dimecres, 8 de juny del 2011

MESCLA'T

El projecte interdisciplinari “Mescla’t” pretén dotar a l'alumnat d'eines i recursos per tal que reflexionin i es conscienciïn sobre els prejudicis ètnics i culturals, prevenint així l’aparició de grups homogenis tancats procedents d'altres cultures, i dels prejudicis que això comporta. D'altra banda, el projecte s’encarrega de què l’alumnat assoleixi l’estimació i comprensió de l’altre a través de la coneixença, per evitar d’aquesta manera la por social com a origen dels estereotips ètnics.


Està dirigit a l’alumnat de primer d’ESO, situat en un context de centre amb un alt índex d’immigració, on els conflictes fruit de diferències culturals han anat augmentant els darrers anys.


La temporització del projecte, s’emmarca dins un quadrimestre, treballant cada setmana aquesta perspectiva a través d’una matèria diferent, aprofundint en una temàtica concreta i relacionada amb la problemàtica que ens ocupa.


La seqüència didàctica s’inicia amb l’àmbit de Llengües, on s’introdueixen termes relacionats estretament amb els prejudicis, i es treballa des d’un marc teòric i a la vegada molt pràctic, per passar a la resolució, on es plantejaran maneres d’evitar els propis prejudicis. A partir d’aquesta base, es treballa la multiculturalitat mitjançant les dades observables a través de les Matemàtiques, per exemple, o l’observació del repartiment del món a través de les Ciències Socials, la realitat actual d’altres països com el Japó a Ciències Naturals, la visita a la pròpia aula d’acollida del centre per donar-la a conèixer i que l’alumnat es posi en la pell dels alumnes nouvinguts del propi centre. Finalment, a través de l’Educació Física i la Música, es donen a conèixer danses, jocs i músiques d’arreu del món, i a Tecnologia el mateix alumnat construeix i exposa maquetes d’habitatges de diferents països i cultures.


A l’hora de programar totes aquestes activitats, a part de buscar activitats relacionades amb la temàtica principal que resultessin atraients pels alumnes, s’han redactat continguts i objectius de totes les assignatures i s’ha tingut en compte, lògicament, el treball de les competències bàsiques. Gràcies a la diversitat d’activitats proposades hem aconseguit que es treballessin totes les competències bàsiques. Les competències que s’han treballat de manera transversal a totes les assignatures han estat, la competència “comunicativa lingüística i audiovisual”, la de “aprendre a aprendre” i la “social i ciutadana”.


La metodologia emprada a partir del treball cooperatiu és una estratègia i recurs que guia l'aprenentatge de l'alumnat al llarg de tot el projecte, i que ens permet treballar valors, actituds i emocions a l'hora que s'aprenen conceptes amb una base didàctica. Aquesta metodologia promou la cohesió de grup, l'autoestima, l'autonomia, l'escolta activa, el diàleg, la presa de decisions, la implicació i la motivació de l'alumnat. És per tot això, que ens va semblar idoni que fos el vehicle a través del qual l'alumnat assoleixi uns objectius acadèmics, emocionals, personals i socials.


En definitiva, el projecte promociona l’educació intercultural i la cohesió social, valorant la diversitat per ajudar a què tot l’alumnat respecti i entengui la convivència en la diferència.


Esperem que us resulti interessant.


Grup 8

Rosa Colom

Maribel Gutiérrez

Berta San José

Elisabet Saña

David Secall


Projecte Mescla't

http://es.scribd.com/fullscreen/57296822?access_key=key-xidhwdkh34h02d24fuu


Annexos

http://es.scribd.com/fullscreen/57092022?access_key=key-2oqzlwuy4vg80yfg687d

9 comentaris:

 1. MESCLA’T
  Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos.

  Abans de res, moltes felicitats per el treball realitzat!!

  La temàtica resulta molt interessant, sobretot degut a la contextualització i justificació que heu fet de l’entorn del centre. Creiem que resulta important tenir en compte els prejudicis i treballar sobre aquests ja que fàcilment es mesclen amb les realitats.

  La forma d'exposar els objectius, les competències (molt bé la taula!) la metodologia i els continguts ens ha resultat molt clara i concisa, fet que ha provocat una major comprensió de les finalitats i el procediment per a dur-les a terme.

  També resulta destacable el gran desenvolupament i concreció que heu dut a terme amb la metodologia, ja que queda molt especificat el procediment acompanyat per una bona justificació. També és important tenir en compte les condicions per a desenvolupar metodologia cooperativa al llarg de tot el projecte i vosaltres ho heu tingut en compte.

  En algunes unitats hem tingut problemes per a veure alguns apartats, per exemple en la primera unitat: “Com goses?” Ens resulta difícil veure els continguts.

  Tot i aquestes dificultats hem pogut veure un gran dinamisme en les activitats (exposicions, problemes, power point, cançons, etc), fet que porta a una motivació per part de l’alumnat i per tant una bona manera de fomentar el procediment d’ensenyament – aprenentatge.

  Així doncs, sols ens queda dir-vos… Bona feina!

  ResponElimina
 2. Grup 9. Gemma Cantoni Ayguaviva, Cristina Jiménez Ramos, Georgina Mañe Arias, Eulàlia Bautista Solans

  Hola grup 8,

  la nostra més sincera enhorabona pel projecte que heu plantejat. Ens ha agradat molt l'acurada descripció de l'entorn per justificar la temàtica al voltant de la qual s'estructura el projecte. Els objectius estan molt ben definits, molt clars i concrets, de manera que després ens serveixen per pautar de manera molt clara els criteris d'avaluació.
  Dir-vos que l'estructura que heu plantejat d'uudd per nosaltres és molt clara i entenedora. A més a més, la gran qualitat dels recursos que hi adjunteu les clarifica i ajuda a operativitzar.
  Per últim, també ens ha agradat molt l'aire poc formal que heu donat al projecte amb la inclusió d'un apartat: "les regles del joc". És fonamental deixar clar com es jugarà i ho he fet de manera directa però no autoritaria ni censuradora. Bravo també per l'assignació de rols que proposeu dins del grup.

  En definitiva, ens ha agradat molt, felicitats!

  ResponElimina
 3. Grup 3: Teresa Alsina, Carmen Maria Esquinas, Aránzazu Gómez, Jaume Macià, Mònica M. Vidal

  Enhorabona grup 8! És un projecte molt adient al context del centre, realment heu posat fil a l'agulla en una qüestió altament preocupant com és la discriminació racial i ètnica, i la creació de guetos. Per aquest motiu, és important començar des de 1erESO, tal i com plantegeu, i treballant de forma cooperativa.

  Pensem que és essencial l'autoavaluació de cada grup, i és important que es mantinguin els mateixos grups al llarg del projecte per fomentar la cohesió de grup, objectiu clar del vostre projecte.

  Considerem important que el docent faci l'acompanyament als alumnes en les diferents tasques. Donada la situació de conflictivitat al centre, és important la supervisió i el control del docent, que haurà de donar pautes i eines a l'alumnat per a què aquest sigui cada vegada més tolerant i comprensiu amb els altres. No obstant, seria convenient que el docent, poc a poc, anés cedint el control als alumnes, afavorint i promovent l'autocontrol.

  Hem trobat a faltar algunes activitats d'avaluació per part del professorat, que podrieu elaborar amb pautes de comportament, comunicació, autocontrol de les emocions i de les actuacions, interacció i habilitats socials. Tanmateix, referiu algunes graelles i rúbriques en algunes ud que no les hem trobat, i seria interessant poder-les tenir per completar el projecte.

  No ens ha quedat molt clar lo de l'establiment de rols (secretari o redactor, orientador i animador i promotor de la reflexió), amb quina finalitat ho heu plantejat i en quines unitats es veu reflexat?

  Pensem que el centre d'interés que heu triat és una molt bona idea i que s'ajusta enormement a les necessitats del centre, i potser caldria haver elaborat unes activitats més pràctiques i no tan repetitives, com la cerca de definicions. Pel tipus d'alumnat i amb aquesta conflictivitat, un treball repetitiu els pot avorrir i fer perdre l'interés. Donat que el vostre projecte és molt curt valdria la pena crear activitats molt més pràctiques i variades. De fet, la ud de tecnologia és molt engrescadora, els alumnes segur que s'ho passaran molt bé i aprendran moltes coses.

  Heu tingut molt bona idea d'anar enllaçant les activitats amb cançons que tenen una lletra relacionada amb la temàtica, és una bona eina per treballar des de diferents matèries. Una alternativa podria ser agafar només la música d'una cançó i que elaboressin ells mateixos la lletra, amb unes consignes, per exemple no introduir elements racistes ni antisemites, ni burles, etc.

  Una proposta final, és que l'autoavaluació, on heu diferenciat molt bé els moments i els objectius, la fessiu tipus graella. D'aquesta manera podrieu registrar més acuradament les variables que heu considerat (nombre de conflictes, etc).

  Bona feina!

  ResponElimina
 4. Us felicitem pel projecte i com tracteu en ell els prejudicis i els estereotips que impregnen la nostra societat. Ho feu amb unes UD d’un contingut atractiu i de molta actualitat. Programacions obertes a la reflexió i al diàleg.
  Demostreu un bon coneixement de les tècniques del treball cooperatiu i de l’aprenentatge de caire competencial.
  Les activitats conviden als alumnes a la interacció i la cooperació.
  Hem trobat molt interessant tot el projecte i els annexos, però si hem de destacar alguna cosa és ús del portafoli com a eina i l’ús d’una guia per l’alumnat per a presentar el projecte".
  Felicitats al grup heu fet molt bona feina.
  Grup 6

  ResponElimina
 5. L’enhorabona pel projecte!
  Aspectes que ens han agradat:
  - Opinem que la temàtica està molt ben desenvolupada a través de les diferents unitats didàctiques.
  - A més, el nivell de dificultat de les diferents activitats i continguts sembla adequar-se als grups de primer d'ESO. Les dinàmiques d'aula no són gaire farragoses, ni es desenvolupen projectes massa complexos en el seu plantejament, de manera que és més fàcil arribar a tot l'alumnat.
  - La planificació setmanal del projecte i la coherència entre l'ordre de desenvolupament de les diferents UUDD.
  - També ens ha agradat el disseny del plantejament del projecte i dels annexos, són molt atractius, així com el logotip.
  -Heu realitzat unes rúbriques d'avaluació molt acurades.
  -Incloure els qüestionaris a les famílies és una nota de qualitat.

  Propostes de millora:
  -Potser podríeu allargar un parell de sessions més cada UD.

  Felicitats!

  Grup 7: Núria Barrufet, Montse Mazón, Neus Pastells, Sílvia Pous, Judit Pons

  ResponElimina
 6. Hola grup 8!

  Molt interessant l’enfocament ver els perjudicis
  Trobem que es tracta d’un projecte molt complert, des d’on es treballa entrellaçant les llengües, les matemàtiques, les ciències socials, ciències naturals, educació física, la música, i les noves tecnologies per tal de conèixer la realitat en la que viu l’alumnat i trencant amb les idees preconcebudes i incidir en el respecte i la tolerància vers les diferències.
  Pensem que amb aquesta proposta es poden assolir els objectius inicials perfectament, ens agrada l’enfocament que tenen les diferents UUDD en forma de joc, molt amenes per l’alumnat i molt motivadores.
  El fet d’emprar la metodologia del treball cooperatiu pensem que és la millor opció per complir amb l’assoliment de les competències que heu decidit treballar de forma transversal. Ens preguntem quins són els criteris que s’emprarien a l’hora d’establir els grups per part del/la tutora.
  Els annexos que s’aporten són molt clars i faciliten molt la feina del professorat per a poder portar a terme totes les activitats i trobem molt positiu el fet d’incloure autoavaluacions per l’alumnat com a forma d’autoregulació del propi aprenentatge.
  Ens ha agradat moltíssim el vostre projecte, tant la temàtica com la seqüenciació de les sessions i l’enfocament general i ens agradaria poder-lo portar a terme en un futur.
  Enhorabona grup 8!

  Grup1: Esther Aguilera, Esther Valencia, Lucia Osma, Natalia Gonzàlez, Cristian Jordà

  ResponElimina
 7. El Grup 5 us felicitem per la feina feta, tant pel que fa al projecte
  interdisciplinari com per la presentació
  web que heu fet.
  L’estructura
  Com en altres treballs, volem diferenciar l’estructura del treball i
  l’estructura de la presentació a la web.
  L’estructura del treball és coherent i la lectura és molt amena i
  fàcil de realitzar.
  Destaquem molt positivament que s’ha plantejat sense separar per
  matèries el que comporta una major unitat interdisciplinar.
  L’estructura de la web és correcta, per arrodonir es podria millorar
  la paginació i la manera de desplaçar-se d’un lloc a l’altre. Tot i
  que creiem que el problema és del sistema Scribd.
  Contextualització del centre
  La contextualització està molt bé, potser es podria afegir alguna dada
  respecte al claustre.
  Justificació
  Trobem la justificació molt coherent amb la contextualització del
  centre. Molt bona la justificació de l’Institut Central de Salut
  Mental a Manheim.
  Els objectius
  Els hem trobat ben definits relacionats amb continguts, i competències.
  El contingut
  El contingut escollit ens sembla molt interessant i en coherència amb
  els objectius plantejats al projecte i els objectius del departament
  d’educació expressats al document per la organització i el
  funcionament dels centres d’educació secundària obligatòria 2010 2011:
  augment de la cohesió social i l’augment del rendiment acadèmic,. A
  banda considerem que tan el contingut com la manera de desenvolupar-lo
  contribueix a la construcció d’una escola inclusiva.
  Trobem que és un projecte que enfoca d’una manera molt engrescadora
  l’apropament a la riquesa de les altres cultures. Que desperta
  l’interés pel descobriment i que treballa temes d’actualitat com la
  catàstrofe del Japó.
  Competències
  Ens ha agradat molt la vinculació de les competències bàsiques a les
  matèries a treballar.
  Metodologia
  Trobem que la forma en que heu plantejat les consideracions i
  orientacions metodològiques és molt bona, molt complerta i ben
  tractada. És un dels vostres punts forts. Es percep un bon treball en
  equip i una bona coordinació dels aspectes interdisciplinars del
  treball en equip.
  Avaluació
  Trobem que estan molt ben relacionats els criteris d’avaluació amb els
  objectius i les competències bàsiques.
  Ens ha agradat molt el fet de tenir en compte per l’avaluació del
  projecte el grau de satisfacció de professorat, PAS i famílies com a
  part integrant de la comunitat educativa.
  Annexes
  Bona presentació i força complerts.

  Bon final de Màster!

  ResponElimina
 8. Grup 10: Miquel Baeza, Sara Oriol, Marta Ruiz, Jorgina Sanjuan, Elisenda Turro.

  Companys i companyes, sobre tot felicitats per la feina feta!
  Trobem molt positiu que aquest projecte hagi sortit d’una verdadera necessitat detectada en el centre què pel seu context té el risc de falta de cohesió social, evitant la formació de prejudicis i futurs conflictes. Per exemple, la unitat de la visi ta a l’aula d’acollida ens sembla una molt bona idea per a què els alumnes experimentin in situ el procés de canvi i acollida en un nou país. A vegades la prevenció és tan o més important que el tractament del problema, a més aquest projecte és una mostra més de la importància de constatar que no només ensenyem continguts acadèmics, sinó que també en els nostres centres es treballa la maduració personal i social.
  També creiem que la transversalitat està molt bé treballada en el projecte, ja que no es queda en una idea de “simple connexió” entre continguts de diferents assignatures, sinó que les activitats es desenvolupen directament en el transcurs anual de les diferents assignatures essent part de la seva pròpia programació.
  Un dels punts forts del vostre treball pensem que seria l’aclariment i establiment des d’un principi de “les regles del joc” o normes del treball cooperatiu i dels grups del projecte, creiem que dona molta unitat i coherència a tot el projecte i les unitats tot i que aquestes es treballin des d’altres assignatures, un altre punt fort què heu deixat clar seria la cura en la distribució dels grups ja que pensem que és un dels punts més importants a l’hora d’establir grups de treball cooperatiu per a què els alumnes es reparteixin de forma heterogènia.
  També hem trobat molt positiva la continua autoavaluació dels alumnes de manera que aquests puguin ser protagonistes del seu propi aprenentatge.
  Per nombrar algú punt feble potser trobem la duració d’un quatrimestre una mica curta fent així més difícil encaixar el projecte dintre de la programació anual.

  ResponElimina
 9. Enhorabona Grup 8!

  Des del Grup 11creiem que és un tema molt adient tenint en compte la realitat actual de la societat i més concretament al context del centre on poseu en marxa el projecte.

  Considerem que és molt important l'acompanyament que fa el docent en les diferents tasques que porten a terme els alumnes. En definitiva, pensem que en aquest projecte el docent té un paper primordial en tant que facilitarà als alumnes pautes i eines de autocontrol, empatia i assertivitat.


  També creiem que en l’apartat d'autoavaluació, heu diferenciat de manera molt acurada, els objectius i les variables a considerar i aquest fet us ajudarà a tenir un bon feedback de la consecució dels resultats pretesos.

  Grup 11

  ResponElimina