dilluns, 6 de juny del 2011

Una part de tu, la teva salut !

Des de l’equip directiu i amb el suport del professorat s’ha decidit dur a terme un projecte interdisciplinari amb els alumnes de 3r d’ ESO, relacionat amb la salut, és a dir, fomentar les conductes i hàbits saludables i prevenir o eliminar les conductes que suposen un perill o risc per la integritat física i psíquica de les persones. Considerem que és un valor que al llarg de l’adolescència ha de ser educat com una part fonamental pel bon desenvolupament de la vida de la persona i que degut als canvis bruscos que ha experimentat la societat en els darrers anys ha esdevingut un tema en que la conscienciació per part dels joves no és l’adequada per garantir el benestar que es precisa i la integritat física i psicològica òptima. Desprès de tractar el tema des de l’espai de tutoria s’ha copsat la manca d’informació i el desconeixement d’aspectes crucials pel bon desenvolupament de l’alumnat, també el seu interès per la temàtica i la motivació que han mostrat plantejant recerques i investigacions relacionades, així doncs, donada la rellevància del tema tindran l’oportunitat de tractar temàtiques ben interessants i de gran importància des de les diferents matèries que conformen el currículum en el segon cicle de l’ ESO.

El projecte es realitzarà com una assignatura optativa que durarà un semestre al llarg del curs 2011-2012. Aquest aspecte de la persona té un component metadisciplinar que podem ensenyar i treballar de manera transversal en diferents disciplines, i que facilitarà l’adquisició de totes les competències bàsiques. És a dir, les competències s’adquiriran mitjançant la implicació de 6 matèries: Ciències Naturals, Ciències Socials, Llengua Catalana, Llengua Castellana, Visual i Plàstica i Educació per a la ciutadania i els drets humans.

Els objectius i els continguts parteixen del currículum establert per a l'educació secundària obligatòria, concretament els que corresponen a 3r d' ESO.

En cadascuna de les matèries s'ha plantejat una seqüència didàctica d'activitats que contempla activitats inicials, de desenvolupament i de síntesi, augmentant progressivament el grau de complexitat. Aquestes activitats contemplen diferents formes d'organitzar l'aula, el temps i l'espai, així com la utilització de recursos diversificats, donant una especial importància a l'ús didàctic de les tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació. En general, la metodologia és activa i participativa i pren el treball cooperatiu com a base principal, considerant les diferències entre l'alumnat com un element enriquidor. La finalitat és que els alumnes se sentin agents actius del seu propi procés d'aprenentatge i construeixin coneixement compartit, comptant amb l'acompanyament i la supervisió dels diferents docents implicats en el projecte.

L'avaluació es planteja com un procés ampli i continuat que s'integra en el procés d'ensenyament i aprenentatge i que engloba tant l'avaluació de l'alumnat com l'avaluació de la tasca docent. La finalitat és poder prendre decisions que permetin millorar l'acció educativa.

Cal destacar la importància de la coordinació i l'actitud participativa per part de tots els agents implicats en el disseny, la implementació i el desenvolupament d'aquest projecte interdisciplinari. En especial, cal remarcar l’aportació de l’assessor psicopedagògic en totes i cadascuna de les fases del projecte ja que, des de la seva visió institucional, és realment un agent educatiu que facilita el canvi i la innovació educativa, establint el marc de col·laboració essencial per millorar la tasca pedagògica.

Grup 4: Noemi Dalmau, Susana López, Susanna Mir, Magda Palahi, Maria Torralba.
56650548 Una Part de Tu La Teva Salut

10 comentaris:

 1. Hola,
  Felicitats pel vostre treball grup 4!!! És un projecte interessant i necessari, doncs tal i com ha evolucionat la societat en els últims anys i després d’aquests mesos de pràctiques amb alumnat de la ESO, totes corroborem aquesta gran carència que hi ha a nivell de bones pràctiques en termes de salut en els joves. Hi ha un gran desconeixement de coses bàsiques de la salut i cal emfatitzar en projectes interdisciplinaris en fomentar conductes i hàbits saludables i prevenir o eliminar les conductes que suposen un perill o risc per la integritat física i psíquica.

  Amb les hores de tutoria no n’hi ha prou per treballar aquests temes així que considerem molt oportú fer un treball més interdisciplinari per aconseguir que els alumnes agafin consciència del valor positiu de tenir una bona salut i promoguin actituds i hàbits que afavoreixen la cura d’aquesta, especialment es vol treballar el concepte d’equilibri en vers les decisions que prenen i les conseqüències que es deriven a curt, mig i llarg termini.
  Especialment interessants ens han semblat les activitats relacionades amb l’anàlisi de publicitat i els mitjans que sovint envien missatges contradictoris als joves i és important realitzar activitats que els ajudin a desenvolupar el sentit crític.

  Les unitats són molt clares i fàcils de consultar ja que les heu integrat totes en plantilles sintètiques. Respecte la metodologia compartim aquest esperit de que sigui diversa per adaptar-se a la diversitat fomentant el treball cooperatiu sense oblidar compaginar amb el treball individual de l’alumnat, en gran grup i en petit grup, on l’alumne és el protagonista de la seva l’activitat d’aprenentatge, i el docent es converteix en un facilitador de l’aprenentatge, més que un instructor de coneixements.
  De cara a les millores que es podrien fer a la vostra proposta es podria incloure com avalueu l’eficàcia del vostre projecte i una mica més detallat com inclouríeu les famílies en el projecte.

  Al grup 5 concloem que el vostre treball ens ha semblat molt interessant.
  Una abraçada,
  Mònica Algueró, Cristina García, Etel Gordo, Gemma Llamas i Laura Solé.

  ResponElimina
 2. Hola grup 4!

  Escollir 3r d’ESO per dur a terme aquest projecte pensem que és un encert, doncs l’alumnat sol està més receptius a aquests temes que a 1r d’ESO, li és més proper perquè és més autònom. 4t d’ESO, que seria l’altra opció, sol més estar orientat al futur acadèmic i professional i no seria una tasca tant preventiva.

  També el fet d’orientar-ho des d’una optativa, més que des de tutoria, ajudarà a que l’alumnat s’ho prengui més seriosament i es pugui desenvolupar a fons ja que es disposa de més hores.

  D’altra banda, veiem que heu dedicat un apartat específic de com organitzareu l’atenció a la diversitat i que teniu en compte a la família en el projecte.
  Es nota de la metodologia que heu aprofitat els continguts de l’assignatura, implicant els alumnes en les activitats, fent programacions multi-nivell, deixant-los participar democràticament i treballant i avaluant per competències. De fet el nom d’algunes uudd ja fa referència a aquest treball per competències -de saber fer (Digues no!, Alimenta la teva salut)

  El contingut de les unitats didàctiques ens sembla molt encertat, de gran utilitat i significativitat per l’alumnat, treballant realment diverses metodologies i organització de l’aula i explorant en les activitats inicials els coneixements previs a través de pluges d’idees, debats, i l’expressió de les connotacions positives o negatives dels conceptes que introduïu. Les activitats ,a més, són molt atractives de cara l’alumnat: visionat de pel·lícules, creació de campanyes publicitàries reals, confecció d’una pàgina wiki, etc.

  Afegir que la temàtica també ens ha interessat especialment com a futures assessores, perquè pensem que, tenint molts i moltes un perfil professional psicològic, podem trobar-nos en haver de crear i/o ser docents d’una assignatura molt similar.

  Enhorabona grup!

  Grup 9
  Gemma Cantoni Ayguaviva, Cristina Jiménez Ramos, Georgina Mañe Arias, Eulàlia Bautista Solans

  ResponElimina
 3. Grup 3: Teresa Alsina Tulsà, Carmen Maria Esquinas Jiménez, Aránzazu Gómez García, Jaume Macià Pujol, Mònica M. Vidal Casadó

  En primer lloc dir que estem totalment d'acord amb els comentaris fets pels grups previs a nosaltres.

  La salut resulta un tema atractiu per a l'alumnat, alhora que es fa nesessari treballar-lo, perquè prevenir riscos és la millor la manera de difondre la salut.
  El treball interdisciplinar facilita el treball de les competències bàsiques, alhora que el fa significatiu.
  Per altra banda, un tema molt important i que de vegades ens n'oblidem és la implicació de l'equip directiu, és fonamental perquè el projecte tiri endavant.

  Felicitats!

  ResponElimina
 4. Nosaltres, al igual que els comentaris realitzats per a la resta de grups considerem que el vostre treball és molt interessant. Realment, la salut és un aspecte a treballar i un valor per educar dins els centres educatius. És una llàstima que el projecte interdisciplinar sigui una optativa i no pugui treballar-se amb un major nombre d'alumnat.

  Valorem positivament el pes que es dóna a la competència personal d'autonomia i iniciativa personal,promovent l’autocrítica i la pràctica d’hàbits saludables per iniciativa pròpia ja que és la base del correcte desenvolupament de la persona.

  Destaquem la importància de la reflexió i el diàleg pedagògic a l'aula, l'escolta activa i la discussió en grup per a la construcció de coneixements i la modificació de certes actituds i/o hàbits adquirits.

  Felicitats per la feina feta de parts dels membres del grup 6: Ester Colom, en Pere López, la Mariluz Luque, la Miriam Moneny i la Genoveva Mosull.


  Salutacions!

  ResponElimina
 5. Pensem que és una idea genial sensibilitzar als alumnes amb temes de salut, tal com dieu a la presentació l’adolescència és una etapa on aquest tema cal tractar-lo ja que, són més vulnerables a patir diferents situacions de risc (drogues, consum d’alcohol, tabac, alimentació, hàbits saludables, educació sexual, esport) que pot perillar la seva integritat tant física com psicològica si no són educades i ateses.
  També heu facilitat un ampli ventall d’activitats didàctiques adequades per treballar el projecte on es combina el treball individual i el treball grupal, prioritzant el treball cooperatiu. Fet que trobem molt positiu per potenciar l’aprenentatge significatiu dels alumnes ja que, el fet d’aprendre entre iguals pot ser més beneficiós que si es desenvolupen classes magistrals dutes a terme per un adult. El fet d’aprendre dels altres i arribar a conclusions conjuntes entre iguals potencia la funcionalitat dels aprenentatges i la implicació de l’alumnat.
  Hi trobem a faltar una unitat on s’hi treballi la salut emocional, tot i que al llarg de totes les unitats s’hi treballa de forma tranversal en els diferents temes. També en som conscients que aquest tema és massa complex per treballar-ho en una sola unitat i potser caldria fer-ho també en una projecte interdisciplinari.
  Finalment expressar la nostra total admiració pel vostre projecte!

  Miquel Baelza, Sara Oriol, Marta Ruiz, Jorgina Sanjuan, Elisenda Turro
  Grup 10

  ResponElimina
 6. Enhorabona pel vostre treball grup 4!!!

  Des del grup 11 considerem que és un projecte molt interessant, pràctic i a la vegada molt necessari.
  En el dia a dia a les aules, observem en els joves, certes mancances de coneixement envers una cultura que fomenti la salut dels mateixos. Per aquest motiu, considerem que aquest projecte és fonamental, ja que emfatitza conductes i hàbits saludables i ajuda a prevenir o eliminar les conductes que suposen un perill o risc per la integritat física i psíquica de les persones.

  A la vegada, creiem que és bona idea aplicar el projecte en una optativa, ja que possiblement treballar els esmentats conceptes només a les hores de tutoria, és insuficient per tal de conscienciar als joves de manera exhaustiva i poder crear una cultura de salut.
  Considerem que seria adequat que aquest projecte el poguessin rebre tots els alumnes del centre i no només els que escullin la optativa. Per aquest motiu, pensem que seria bo que el Centre contemples la possibilitat d´establir el projecte com a eina transversal per fomentar una cultura per la salut en tot l´alumnat del centre i al llarg de les diferents etapes i cicles. És més, pensem que un objectiu com aquest es podria contemplar en el Projecte Educatiu de Centre.

  Així mateix, pensem que gràcies al component metadisciplinari del projecte, es permet que els joves puguin aprendre una concepte tant ampli com el de la salut, vist des de diverses perspectives i matèries. La qual cosa fomenta que els alumnes puguin interrelacionar els conceptes de les diferents matèries i obtenir un coneixement globalitzat i funcional, cosa que facilitarà l’adquisició de totes les competències bàsiques.

  Les unitats didàctiques són clares i pràctiques i ajuden al professional docent a situar-se fàcilment en la matèria i la metodologia que cal utilitzar.
  Considerem que la metodologia que empreu fomenta l´atenció a la diversitat perquè contempla els diferents estils d´aprenentatge, els coneixements previs dels alumnes i estableix diversitat d´agrupaments i fomenta l´aprenentatge significatiu.

  Finalment, dir-vos que per tal de que les famílies puguin implicar-se en el projecte i en la cultura per la Salut, seria bo considerar alguna activitat en que hi intervinguessin els pares o familiars.

  Silvia Armengol, Noelia Cañamero, Alfonso Fouce i Judit Ruiz.

  ResponElimina
 7. UNA PART DE TU, LA TEVA SALUT!

  Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos.

  Abans de res, moltes felicitats per el treball realitzat, realment molt interessant!

  Per començar, dir-vos que ens ha agradat molt la temàtica, trobem que es tracta d’una àrea on resulta cabdal intervenir i més en l’època de canvis i noves situacions com és l’adolescència. Alhora, aquest àmbit abasta un gran ventall de camps d'interès i per tant és molt adequat treballar-ho de forma interdisciplinar des de les diferents matèries que heu proposat.

  Cal fer una menció especial a la justificació del projecte en les connexions amb els diferents documents que conformen el centre com el Projecte Educatiu de Centre, el Projecte Curricular de Centre, el Pla d’acollida i el Projecte de Convivència, el Pla d’Acció tutorial i el Projecte lingüístic. A més a més heu tingut en compte unes relacions bàsiques en general però de forma especial en aspectes de salut, sobretot en el foment d’hàbits saludables i sobretot en referència a la prevenció i eliminació, com són les relacions entre la família, el centre i l’alumnat.

  En tenir en compte els objectius de l’Annex 2 del Decret 143/2007, de 26 de juny mostra un coneixement notable de la normativa així com un interès per a fer-la patent. La resta d’objectius mostren una connexió molt ben treballada amb els continguts, les competències i els criteris d’avaluació, cosa que fa que el projecte quedi molt ben lligat, precís, consistent i fonamentat.

  La idea de dur a terme el projecte com a optativa l’hem trobat prou interessant, tot i que com molt bé comenteu la possibilitat, pensem que un projecte d’aquestes característiques seria interessant fer-lo abastable a tota l’Educació Secundària Obligatòria en general, si més no al curs en concret.


  Les unitats didàctiques ens han agradat molt, sobretot perquè teniu molt en compte la forma de dur a terme el procés d’ensenyament – aprenentatge. Per exemple en la de Ciències de la Naturalesa “Què és la Salut?” agafeu perspectives de la publicitat fet que provoca en l’alumnat una reestructuració de coneixement que l’alumnat pot interrelacionar, a més a més de les constants connexions amb el coneixement previ que aquest pot tenir. Alhora, es tenen en compte moltes dinàmiques diferents, des de treballs en grup com exposicions a l’aula, per exemple en la unitat didàctica de Llengua Catalana “Alimenta la teva salut”.


  Finalment tenir en compte el treball amb els annexes, estan molt ben desenvolupats tenint en compte la seva funció de suports visuals, amens i creatius.

  Felicitats Grup 4!!!!!!!!!!!

  ResponElimina
 8. L’enhorabona pel projecte i la temàtica!

  Moltes iniciatives escolars han intentat educar en la salut però potser la vostra és de les poques que treballen aquesta temàtica en profunditat, pretenent una millora del propi benestar de l’alumnat a partir de la pròpia reflexió i necessitat de canvi.

  Ens ha agradat l’harmonia entre tots els apartats i la vostra capacitat expositiva i de síntesi. Heu tingut en compte tots els aspectes curriculars que impliquen la programació per competències: la metodologia inclusiva, la seqüència d’activitats (inicial, desenvolupament i síntesi), els diferents tipus d’avaluació, i els rols del professorat i l’alumnat.

  Per tal de millorar el vostre projecte pensem que es podria detallar més les avaluacions de les UD i es podria passar alguna mena de qüestionari a final de curs o en els cursos següents, per tal d’esbrinar si realment s’ha aconseguit canviar les conductes i els hàbits de l’alumnat a mig i llarg termini, senyal d’haver aconseguit realment el vostre objectiu.

  Felicitats per la feina realitzada!

  Grup 7: Núria Barrufet, Montse Mazón, Neus Pastells, Sílvia Pous, Judit Pons

  ResponElimina
 9. Felicitats pel vostre treball!

  Heu creat un projecte força interessant i molt necessari per inculcar als nostres alumnes valors i hàbits saludables que perdurin en el temps. Ens ha semblat molt encertat el fet de que hagueu proposat el projecte a través d’una matèria optativa ja que d’aquesta manera es pot aprofundir molt més en els temes tractats i assolir una veritable consciència per part dels alumnes que hi participin.

  Creiem a més a més que es tracta d’un projecte molt competencial amb molta relació entre les matèries i les activitats. Es veu com hi ha un fill conductor i uns temes es poden enllaçar amb altres cobrint totes les dimensions de la salut claus en l’època de l’adolescència (drogues, alcohol, sexe,...).

  Tots els apartats en han semblat molt correctes, però volíem destacar especialment les activitats proposades les quals són igualment molt interessants, dinàmiques, originals pels recursos utilitzats com la wiki i pensem que totes contribueixin a fomentar l’esperit crític dels nostres alumnes. Ens han agradat especialment les enfocades a l’anàlisi de noticies i de la publicitat.

  Un dubte que sí que ens ha sorgit és que indiqueu el paper vital de la família, però com el contempleu dins del projecte?

  De nou, enhorabona per la feina feta equip 4!

  Grup 1: Esther Aguilera, Natàlia González, Cristian Jorda, Lucía Osma i Esther Valencia

  ResponElimina
 10. Enhorabona!

  Heu triat un tema molt interessant i molt necessari de treballar a les aules, ja que molts dels adolescents, potser la majoria, no tenen tota la informació que els cal al respecte.

  Abraceu un ventall molt ampli de factors que poden incidir en la salut, tots ells a l’abast dels destinataris del vostre projecte, i és fonamental que en coneguin els aspectes perjudicials.

  Pel que fa al projecte en sí, pensem que exposeu molt bé el tractament de la diversitat i que tant en la justificació com a les Unitats Didàctiques es veu l’enfocament constructivista que li doneu a tot el treball, proposant una metodologia inclusiva i orientada cap a l’aprenentatge significatiu.

  Potser afegiríem que quan parleu dels esports com a pràctica saludable, es podria relacionar amb l’àrea d’Educació Física i dur-ne algun a la pràctica.

  Felicitats per la feina feta!

  Grup 8:
  Rosa Colom
  Maribel Gutiérrez
  Berta San José
  Elisabet Saña
  David Secall

  ResponElimina