dilluns, 6 de juny del 2011

Fem un mon sostenible

El projecte interdisciplinar “Fem un món sostenible” parteix de la voluntat del professorat d’orientació educativa (OE) d’un institut públic, situat a Figueres, per donar una resposta educativa ajustada a l’alumnat de 3r d’ESO de l’aula oberta o Grup de Diversificació Curricular, per tal que assoleixin els continguts del currículum amb un disseny curricular adaptat i flexible, a partir de la Sostenibilitat com a eix transversal.

Hem seleccionat aquest centre d'interès “l’Educació Sostenible” ja que, un dels valors que guien tota l’acció educativa del nostre institut (INS), és el respecte per l’entorn natural i l’educació en la sostenibilitat, fet que cada vegada és fa més necessari aplicar a la pràctica educativa, atesa la limitació dels recursos generals que ha d’afrontar la nostra societat. Aspectes com l’estalvi energètic, l’estalvi d’aigua, no llençar papers al terra, no contaminar (acústicament, lumínicament, etc), afavorir el reciclatge, l’estalvi de paper...., etc, són valors que el centre vol inculcar en el nostre alumnat amb l’objectiu afegit de caminar vers l’assoliment d’una Escola Verda.

A partir d’aquest centre d’interès ens proposem treballar totes les competències bàsiques através dels àmbits, tal i com marquen les instruccions d’inici de curs 2010-11: científic-tecnològic, lingüístic-social i pràctic, amb l’adaptació curricular corresponent. Inclourem continguts de ciències de la naturalesa, sobretot del bloc de biologia-geologia i en menor part del bloc de física i química, de ciències socials-geografia, d’educació per la ciutadania i les instrumentals matemàtiques i llengua catalana i castellana. La matèria de tecnologia es treballa de forma transversal a totes les unitats perquè considerem que pot ser un estímul motivador per aquest tipus d’alumnat, a més a més, de potenciar les noves tecnologies a l’aula i utilitzar-les com a eines de treball per fomentar l’autonomia, el treball cooperatiu i col·laboratiu, la comunicació, l’expressió escrita i la interpretació. Les altres matèries les faran a l’aula ordinària amb el seu grup de referència.

El projecte s'ha plantejat per desenvolupar-lo i portar-lo a terme al llarg del 1er trimestre del curs 2011-2012 amb una dedicació setmanal d’onze hores.

Els objectius i els continguts es fonamenten en el Curriculum establert per l’alumnat de tercer d’ESO amb adaptacions per adequar-lo al nivell del nostre grup i refrescant a l’hora continguts treballats a primer d’ESO relacionats amb la temàtica del projecte. En cadascuna de les Unitats didàctiques, s'ha plantejat una seqüència didàctica d'activitatsque contempla activitats inicials, de desenvolupament i de síntesi, que es plantegen en forma d’una pregunta que vertebra la sessió i que porta a elaborar un producte final.

A nivell d’orientacions metodològiques generals hem donat prioritat a:

-La diversificació d’estratègies d’aprenentatge (treball cooperatiu, treball individual, explicacions combinades amb observacions pràctiques, etc).

-La diversificació de materials i suports: documents escrits, audiovisuals, informàtics, etc.

-Incorporació de les TAC com a eina ordinària de treball.

-La diversificació de les activitats i dels instruments d’avaluació, exercicis autocorrectius, correcció col·lectiva, co-avaluació, exposicions individuals i grupals, etc.

La finalitat és que els alumnes se sentin agents actius del seu propi procés d'aprenentatge i construeixin coneixement compartit, comptant amb l'acompanyament i la supervisió dels diferents docents implicats en el projecte.

L'avaluació es planteja com un procés ampli i continuat que s'integra en el procés d'ensenyament i aprenentatge i que engloba l’autoavaluació i coavaluació per part de l’alumnat i l’avaluació del professorat.

No volem acabar aquesta introducció sense esmentar que l’èxit d’aquest projecte depèn en gran part de la implicació de tot el professorat així com la resta d’agents de la comunitat educativa. És per aquest motiu que s’ha tingut en compte en tot moment, tant en el disseny com en la implementació com en l’avaluació. Com a Orientadors Educatius, volem remarcar el nostre paper en aconseguir aquesta implicació i fer d’impulsors de la millora continua en la tasca pedagògica

Us animen a que entreu dintre de la nostra web per ampliar la informació i sobretot per participar en la millora continua d’aquest projecte!!!

https://sites.google.com/site/femunmonsostenible/

Grup 3: Teresa Alsina Tulsà, Carmen Maria Esquinas Jimenez, Aránzazu Gómez García, Jaume Macia Pujol, Mònica M- Vidal Casadó


20 comentaris:

 1. PROJECTE FEM UN MÓN SOSTENIBLE

  Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos.

  Felicitats per la feina!
  Els membres del nostre grup pensem que treballar per un món més sostenible és actualment molt necessari, ja que s’han de promoure actituds i conductes de canvi i els adolescents són el nostre futur.

  Pensem que heu contextualitzat molt bé el vostre institut, describint l’alumnat, les matèries i l’atenció a la diversitat.

  Considerem molt adequades les activitats d’avaluació, l’autoavaluació, la coavaluació i l’avaluació del professorat com a eines per al seguiment i millora de projecte.

  Molt bé per la realització del vídeo i la seva representació davant la comunitat educativa. Considerem aquestes mesures molt importants per sensibilitzar i promoure actituds de responsabilitat cap al medi ambient. Així mateix, també es promou la creativitat i la innovació i es motiva a l’alumnat envers les tasques. El fet de lligar el vídeo amb les bones pràctiques a l’institu ens ha semblat molt bona idea. Felicitats!

  Us voliem plantejar una qüestió que pensem que podria ser interesant:

  Heu plantejat afegir el projecte a la resta d’alumnat, és a dir no només als del PDC?

  Per altra banda, a l’apartat de llibre de visites, a què us referiu exactament?

  Moltes gràcies per la dedicació i enhorabona per la feina feta!!

  ResponElimina
 2. Gràcies Grup 2 pels vostres comentaris.
  Respecte a les vostres preguntes dir-vos que, en primer lloc, no hem considerat fer-ho extensiu a la resta de grups de l'INS, però podria ser una proposta interessant, es podria treballar amb assignatures optatives tal i com proposen des del grup 4.
  Respecte a l'altra questió l'apartat de llibre de visites està creat amb la voluntat de que sigui un projecte interactiu i obert a les propostes i millores de la comunitat.
  D'aquesta manera tothom que estigui interessat proposi millores al projecte i deixi constancia de la seva aportació.

  Salutacions.

  ResponElimina
 3. Grup 9: Gemma Cantoni Ayguaviva, Cristina Jiménez Ramos, Georgina Mañe Arias, Eulàlia Bautista Solans


  Hola grup 3,

  Abans de res, l'enhorabona pel vostre projecte! realment creiem que heu triat una temàtica molt encertada i necessària actualment.

  Sobretot us volíem felicitar per la gran feina feta: heu adaptat de manera molt acurada i amb molta qualitat tots els materials i continguts segons el destinatari (aula oberta,aula d'acollida,projecte singular i uec).

  La qualitat del projecte s'ha mantingut i estic segura que tots els alumnes aconseguirien aportar el màxim del seu potencial. En definitiva, heu tingut en compte com ningú altres les diferències individuals dels vostres alumnes; heu marcat els principis d'atenció a la diversitat en el vostre projecte.

  A més a més, la inclusió dins del projecte d'una gran part pràctica, la fa molt amena i propera als alumnes. A nivell d'aprenentatge ajudarà a que apliquin a la realitat i vegin les conseqüències en el dia a dia dels conceptes i fenòmens treballats a l'aula.

  En definitiva, és un projecte molt interessant i que de ben segur aconseguirà els obejctius establerts.

  L'enhorabona!!

  ResponElimina
 4. "Grup 6: L'Ester Colom, en Pere López, la Mariluz Luque, la Miriam Moneny i la Genoveva Mosull"


  A nosaltres també ens ha agradat la feina que heu portat a terme realitzant aquest projecte. Com el grup 2, us volem felicitar per l'esforç realitzat i per el resultat d'aquest esforç. És una temàtica que seria necessari i interessant treballar des dels instituts i començar des d'aquí, si no s'ha iniciat ja la tasca a casa, a implicar als més joves en el desenvolupament sostenible.

  Valorem molt positivament la seqüència de les diferents unitats didàctiques, així com el seu contingut i la interactivitat de les seves activitats. Heu treballat molt la reflexió/debat entre l'alumnat, el treball amb les noves tecnologies, però sobretot destacar l'àmbit pràctic que tenen totes elles.

  Destacar, d'entre totes, l'activitat del disseny de l'hort ecològic, la qual ens ha encantat. Us fem una sugerència: Per què no fer-ne un a l'institut, posar en pràctica els dissenys i aprendre a cultivar algun tipus d'aliments?

  També creiem, com el grup 2, que seria interessant portar a terme aquest projecte amb la resta de grups. Però el fet de presentar-lo a la resta de la comunitat educativa ja ajuda a promoure la responsabilitat que tenim sobre l'estat del nostre medi ambient.

  Per altra banda, és una llàstima que no puguem accedir a l'apartat de presentació del projecte (no tenim permís) ni al llibre de visites, on no tenim opció d'introduir cap comentari.

  Felicitats, de nou, per la feina realitzada!

  ResponElimina
 5. Amb la implementació d’aquest projecte feu evident la necessitat de dur a terme des de l’escola l’educació per potenciar un món sostenible. És una aspecte necessari de ser educat i l’àmbit educatiu hi juga un paper important.
  Amb aquest projecte es pot aconseguir que l’alumnat es senti implicat a l’hora de cuidar el medi ambient i sentir-se responsable. Per aconseguir-ho trobem adequat la presentació i l’ordre de les unitats les quals permetran a l’alumnat de l’aula obert conèixer l’estat actual del medi ambient, les conseqüències que poden sorgir si no el cuidem, ser conscients de les seves accions quotidianes i de l’activitat humana en general que poden afectar al malbaratament del medi ambient, i com es pot actuar des del institut on ells hi poden posar el seu granet de sorra.
  Trobem molt positiu introduir una activitat que inclogui la visita d’un recurs extern del institut, com és la visita a un hort ecològic. Aquest fet fa que pugui esdevenir un aprenentatge funcional i significatiu per als alumnes de l’aula oberta i coneguin una altre opció per al seu futur professional.
  En la unitat didàctica 4, s’implica a tota la comunitat educativa a l’hora de sensibilitzar sobre els hàbits que es poden canviar des del centre per contribuir a l’hora de fer un món sostenible i que es farà més palès amb la presentació final d’un vídeo elaborat pels mateixos alumnes. Aquesta activitat final a més d’ajudar a tota la comunitat educativa a ser conscients de com poden actuar des del centre per fer un món sostenible, també serà positiu per als alumnes de l’aula oberta donar a conèixer les seves tasques a tota la comunitat, fet que contribuirà a millorar la seva autoestima i autoimatge que sovint, en aquests alumnes queda tocada pel fet de gaudir d’una adaptació curricular que els fa sentir diferents a la resta de companys de la seva edat. No només s’aconseguirà amb la presentació final del vídeo sinó que de forma continuada els alumnes podran donar a conèixer les seves tasques a través d’un bloc.
  Creiem que es tracta d’un projecte innovador on s’integren les noves tecnologies de forma òptima i adequada a l’actualitat.
  Bona feina!

  Miquel Baelza, Sara Oriol, Marta Ruiz, Jorgina Sanjuan, Elisenda Turro
  Grup 10

  ResponElimina
 6. Enhorabona Grup 3!

  Conèixer, valorar, aprendre i contribuir ens han semblat les paraules clau pel que fa als objectius.

  El treball en valors, la sensibilització i promoció de la col•laboració per a un projecte d’escola sostenible, representen les idees bàsiques sobre les quals treballa un projecte innovador i actual.

  Ens sembla que el fet que l’alumnat pugui col•laborar de forma activa a partir de les diferents activitats proposades es la part pràctica i motivadora del projecte, ja que no només es limita a informar, sinó que es busca un canvi d’actitud i conductes.

  Creiem que gràcies a aquest tipus de metodologia tant pràctica, aconseguireu que els alumnes apliquin a la seva realitat més propera, els conceptes treballats a l´aula.

  En aquesta línia, ens sembla molt interessant el Bloc IV Actuem.

  A la vegada, trobem molt interessant la presentació que feu de les diferents unitats didàctiques, a través de documents adjunts. Es fàcil accedir a cadascuna i la visualització es molt còmoda.

  Finalment, dir-vos que gràcies a que presenteu el projecte treballat a la resta de la comunitat educativa, fomenteu les responsabilitat individual i col•lectiva de la cura pel medi ambient.

  A la vegada, creiem que creiem que també seria interessant portar a terme aquest projecte amb la resta de l´alumnat.

  Grup 11: Silvia Armengol, Noelia Cañamero, Alfonso Fouce i Judit Ruiz.

  ResponElimina
 7. Resposta al grup 6:

  Moltes gràcies pels vostres comentaris, i tant que és important treballar el tema de la sostenibilitat i la responsabilitat amb el medi ambient. Això és feina de tots, grans i petits, a l'escola i a casa, com dieu vosaltres.

  L'hem fet molt pràctic perquè està enfocat a l'aula oberta i és important que aquests alumnes trobin una motivació per continuar els seus estudis i assolir les competències bàsiques. S'ha de desmarcar del currículum estàndard per atraure la seva atenció, són alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge i fins i tot, de comportament com a conseqüència.

  Gràcies per la felicitació de la ud de l'hort. De fet està enfocada per poder desenvolupar en un futur un hort al centre. En el nostre cas, com que ho fem per 1 trimestre, doncs la ud és un plantejament incial del desenvolupament d'un hort, establint les bases diríem. Us agraim l'aportació.

  Si que es podria portar a terme per més grups, fins i tot als grups ordinaris, també en el crèdit de síntesi. Llavors caldria replantejar i revisar els continguts, els objectius, etc per part de tot l'equip docent. Però es podria portar a terme com un projecte paral.lel i d'aquesta manera fem possibe el principi d'inclusió al 100%.

  Perdoneu si no heu pogut accedir als diferents apartats que comenteu, de seguida ho revisarem i ho modificarem perquè pugueu fer les aportacions o suggeriments allà mateix.

  ResponElimina
 8. Resposta al grup 9

  Moltes gracies pels vostres amables comentaris grup 9, només una petita matisació, el projecte només es fa per AO, la resta de grups de diversitat hi son referenciats a tall de contextualització.

  Pel que fa a la vostra observació dient "la inclusió dins del projecte d'una gran part pràctica, la fa molt amena i propera als alumnes. A nivell d'aprenentatge ajudarà a que apliquin a la realitat i vegin les conseqüències en el dia a dia dels conceptes i fenòmens treballats a l'aula." respon a una de les intencions del nostre projecte de fer-lo molt pràctic ja que amb els alumnes d'AO es essencial aquest treball en la vessant practica. Com sabeu son alumnes sovint molt desmotivats i poc implicats i hem pensat que introduint activitats practiques i experiencials, així com molts de treballs en grup cooperatiu podríem anar superant aquests aspectes.

  I com dieu vosaltres, també creiem que la temàtica és molt necessària actualment.

  ResponElimina
 9. Hola,

  Quina casualitat que haguem triat el mateix tema!! :-) D’entrada, ja coincidim en interessos, valorant la importància de fer present la Sostenibilitat en el Centre.

  Estructuralment parlant, el projecte està ben plantejat: utilitzeu com a eix vertebrador del treball les competències bàsiques i us fonamenteu en els continguts plantejats en el currículum de l’ESO.

  És molt positiu, tal i comenten altres grups, que intenteu que tota la comunitat educativa pugui participar en el projecte, a través de la difusió.

  Les activitats plantejades en les diferents activitats didàctiques són molt variades i estan plantejades de manera molt detallada.

  Igualment, la metodologia de treball a l’aula és molt innovadora, fet que pot estimular la participació i l’interés de l’alumnat.

  Està molt bé fer públics els criteris d’avaluació i donar la possibilitat de que l’alumnat pugui participar en aquest procés, perquè creiem que afavoreix la seva implicació en el projecte.

  Pensant en oferir-vos una proposta de millora, us plantegem la possibilitat d’especificar de manera més concreta quina és la funció de cada col•lectiu, en quant a l’avaluació de l’impacte del projecte en el centre. D’aquesta manera, podeu reduir la possibilitat de què apareixin conflictes i errors.

  Igualment, tot el grup 5 coincidim en què heu fet molt bona feina i ens ha agradat poder tenir l’oportunitat de poder veure un enfocament diferent al tema que hem escollit.

  Una abraçada,

  Mònica Algueró, Cristina García, Etel Gordo, Gemma Llamas i Laura Solé.

  ResponElimina
 10. Enhorabona pel vostre projecte, com a la resta de companyes/s, al nostre grup també ens ha agradat molt. Hem trobat molt encertada la tria de la temàtica, la metodologia en que es sustenta, la qual és adequada per la tipologia de l'alumnat al que va dirigit el projecte.
  L'avaluació, un dels punts forts amb la coavaluació, l'autoavaluació i l'avaluació del professorat, elements importants per anar reajustant la pràctica educativa.
  Seria bo que la resta d'alumnat hi pogués accedir ja sigui a partir d'optatives o crèdits de síntesi, ja que la temàtica es presenta de manera interessant i treballa la reflexió i el debat sobre aspectes molt importants en els temps actuals.
  Només el dubte del llibre de visites, una novetat que no coneixiem, i que ja ens heu explicat en la resposta als comentaris.
  Enhorabona pel projecte!
  Grup 4:Noemí Dalmau, Susana López, Susanna Mir, Maria Torralba i Magda Palahí

  ResponElimina
 11. Felicitats grup 3!!

  Ens ha agradat força el vostre plantejament de projecte interdisciplinari i verd! Creiem que la sostenibilitat és un tema de creixent actualitat als instituts i cada cop més s’està potenciant el treball interdisciplinari en aquest àmbit, per tal de sensibilitzar a l’alumnat de la necessitat de respectar i tenir cura del medi ambient.

  Al respecte del objectius del vostre treball, ens sembla molt adient treballar transversalment des de totes les àrees, ja que aquest fet afavorirà un major coneixement de la temàtica a tractar. Així mateix, ens ha cridat l’atenció i al mateix temps ens ha agradat força la proposta d’implicar a tota la comunitat educativa en aquest projecte. Creiem que aquest fet pot millorar la difusió del projecte i afavorir la normalització del mateix dins de la dinàmica del centre.

  Per altra banda, volíem valorar molt positivament el fet de explotar els recursos naturals propers al centre, per tal de portar a terme la part més pràctica del projecte. En aquest sentit, l’idea de conèixer el paisatge de la zona, els recursos naturals i materials que ofereix la zona, dona una major significativitat als objectius de treball que es volen assolir al projecte i ajuda a desenvolupar un major grau d’implicació i motivació per par dels alumnes.

  Pel que fa a les orientacions metodològiques, ens ha cridat especial atenció les consideracions que feu al respecte de la diversificació de les estratègies d’aprenentatge. Considerem un punt molt positiu valorar i tenir en compte els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat per tal d’afavorir la seva inclusió i consideració en el ritme de la classe.

  Heu pensat en aplicar aquest mateix projecte a un grup d’aula ordinària? Pensem que podria tenir uns resultats força positius.

  Només ens resta tornar a repetir que veiem molts aspectes positius en el projecte desenvolupat i una temàtica molt atractiva i de molta actualitat per treballar als instituts.

  Bona feina!

  Grup 1: Esther Aguilera, Esther Valencia, Natalia Gonzalez, Cristian Jordà, Lucía Osma.

  ResponElimina
 12. Resposta al grup 5:
  Gràcies per les vostres paraules.
  Creiem que pot resultar necessari fer partícep a la família en el projecte i, per tant, interessant incorporar-ho.

  ResponElimina
 13. Comentaris grup 10

  Moltes gràcies grup 10. Si que és important que l'alumnat prengui consciència de la cura pel medi ambient, i no solament l'alumnat sinó tots plegats, començant pels que manen, que prou sabem el que no s'està fent per combatre el canvi climàtic.

  Hem intentat fer totes les activitats pràctiques i relacionades amb la vida quotidiana i del seu entorn, perquè els alumnes vegin una relació de significativitat i els hi pugui servir com a projecte de futur, tant vital com professional.

  Compartim el fet de què el vídeo els ajudarà a pujar l'autoestima i autoimatge, i d'això n'hi ha exemples d'altres aules obertes que han fet projectes similars i han obtingut resultats molt satisfactoris. Com que estan tan acostumats a no ser reconeguts per les coses que fan bé, només per les que fan malament, el fet d'exposar el que han treballat i que tothom ho valori positivament, suposa un gran reconeixement per ells, i sentir-se bé i amb ganes de continuar treballant i investigant, que d'això es tracta.

  Relacionat amb aquesta idea, pensem que les noves tecnologies són una eina molt eficaç, i per això les hem inclòs, el desenvolupament d'un bloc fa que sentin que es un projecte modern i on ells poden aportar coneixemernt perquè el dominen molt bé.

  ResponElimina
 14. A nosaltres també ens ha semblat un projecte molt interessant!! Els altres grups han dit ja moltes coses però ens agradaria remarcar dues coses.

  Ens ha semblat interessant la idea de destinar el projecte a l’AO. Creiem que d’aquesta manera s’aconsegueix un doble objectiu. Per un cantó es treballa tot el tema de la sostenibilitat, i per altre cantó s’aconsegueix realitzar una activitat motivant per als alumnes de l’AO. De totes maneres, és ben cert, com diuen la resta de grups que és un projecte que es podria ampliar a la d’aules. Com heu comentat vosaltres, però, caldria adaptar continguts i realitzar alguns canvis.

  Trobem també que el tema és molt adient amb la situació actual. És un tema necessari a tractar avui en dia, i el fet de que sigui tant actual, té un petit inconvenient. L’inconvenient és que aquest tema sol ser molt recurrent a les escoles/instituts, i la majoria de nens l’hauran tractat en algun moment o altre. Creiem que això pot dificultar la tasca de motivació de l’alumnat en un inici, però no deixa de ser un repte per a vosaltres.

  En general quan als centres es parla de sostenibilitat es fa per sobre i no s’hi dediquen gaires hores. El que plantegeu vosaltres és diferent. Dedicar uns trimestre sencer a parlar del tema des de diferents assignatures i àmbits ens sembla un apropament al tema molt interessant, i molt diferent al que els nens poden estar acostumats. Si a part, com és el vostre cas, es fa de manera tan pràctica i interessant, estem segurs que els nens hi entraran ràpidament i que l’experiència resultarà molt satisfactòria per l’alumnat.

  Felicitats pel treball!

  Grup 8:
  Rosa Colom
  Maribel Gutiérrez
  Berta San José
  Elisabet Saña
  David Secall

  ResponElimina
 15. Felicitats pel projecte “Fem un món més sostenible”.
  És un projecte francament treballat i pensat fins l’últim detall. El punt de partida, el plantejament d’un repte, fer més sostenible el món on vivim, resulta molt motivador, alhora que promou la responsabilitat i el compromís individual. En la presentació parleu de la transmissió de valors, i ho feu des de la coherència, en el marc d’una Escola Verda. Ens agrada la forta vinculació que es crea amb l’entorn, dotant de significat el projecte a través de l’ hort, i les sortides, com ara, als aiguamolls de l’Empordà.
  Els continguts estan molt detallats, respectant els àmbits del vostre projecte de diversificació curricular.
  Les Unitats didàctiques són de gran qualitat, totes plantegen alguna pregunta o conviden a la reflexió. El detall d’establir-les en diferents blocs, partint dels coneixements previs, i passant per l’adquisició d’informació, reflexió i posteriors actuacions ens ha semblat una gran idea. Les Unitats Didàctiques són molt completes, amb una gran varietat de materials de treball i avaluació; a més heu programat un bon grapat d’hores!
  La pàgina web és clara i agradable i el power point de presentació del projecte resulta suggerent. Heu plantejat l’ús de les TAC i l’elaboració d’un producte final, un vídeo fent partícip la comunitat.
  Pensem que és un projecte ben acabat i de fàcil maneig per part del professor/a.
  De nou, enhorabona.
  Grup 7: Núria Barrufet, Montse Mazón, Neus Pastells, Judit Pons i Sílvia Pous

  ResponElimina
 16. Resposta grup 1

  Gràcies pels vostres comentaris. Hem intentat fer les activitats variades i tenint en compte els diferents ritmes d'aprenentatge, donat que és una AO i l'alumnat té moltes dificultats per seguir la classe.

  Els recursos naturals del voltant ens han permès incloure'ls en la programació amb la finalitat de fer més significatiu el seu aprenentatge, de donar-li sentit i aplicació a la realitat, perque vegin que els que fan té una relació directa amb el seu entorn.

  Com ja hem dit en altres comentaris, pensem a posteriori, i gràcies a les vostres aportacions, que el projecte també es podria plantejar a l'aula ordinària, per exemple en optatives o crèdit de síntesi.
  Però veiem primer aplicar-ho a l'AO perquè l'alumnat es senti reconegut i apreciat per la feina ben feta, i si després té d'altres aplicacions, segur que aquest alumnat tindrà una autovaloració molt més positiva.

  ResponElimina
 17. Resposta grup 4:

  Gràcies pels vostres comentaris. És veritat que podríem ampliar el projecte a tot l'alumnat, és una possibilitat que es podria plantejar si es donés el cas. D'aquesta manera es beneficiaria tothom. Podríem dir que el fet d'elaborar el projecte enfocat a l'AO de 3rESO, ens ha fet pensar, gràcies a les vostres aportacions, en poder ampliar-ho a més grups i fins i tot, als grups ordinaris. Però pensem que en un inici pot ser molt positiu iniciar-ho només a l'AO, de cara a fer protagonistes (en positiu) als nostres alumnes. A partir d'aquest projecte es podrien sentir molt reconeguts i motivats per endegar projectes individiuals i/o col.lectius. Si després ho ampliessim a més grups, doncs encara estarien més satisfets, i creiem que el seu nivell d'aprenentatge probablement augmentaria

  ResponElimina
 18. Resposta grup 8

  Gràcies grup 8. Teniu raó que la sostenibilitat és un tema recurrent a les escoles i instituts, amb això de les escoles verdes tots els centres, o la majoria, intenten fer coses en aquest sentit i obtindre aquest reconeixement. Però no per això hem de deixar de tenir-lo en compte. Pensem que podem innovar encara que "estigui de moda", per això mateix, d'això es tracta. Si és un tema tan important perquè realment ens estem carregant el planeta, fixeu-vos en el desastre del Japó, el desglassament de l'Antàrtida, etc. no creieu que aquests fenòmens són prou importants per continuar treballant més i amb més intensitat tot el tema del medi ambient, i fomentar una educació sostenible? Podem pensar que encara que el que fem sigui un granet de sorra pot contribuir a què el NOSTRE PLANETA mantingui els espais naturals necessaris per garantir la vida de tots els éssers vius

  ResponElimina
 19. Resposta grup 11

  Gràcies grup 11. Com ja hem contestat als altres grups, la metodologia que hem pensat més adequada per aquests alumnes és la de treballar cooperativament, l'autoavaluació i co-avaluació, la utilització de les TAC, la posada en pràctica dels coneixements a partir de la realitat de l'entorn, la finalitat de fer públic i extensiu a tota la comunitat el treball que es duu a terma en aquest projecte, no només per conscienciar, com plantegeu al comentari, sinó també per mostrar l'esforç i la capacitat d'aquest alumnat d'AO. Necessiten un reconeixement per allò que fan ben fet, penseu que estan molt infravalorats i l'autoestima la tenen molt baixa, els resultats acadèmics són limitats i els seus recursos poc potenciats,tant des de la família com des dels centres educatius. És una opinió.

  A la resta de l'alumnat es podria fer també, i tant, però per què no fer primer a l'AO i donar-li's l'oportunitat de fer algo novedós, atractiu i important?

  ResponElimina
 20. Resposta grup7

  Moltes gràcies grup 7. Si que és un treball força elaborat, tenint en compte l'alumnat d'AO, amb les seves peculiaritats, hem intentat transmetre valors, treballar totes les competències, establir uns objectius mínims i comuns en totes les uudd, que dóna coherència al projecte, perquè tracten de la responsabilitat d'un mateix a partir de comprometre's amb un bon comportament, bona actitud, etc. Per nosaltres això és molt important, dotar d'hàbits socials i interpersonals, com a base per una bona convivència, obrint camí a l'aprenentatge.

  La part d'enllaçar les activitats amb l'entorn més inmediat fa que l'aprenentatge tingui sentit i sigui profitós pels alumnes, desperta l'interès perquè es treballa des de coses reals del seu entorn. Com ja hem dit en altres respostes, hi ha treballs que justifiquen que aquesta manera de treballar és molt efectiva i dóna molt bons resultats, sobre tot amb un tant per cent elevat d'alumnes d'AO que es aconsegueixen el graduat escolar.

  Considerem que treballar amb les TAC és fonamental per aquests alumnes perquè és molt més manipulatiu i atractiu que un llibre i un quadern, però també pensem que és important.

  El vídeo final és el toc del projecte perquè és on l'alumnat veurà reflectit el seu treball, les seves produccions tindran també un sentit dins de la comunitat, i tothom veurà el que saben fer de ben fet, i no de mal fet.

  ResponElimina