltíssimes gràcies Anna pel teu comentari!!! en relació al que esmentes de les unitats de programació, podem dir que no hem relacionat gaires matèries però realment les unitats de programació concretes han quedat força completes!!
  gràcies!

  ResponElimina