dimarts, 7 de juny del 2011

El Mediterrani, font de vida i ruta de cultures

El Mediterrani, font de vida i ruta de cultures, és el nostre projecte interdisciplinar que treballa quatre assignatures al llarg d'un trimestre en el nivell de 3r d'ESO. Aquestes quatre assignatures treballen una selecció dels continguts establerts pel marc legislatiu per aquest nivell educatiu.


A partir d'aquí comença la peculiartitat del projecte: el seu eix metodològic es basa en el que hem anomenat metodologia per conflictes, una adaptació de la metodologia per projectes del Programa Àlber que ha estat aplicat en diferents escoles de la Catalunya a Ed. Infantil i Primària. Aquesta és una aproximació de com podria dur-se a terme en l'etapa de Secundària.


La metodologia per conflictes pretén treballar tots els continguts i competències programades partint d'un conflicte o problema no resolt que el propi alumnat haurà de plantejar després d'una sèrie d'experiències amb el mar. Una pregunta a l'inici del trimestre plantejada pel docent en relació aquestes experiències serà el detonant de l'aparició d'aquests conflictes. Tot això es veurà traduït en l'elaboració d'un mapa conceptual que partirà dels coneixements previs de l'alumnat i que s'anirà modificant i millorant al llarg del trimestre a mesura que es vagin resolent els dilemes.


La tria del Mediterrani com a eix transversal, doncs, respon a la necessitat de partir d'un marc molt obert que permetés treballar múltiples continguts curriculars i a través d'activitats molt diverses.


L'altra raó principal és la proximitat i relació amb el mar Mediterrani que els nostres alumnes tenen pel fet de viure en una locaclitat costanera del litoral català; l'hem visualitzat com una possible eina d'unió entre tots ells i que pot facilitar la integració de l'alumnat nouvingut al centre.

Podeu començar a navegar!


https://sites.google.com/site/elmediterranigrup9/Grup 9: Gemma Cantoni Ayguaviva, Cristina Jiménez Ramos, Georgina Mañe Arias, Eulàlia Bautista Solans

11 comentaris:

 1. EL MEDITERRANI, FONT DE VIDA I RUTA DE CULTURES

  Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos.

  En primer lloc us volíem donar l’enhorabona per la tasca realitzada, tant pel que fa al projecte en sí, com per la presentació de la web. Realment és una presentació molt atractiva, fet que es fa més evident amb les espectaculars fotografies relacionades amb la temàtica del projecte. Per altra banda, també es fa evident la utilitat i funcionalitat del disseny web amb els diferents enllaços per aportar modificacions i millorar el projecte.

  Pel que fa al contingut del projecte, trobem que està molt ben enfocat; pretén treballar des d’un centre d’interès, el mar mediterrani, que pot motivar molt a l’alumnat, el qual resideix en una població litoral i per tant és un aspecte fonamental de la seva vida diària.

  Per altra part, creiem que el projecte és innovador pel que fa a la metodologia. Pensem que una metodologia basada en un conflicte de l’alumnat, en un problema que vulgui resoldre o conèixer, el qual s’hagi de resoldre al llarg de les diferents unitats didàctiques pot resultar molt motivador. A més, afegint-hi una temàtica treballada transversalment des de diferents matèries: ciències socials, ciències naturals, matemàtiques i llengua catalana i literatura; totes elles treballant continguts i temàtiques relacionades amb el mar mediterrani; per resoldre preguntes inicials formulades a partir de centre d’interès, desenvolupades a partir de dues sortides. Amb aquesta metodologia es fa palès el protagonisme de l’alumnat en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

  Les diferents unitats didàctiques estan molt ben fonamentades treballant continguts pertinents i relacionats amb la temàtica a treballar, els quals segueixen i intenten complir i aconseguir els objectius, així com els continguts i competències bàsiques establertes en el currículum general d’etapa.

  Finalment, en aquest projecte està molt ben desenvolupada i planificada l’avaluació de l’alumnat. Utilitzant una metodologia contínua i diferenciada per cadascuna de les matèries. Fent partícips a l’alumnat en quan al seu procés avaluatiu de com i quan s’avaluen; i així aconseguint una avaluació activa i global tant de les activitats individuals com del treball grupal.

  ResponElimina
 2. Felicitats grup 9!
  Al igual que nosaltres veiem que heu escollit una temàtica que està directament relacionada amb l’entorn més immediat on viuen, en el nostre cas la ciutat de Barcelona, en el vostre cas el mar mediterrani. Creiem que son temes que en primer lloc motiven molt a l’alumnat i que en segon lloc permeten treballar objectius i continguts pràcticament de totes les assignatures, tal i com heu fet vosaltres.
  Però sens dubte vosaltres feu un important salt qualitatiu en el vostre projecte al introduir la metodologia per conflictes. La majoria de membres del nostre grup, tot i que havíem sentit a parlar, és el primer cop que la veiem concretada d’una forma força clara. Ens ha resultat relativament fàcil de dur a la pràctica i que sobretot provoca una alt grau de motivació en l’alumnat.
  Veiem que heu relacionat el projecte amb quatre assignatures, llengua, socials, naturals i matemàtiques. Al nostre parer pensem que el tema és tan ric que podíeu haver-ho relacionant amb continguts de pràcticament totes les matèries, i no centrar-vos només en aquestes quatre.
  També hem trobat interessant la publicació de las webs del final del projecte, podríem dir que és la cirereta del pastís.
  Grup 11
  Silvia Armengol Bosch
  Noelia Cañamero San Clemente
  Alfonso Fouce Puerto
  Judit Ruiz Safra

  ResponElimina
 3. Grup 4: Noemi Dalmau, Susana López, Susanna Mir, Magda Palahi i Maria Torralba

  Des del grup 4 primer de tot felicitar-vos per la tasca feta, grup 9! Sens dubte aquest projecte reflexa un gran esforç i dedicació. Percebem que s’ha donat una gran cohesió a l’hora d’elaborar el projecte ja que tots els apartats estan molt cohesionats i segurament s’han complert les fites prèvies que teníeu.

  Com ja s’ha comentat esdevé un tema molt proper per l’alumnat, uns continguts molt interessants i motivadors alhora. Les unitats didàctiques són dinàmiques i engrescadores i tal com comenteu segur que esdevé una temàtica en que l’alumnat de la zona podrà guiar i ajudar als seus companys i companyes nouvingudes en el seu procés d’adaptació tant a la nostra cultura com al centre de referència. Ben cert és que permetrà la interacció amb l’entorn, el medi natural com el social i ciutadà. Des de les quatre matèries es podrà aprofundir molt en la temàtica i les sortides proposades són clau per motivar a l’alumnat i promoure la seva autonomia i recerca en el medi. A més a més, la metodologia basada en un conflicte pot arribar a motivar molt a l’alumnat esdevenint el protagonista en el procés d’aprenentatge.

  Felicitar-vos també per la presentació, és una web molt atractiva i ben estructurada des del nostre parer i permet l’ampliació i modificació del projecte si s’escau. La vostra tasca enriqueix els nostres aprenentatges i desperta la vessant creativa que a vegades queda de banda.

  Enhorabona de nou, bona feina!

  ResponElimina
 4. Grup 3:Teresa Alsina Tulsà, Carmen Maria Esquinas Jimenez, Aránzazu Gómez García, Jaume Macià Pujol, Mònica M Vidal Casadó

  Ens ha agradat molt la manera com heu enfocat el treball, sobretot en dos aspectes, el fet d'agafar com eix central el mediterrani i incloure en ell tots els continguts dona molt de joc ja que fa més motivadora l'experiència d'aprenentatge, i permet treballar de forma coordinada i significativa molts àmbits i continguts diferents. Però sobretot ens ha agradat mol el fet que partiu d'una metodologia de treball molt suggerent, el fet d'emprar una metodologia la del conflicte lligada a les visions constructivistes del coneixement dona molta coherència al treball a fer. Ja que atorga un paper actiu als alumnes com a constructors del seu coneixement.
  Felicitats!!!

  ResponElimina
 5. Des del grup 6 ens afegim a l'allau de felicitacions!

  Us voldríem felicitar per la metodologia emprada en el vostre, partint de l'èxit que ha assolit el Projecte Àlber entre l'alumnat d'infantil i primària, la proposta metodològica de ben segur que ja engresca al professorat i també a l'alumnat.
  Endavant doncs amb la innovació i esperem que el vostre projecte es pugui dur a terme en varis Instituts de Catalunya.

  D’altra banda, també considerem que iniciar el projecte amb dues sortides orientades al coneixement de l'entorn de manera més guiada no serà un impediment, sinó el contrari. També volíem agrair-vos l'exemplificació dels passos a seguir en la metodologia de conflictes.

  Valorem positivament la selecció de webs i enllaços d'interès sobre el mediterrani.


  Salutacions

  Grup 6: L'Ester Colom, en Pere López, la Mariluz Luque, la Miriam Moneny i la Genoveva Mosull"

  ResponElimina
 6. L’enhorabona pel projecte que heu projecte que heu elaborat!

  La temàtica del projecte és prou original però alhora significativa i la metodologia desenvolupada és d’allò més innovadora i engrescadora, sobretot tenint en compte que és el primer cop que es planteja un projecte d’aquest tipus per a l’alumnat de secundària; a més respon perfectament a un dels criteris d’avaluació: que la UD tingués per objectiu resoldre un problema.

  La presentació del projecte la trobem molt atractiva. La web mostra qualitat en el disseny, té una organització clara i és fàcil d’utilitzar.

  Aspectes que ens han agradat:
  - La metodologia per conflictes està molt ben explicada i exemplificada.
  - Implicació de les famílies en la part d’investigació de la metodologia.
  - Dossiers amb el material didàctic molt ben elaborats i dissenyats.
  - L’existència d’activitats d’ampliació per a l’alumnat més avançat; i també d’altres amb diferents opcions de dificultat (ex. enganxa una imatge relacionada amb el tema o respon a una de les següents qüestions plantejades).

  Aspectes a millorar:
  - Potser és una metodologia que, segons la temàtica que es tracti, pel seu nivell de complexitat, etc, podria arribar a ser molt difícil d’entendre i treballar per a alguns/es alumnes, ja que exigeix un grau d’abstracció, autonomia i participació que alguns/es potser no han assolit encara. De totes maneres, entenem que amb el treball cooperatiu, amb els materials d’ampliació, i amb les diferents opcions d’activitats plantejades, així com amb una bona gestió del temps adaptant-la al nivell d’alumnat, aquest projecte pot adaptar-se als diferents nivells a l’aula.

  Moltes gràcies!


  Grup 7: Núria Barrufet, Montse Mazón, Neus Pastells, Judit Pons i Sílvia Pous

  ResponElimina
 7. Us felicitem pel vostre treball!!
  Ens ha agradat molt la temàtica, és important que aprenguem a estimar el Meditarrani, tal i com dieu vosaltres: “El Mediterrani és un mar que tenim proper: proper en l’espai i proper en la nostra cultura. En efecte, bona part del que som i hem estat no es pot entendre’s sense fer una ullada al mar i als pobles que viuen i han viscut al seu voltant, ja que ha estat un medi aprofitat per la humanitat des de sempre per treure’n profit més immediat: aliment, sal, rutes de comerç, camí de conquestes i de difusió cultural...”. Cal que en tinguem cura alhora que l’estimem.
  La metodologia empreada “metodologia per conflictes” trobem que és molt bona per la implicació i el protagonisme que pren l’alumnat. A més, trobem importantíssim que hi hagi docents capaços i valents per experimentar, és així com s’avança.
  Per arrodonir es podria fer una avaluació del projecte a nivell global i una mica més de contextualització: quants alumnes hi ha, característiques culturals, socials i económiques, etc..
  De tota manera, dir-vos que el grup 5 valorem el vostre treball molt positivament.  grup 5: Mònica Algueró, Cristina García, Etel Gordo, Gemma Llamas i Laura Solé

  ResponElimina
 8. Enhorabona grup 9!

  Heu triat un centre d’interès proper a l’alumnat que permet treballar continguts de les quatre matèries proposades (ciències naturals, ciències socials, llengua catalana i matemàtiques) per tal d’aconseguir engrescar i motivar mitjançant un aprenentatge significatiu.

  Trobem que la metodologia proposada és atractiva i original, la metodologia per conflictes, que parteix de les inquietuds reals de l’alumnat i és flexible, dóna molt de marge per adaptar-se a allò que es vol treballar. Veient els bons resultats que s’obtenen amb els treballs per projectes pensem que els resultats poden ser molt positius.

  Només ens resta un petit dubte que ens ha sorgit llegint el vostre projecte, quan especifiqueu que el treball en petit grup hauria de ser en grups homogenis en quant a coneixements sobre el tema, us heu plantejat cóm es faria per crear aquests grups si es donés el cas?

  El fet d’afegir els fitxers adjunts en format word després de cada apartat trobem que és molt còmode si volguéssim portar el projecte a terme des de qualsevol institut. Així doncs, moltes felicitats per la originalitat de la metodologia proposada i per la web, que és molt atractiva i fàcil de navegar, on fins i tot hi ha un ’apartat de “webs d’interès” que és molt encertat i l’afegiment de vídeos li dona un plus a la qualitat de tot plegat.  Grup1: Esther Aguilera, Esther Valencia, Lucia Osma, Natalia Gonzàlez, Cristian Jordà

  ResponElimina
 9. Hola a tothom!!

  El nostre grup us vol donar les gràcies per tots els missatges que hem rebut. Ha estat una tasca molt laboriosa però finalment hem aconseguit els objectius proposats i tenim la sensació de que hem fet una bona feina que en serà molt profitosa en el nostre futur com a professionals de l’educació.

  Referent a les vostres valoracions, només comentar-vos que entenem que la metodologia utilitzada per a dur a terme el nostre projecte “metodologia per conflicte” implica un esforç molt gran per part del professorat ja que suposa la revisió y la reformulació d’objectius segons les necessitats i les característiques de l’alumnat, tot i així pensem que es tracta d’un bon plantejament per tal de garantir un bon assoliment de les cb per part de tot l’alumnat.

  Pel que fa a la avaluació global del projecte, tot i que en el seu moment la varem fer, hem oblidat penjar-la en la nostre web, us demanem disculpes i provarem de penjar-la el més aviat possible.

  D’altre banda, dir-vos que ens ha sembla adient penjar els documents a la web en format word i pdf a més a més. Creiem que pot ser de gran utilitat per als visitants ja que poden descarregar-se les diferents UUDD per treballar amb elles. Així que si algun dia les necessiteu, ja sabeu!!

  Molta sort a tothom!!!
  Grup 9

  ResponElimina
 10. Ei companys/es,
  Som el grup 10 integrat per Miquel Baeza, Sara Oriol, Marta Ruiz, Jorgina Sanjuan i Elisenda Turro i teníem moltes ganes de comentar diversos aspectes del vostre treball “El mediterrani, font de vida i ruta de cultures”.
  Primer de tot us volíem felicitar pel fet d’animar-vos a construir una pàgina web amb tota la feinada que aquest fet suposa, aspectes de presentació, imatges, vídeos, vincles i hipervincles... i un seguit de feina que demostra la voluntat de presentar un projecte que sigui fàcilment manipulable, que tothom hi pugui accedir i sobretot que denota una interactivitat amb els possibles professors/es que el puguin utilitzar.
  Considerem que és una molt bona tasca, més enllà del projecte específic per a vosaltres com a grup i per la maduresa i complicitat que suposa l’elaboració d’un projecte com aquesta web.
  És fantàstic que cada apartat que es pot veure a la web també pugui ser descarregable en format word que permet adaptar-lo a les necessitats de cada professional que en vulgui fer ús.
  Considerem fantàstic dur a terme un projecte per conèixer la cultura propera que ens proporciona el mediterrani.
  A nivell de continguts, destaquem la importància de les competències bàsiques en el vostre treball, i sobretot el desglossament que en feu amb cadascuna de les diferents matèries. Tot i això, en l’apartat 4 contribució de les ciències socials a les CB teniu un problema amb la graella que en dificulta la lectura així com les graelles de l’apartat 8 Blocs i unitats didàctiques.
  Destacar també l’apartat de la metodologia que potser és el que més ens ha cridat l’atenció, doncs no coneixíem el mètode de metodologia per conflictes i en desconeixíem la seva aplicació. És potser l’element més característic i significatiu del vostre treball.
  Ja per acabar destacar l’avaluació com un altre dels aspectes forts del vostre treball, amb diversitat avaluativa a través de formats tipus graella, observacional...
  Gràcies per la feina feta i a seguir endavant!
  Grup 10

  ResponElimina
 11. Felicitats!

  Heu elaborat un projecte amb una metodologia molt innovadora. Coneixíem el treball per projectes a Infantil i Primària i hem de dir que, al nostre parer, n’heu fet una molt bona adaptació per a l’ESO.

  Aquesta metodologia és molt engrescadora per als alumnes i afavoreix la participació ja que ells en són els protagonistes i totes les seves aportacions són molt valuoses.

  Pensem que el tema central del projecte està molt ben triat ja que el fet de ser l’entorn proper dels alumnes els pot resultar molt atractiu. Coincidim amb el grup 11 en el sentit que creiem que el tema dóna tant de sí que es podria relacionar amb gairebé totes les matèries.

  Pel que fa a la presentació, també us felicitem: l’hem trobat molt atractiva i ben estructurada i amb una boníssima selecció de fotografies.

  Grup 8:
  Rosa Colom
  Maribel Gutiérrez
  Berta San José
  Elisabet Saña
  David Secall

  ResponElimina