dilluns, 12 de maig del 2014

Descobrint les ciutats del món

El nostre grup de treball ha elaborat un Projecte Interdisciplinari amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de l’alumnat de 1r d’ESO basant-se en els principis d’inclusió i atenció a la diversitat.


Així doncs, durant la creació del mateix s’han tingut especialment en compte paràmetres com l’assoliment dels continguts de l’etapa, el treball per competències, l’educació en valors i  l’aprenentatge funcional, pràctic i significatiu.

Per aquest motiu, es treballen diferents àmbits (lingüístic, social, natural i matemàtic) al voltant d’un mateix eix, promovent la relació de coneixements diversos entre matèries.
Tot plegat a partir d’una metodologia que potencia el treball cooperatiu, la construcció de coneixements i l’autonomia de l’alumnat en el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge.

A més, aprofitant l'estudi de diferents cultures, es presenten a les aules tots els aspectes positius que es poden extreure d’aquesta realitat que ens envolta, la interculturalitat. S’ha volgut posar especial èmfasi en la riquesa i el valor de descobrir i conèixer aspectes d’altres cultures, com una manera d’educar i conviure en un context pluricultural i plurilingüe i d’evitar i prevenir, per sobre de tot,  possibles episodis de discriminació racial.

Amb aquest propòsit i tenint en compte els paràmetres esmentats, es posa a disposició un projecte que permet  explorar i estudiar les característiques d’una ciutat del món, a l’elecció dels alumnes, i l’elaboració d’una pàgina web que oferirà informació des de diferents visions i disciplines sobre aquesta ciutat.

La pàgina web amb tots els detalls del projecte és la següent:Esperem que sigui del vostre interès!

Grup 4: Alba Calvo Padrós, Laura Carmona Martínez, Lídia Pérez López, Montserrat Soro Cansado.

11 comentaris:

 1. Hola companyes del grup 4,

  En un primer moment, hem pensat que potser es faria feixuc pels alumnes de 1r d'ESO treballar les ciutats, ja que fàcilment ho poden relacionar amb continguts molt acadèmics (geografia, història,...) i probablement seria difícil que els docents aconseguissin captar l'atenció dels nois i noies. No obstant, a mida que hem anat endinsant-nos en el vostre projecte, aquest ens ha anat convencent més i més. Per això, creiem que el contingut del vostre projecte és molt més atractiu del que el títol mostra. A més, és un punt a favor vostre que a la justificació feu esment tant de la normativa de centre com de les lleis i decrets que regulen l'educació al nostre país.

  Pel que fa a la temporització del projecte, hem de dir que en un principi ens ha sorprès que únicament durés una setmana. Però ben pensat, això pot tenir un gran avantatge: una ràpida immersió dels alumnes en el projecte. Pel que hem entès, el projecte es durà a terme en una setmana i les exposicions orals del projecte en els tres dies de la setmana següent. Nosaltres trobem a faltar una última sessió en cada unitat didàctica, però, on es contempli l'exposició oral i una cloenda del projecte. De fet, si no anem errades, a l'àmbit matemàtic es destina la sessió 5 per a fer l'exposició oral, mentre que en la resta d'àmbits la sessió 5 és una sessió de classe més -per tant entenem que les exposicions serien en una sessió següent, la 6-. Per tant, si ho hem entès bé, la unitat didàctica de matemàtiques seria una sessió més breu que les de la resta d'àmbits.

  Seguint amb les matèries implicades, pensem que aquestes són molt adequades i tenint en compte que són vàries, la idea d'agrupar-les en àmbits la trobem pràctica i útil, alhora que molt coherent. L'apartat de metodologia és molt concret; especifica totes les estratègies que voleu dur a terme i són molt variades, a més feu referència a l'atenció a la diversitat. Si hi haguéssim de trobar un inconvenient seria que ens costa veure-les aplicades en el desenvolupament d'algunes unitats didàctiques. Per altra banda però, les unitats didàctiques, tot i ser d'elaboració individual, mantenen un mateix format, la qual cosa evidencia que heu treballat col·laborativament, fins i tot en aquest punt. Així mateix, els documents guies de treball de totes les unitats didàctiques, estan molt ben elaborats i l'espai web és senzill i clar.

  Per tot això doncs, felicitats per tota la feina feta i el temps dedicat,

  Grup 3: Alba Pérez, Laura Rojas, Jordina Rustullet i Jessica Saavedra.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola noies,
   primer de tot gràcies per el vostre comentari, és agradable i constructiu.

   A nosaltres no ens havia passat pel cap l'idea de que el tema pogués ser feixuc pels alumnes, de fet el vam trobar interessant des del primer moment i al donar certa llibertat d'elecció vam pensar que els atrauria; així com també l'idea d'activitats que teníem en ment per a realitzar el projecte; ens ha sorprès, però ens fa reflexionar i veure-ho des de altres perspectives. Així com tampoc l'idea de que el títol no fos atractiu per els alumnes, cosa que podria ser; tot i així, el que més ens agrada és el fet de que hagi millorat la vostra opinió sobre el projecte, el contingut i no pas tant les "formes".

   Ho heu entès bé, el projecte dura una setmana i la següent en un parell de dies es realitzen les exposicions.
   Hem escollit realitzar-lo en una setmana ja que es un projecte interdisciplinari a mode de crèdit de síntesi.

   No contemplem el treball de l'exposició oral en tots els àmbits perquè precisament al ser un treball interdisciplinari, podem treballar aspectes dels diferents àmbits en la sessió d'un àmbit concret; és a dir, ja ho treballen a matemàtiques, per tant, no cal treballar-ho en la resta dels àmbits, ho poden extrapolar. Així com la presentació de tot el projecte general i la creació de grups la fan només en la primera sessió de treball, no pas en totes les de cada àmbit. No obstant, la cloenda del projecte si que es treballa en algun dels àmbits com el de social, en el que fan una petita síntesi i debat final. Tot i així, la cloenda la faríem un cop vistes les exposicions de cada un dels treballs i ciutats, on després de l'explicació del grup, s'obra un torn de paraules, preguntes i dubtes tant dels professors com dels alumnes.

   Moltes gràcies per les vostres felicitacions, sempre es agradable veure que el teu treball agrada i es valorat pels altres.

   Grup 4: Alba Calvo, Laura Carmona, Lídia Pérez i Montse Soro.

   Elimina
 2. Hola grup 4!

  Primer de tot dir-vos que ens ha encantat la temàtica que heu triat pel vessant inclusiu i sensible amb la diversitat que té. Creiem que heu justificat molt bé l’elecció del projecte (per la tipologia d’alumnat que forma part del centre i pels objectius que us proposeu) i també heu especificat molt bé la llibertat d’acció que teniu per dur el projecte a terme (organització horària, de continguts en les matèries…) fent referències a la normativa d’ensenyament. Trobem encertat que els alumnes puguin escollir quina ciutat treballaran, ja que aprendre sobre una ciutat donada pot no ser massa motivador i d’aquesta manera poden aprendre sobre una ciutat visitada, una ciutat amb una cultura que els atraigui, etc.
  Les matèries estan molt ben escollides i els objectius són pertinents i força exahustius.

  Quant a la temportització, està molt bé. La clau, creiem, ha estat enfocar-ho com un crèdit de síntesi i modificar totalment els horaris del centre en quant a matèries impartides i ordre en la impartició i no pretendre adaptar-se al nombre d’hores d’impartició de cada matèria i la convivència entre el projecte i altres matèries fora de projecte (com educació física o visual i plàstica, per exemple) que resulta més complicat.

  Les UUDD estan molt cohesionades. La de matemàtiques, per exemple, està fortament relacionada amb l’ús de les TIC. Trobem, però a faltar més explicació sobre com funcionarà cada sessió en les taules de les UUDD (tot i que aquesta informació es pot trobar, en l’apartat material didàctic) i més precisió organitzativa, els temps són ajustats per la complexitat d’algunes sessions.

  L’avaluació és un dels vostres punts forts, al nostre parer. Presenteu rúbriques d’avaluació ben dissenyades així com registres d’observació acurats.

  El web té un disseny clar, amb alguna referència estètica relacionada amb la interculturalitat i la informació està molt ben organitzada.

  Felicitats pel vostre esforç i pel resultat final!

  Grup 2: Patricia Moreno, Judit Guixé, Elisenda Serrats i Alba Gómez.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola companyes del grup 2,

   Ens plau escoltar paraules de felicitacions per la feina feta, després de totes les hores de treball és reconfortant que el nostre esforç sigui valorat i sobretot que agradin els resultats.

   Veiem que heu fet un bon anàlisi del nostre projecte, gràcies per dedicar-li temps i mirar-lo amb afecte; els vostres comentaris són detallats, constructius i molt positius.

   Moltes gràcies per les vostres valoracions!!

   Grup 4: Alba Calvo, Laura Carmona, Lídia Pérez i Montse Soro.

   Elimina
 3. Bones companys del grup 4,

  El grup 5 ens plau comentar-vos que hem trobat interessant el tema que heu escollit per realitzar aquest projecte multidisciplinari. De totes maneres, abans d’endinsar-nos en el contingut de les activitats del vostre projecte, si que teníem les nostres reserves per saber si es podria motivar enormement als alumnes amb aquest tema. Però des d’un bon començament ens ha cridat molt l’atenció tot el conjunt de dinàmiques que heu plantejat i de seguida hem vist que la temàtica pot cridar fàcilment l’atenció de l’alumnat i facilitar els processos de motivació i aprenentatge.

  Respecte a la metodologia, ens ha agradat molt que es tinguin en compte formes de treballar com la formació de grups heterogenis estables durant tot el projecte: per tal de crear un vincle entre els companys del grup i fomentar la participació de tots ells i afavorir el bon clima a l’aula. A més, seran ells els que decideixen quina ciutat trien, potenciant la relació i el diàleg entre ells. També destaquem que heu pensat en la distribució de l’aula quan treballeu en petits grups, per tal de facilitar el debat de tots els participants. La en els treballs en petit grup serà de quatre taules unides en forma de quadrat (dos i dos), de tal manera que tots es vegin i puguin debatre els diferents apartats del projecte; no obstant, quan calgui, es podrà canviar d’aula o distribuir-la d’una manera més adequada per a una millor realització de les diferents activitats.

  Pel que fa a la temporalització, ens ha cridat molt l’atenció la distribució que heu dut a terme. La veritat és que la fórmula que heu triat, és original i efectiva. Així doncs, considerem encertada la decisió de canviar els horaris i presentar el projecte com un crèdit de síntesi. D’aquesta manera, us estalvieu els maldecaps de voler encaixar tot el nombre de hores necessàries de les matèries relacionades amb el projecte.

  D’altra banda, com a grup considerem que l’expressió oral hauria de ser treballada a totes les matèries ja que és una competència fonamental i molt útil en tots els àmbits de la vida d’una persona i és una part sovint molt descuidada en els nostres instituts. També tenim algun dubte si realment es poden arribar a realitzar algunes de les activitats formulades a les unitats didàctiques ja que es volen abordar objectius bastant ambiciosos amb un temps bastant petit en algun cas.
  En un altre ordre de coses, també ens ha agradat molt la claredat dels criteris d’avaluació a través de la graella d’observació, i sobretot de la Rúbrica de l’espai web i dels continguts que està molt ben dissenyada, així com també la presentació de la pàgina web, molt atractiva des d’un primer moment.

  Felicitar-vos de nou per el vostre projecte!!!

  Grup 5: David Subero, Rosa Garcia, Margalida Ferrer i Josep Ros

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola companys del grup 5!

   Moltes gràcies pels comentaris que feu sobre el nostre projecte. Com ja hem dit abans, és tot un orgull que valoreu positivament la feina realitzada.
   Feu un comentari exhaustiu i parleu sobre cada aspecte relacionat amb el projecte, cosa que demostra que us l’heu mirat amb deteniment.
   No sou l’únic grup que ens comenta que “a priori” sembla poc temptador pels alumnes, però que a mesura que us endinseu sembla un projecte motivador per ells. De fet, és quelcom positiu però també un punt a millorar. Sobre tot tenint en compte que la motivació és un aspecte molt important en l’educació i que aquest tipus d’activitats també “entren pels ulls”. Hem estat reflexionant i seria una llàstima que per aquest motiu els alumnes no afrontessin la feinada que tenen per davant per culpa de la presentació inicial. Com hem comentat, no és un aspecte que se’ns hagués passat pel cap a nosaltres, que ens ha semblat engrescador des del primer moment, però, sense cap dubte, és un aspecte a millorar de cara al futur.

   D’altra banda, també prenem nota de les millores que proposeu sobre la competència comunicativa. Tot i que la nostra intenció era treballar-ho de forma transversal, potser sí que caldria incloure de forma més explícita les activitats orals de les diferents unitats didàctiques. De totes maneres, aquesta competència té un pes important en l’àmbit lingüístic i es dedica una activitat exclusivament centrada en aquest aspecte i, a més, donem molta importància al tancament del projecte: l’exposició oral.
   El mateix sobre la temporització concreta de les activitats. Creiem que és un aspecte comú, ja que a les pràctiques ho hem pogut comprovar en diverses ocasions: la motivació del professorat envers la planificació d’una classe podria arribar, per una part, a desbordar l’alumnat o, per altra part, a no poder realitzar tot allò planificat. La pràctica ha d’ajudar a ajustar la planificació de les diferents unitats didàctiques per trobar un equilibri adequat.

   Valorem els comentaris positius que feu al voltant del projecte en general i, en concret, sobre la metodologia, temporització general i avaluació. Ja que al llarg de l’assignatura hem après que és quelcom clau per al bon desenvolupament d’una sessió de classe.

   Finalment, agrair-vos els comentaris positius i sobre aspectes a millorar. Tot plegat ens ajuda a seguir millorant en la nostra feina.

   Grup 4: Alba Calvo, Laura Carmona, Lídia Pérez, Montse Soro.

   Elimina
 4. Enhorabona pel treball Alba, Laura, Lidia i Montse!

  La temàtica ens sembla interessant i pensem que heu creat una web clara, senzilla i ben estructurada.

  Veiem que el vostre projecte pretén incidir sobre aspectes de convivència ja que mencioneu que en el grup d’alumnes s’han donat episodis d’intolerància i discriminació racial. No obstant, no sabem veure un aboradament directe de la problemàtica al llarg del projecte. Pensem que treballar la multiculturalitat pot resultar superficial i anecdòtic si no s’incideix en el desenvolupament d’actituds i valors que contribueixin a la cohesió grupal, per això, a la rúbrica d’avaluació que trobem molt complerta, proposaríem la inclusió de criteris relacionats amb aquests aspectes. Què us sembla?

  Ens sembla apropiat que establiu relació amb l’anterior etapa i que proporcioneu una graella d’observació i unes guies de treball pels alumnes; bona idea!

  Com a detalls concrets de les UUDD, observem que alguns criteris d’avaluació de la unitat d’àmbit natural resulten poc concrets i en la unitat de l’àmbit social, alguns continguts semblen ser objectius.

  El que trobem més destacable, tal i com ja han comentat altres companys/es, és el treball per àmbits i no per matèries, trobem que és un plantejament molt apropiat per ressaltar la interdisciplinarietat.

  Us felicitem de nou per la vostra feina i esperem haver-vos pogut aportar alguna cosa positiva amb les nostres observacions.

  GRUP 1: Anna Gea Bacardit, Ester Faura Martinez, Melba Martínez Calero, i Patrícia Santander Ferring.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Moltes gràcies per les vostres valoracions grup 1!

   En primer lloc, recollim la vostra proposta que era necessari un abordament més directe, fent èmfasi amb alguna o algunes activitats en concret, de la problemàtica. Dir al respecte que nosaltres vam considerar que anava inherent al fet de treballar la multiculturalitat la promoció del respecte i la tolerància envers les altres cultures, i al llarg de la realització de les sessions i les explicacions del professorat s’hi posaria empeny en que així fos. No obstant, estem d’acord en que segurament la forma de treball sigui una mica superficial i es podria haver pensat alguna activitat que tractés específicament el tema dels episodis de discriminació racial.

   Agraïm la vostra felicitació sobre les graelles i les guies de treball per als alumnes. Certament, creiem que és un dels punts forts del Projecte, poder visualitzar les activitats tal i com es durien a terme si les haguéssim d’aplicar. Creiem que proporciona claredat i facilita la comprensió dels objectius del Projecte.

   Recollim les vostres crítiques sobre les Unitats didàctiques concretes, tot i que no acabem d’entendre què voleu dir quan manifesteu que en la Unitat de Ciències Socials alguns continguts semblen ser objectius.

   Gràcies pel vostre comentari sobre els àmbits. A més d’augmentar la interdisciplinarietat, ens ajudava a treballar més matèries agrupant els continguts per àrees.

   En definitiva, tenim en compte les vostres suggerències i ens congratula saber que ha agradat el nostre projecte.

   Grup 4: Alba Calvo, Laura Carmona, Lídia Pérez, Montse Soro.

   Elimina
 5. Hola Grup 4.

  En primer lloc felicitar-vos. Esperem que us hagi servit per aprendre a fer la programació d'una unitat didàctica, tenint en compte les competències bàsiques, els objectius, els continguts, els criteris d'avaluació i les activitats.

  Ens agrada la presentació de la web, fàcil d'accedir i agradable visualment.

  En relació al títol i justificació, feu referència al marc legal que justifica els projectes interdisciplinaris (Decret 102/2010). A més, heu tingut en compte el context per a decidir el tema del projecte, sabeu veure el conflicte com una oportunitat i no com a una dificultat. Bona feina!

  Ens ha cridat l'atenció el centre d'interès, ens invita a viatjar i a enriquir-nos culturalment. Creiem que té molt de suc per a treballar amb els centres amb elevat nombre d'alumnes nouvinguts.

  Alguns dels objectius generals penjats a la web, fan referència directa a competències bàsiques: aprendre a aprendre, social i ciutadana o tractament de la informació i competència digital.

  “Descobrint les ciutats del món” és un projecte amb forta implicació interdisciplinària, volem ressaltar el criteri d'agrupar les 6 matèries curriculars en 4 àmbits.

  Destaquem que les Competències Bàsiques estan presentades en un requadre i són l'eix vertebrador que ordena el projecte. A més, relacioneu els continguts que es treballaran amb cada una de les competències. No obstant, trobem a faltar que els continguts es relacionin directament amb els objectius del projecte penjats a la web.

  ResponElimina
 6. Continuació:

  En quant a la metodologia del projecte, valorem que segueix estrictament els punts de l'índex, i estan descrits breument, facilitant la lectura i seva comprensió.

  Heu decidit fer una setmana i mitja intensiva per a realitzar el projecte interdisciplinari. Heu tingut en compte que és a finals de desembre, just quan són les avaluacions i les reunions dels equips docents? .Com ho feu per a compensar les hores setmanals que s'han de dedicar a cada matèria curricular que no hi és implicada al projecte interdisciplinari? En general la temporització, ens sembla molt ben especificada a la graella, amb distribució per dies i àmbits, tenint en compte les hores dedicades a cada àmbit.

  Els criteris d'avaluació valorem que siguin coherents amb l'avaluació formativa, és a dir com una estratègia per a l'ensenyament i l'aprenentatge, comunicant-los amb detall i servint per a que els alumnes rebin retroalimentació que permetrà corregir errors i destacar els aspectes més positius. També ens ha semblat nteressant diferenciar l'avaluació individual de l'avaluació de grup, així com la coavaluació entre els membres essent fàcil de puntuar. Per tant, segueix els criteris de treball col·laboratiu. La rúbrica d'avaluació penjada a la web és de caràcter genèric, deixant els criteris d'avaluació de cada unitat didàctica ben reflectits a la graella corresponent a cada matèria.

  En l'àmbit del material didàctic tenim certs dubtes. Queda massa oberta la tasca de cercar informació a la web, sense haver proporcionat les adreces i els materials vosaltres. Els alumnes corren perill de perdre's en la recerca. Potser hagués estat més adequat facilita els enllaços i que els alumnes es centrin en seleccionar, organitzar i analitzar la informació (el temps és limitat). Si bé és cert que faciliteu alguns enllaços amb tutorials sobre com realitzar les activitats. No obstant, tenim dubtes que els alumnes de 1r d'ESO siguin capaços de realitzar totes aquestes activitats en una setmana. Creiem que es poden arribar a sobrecarregar. No obstant, reconeixem que la idea és bona: els alumnes aprendran a fer una recerca d'informació, amb pautes ben establertes sobre com realitzar-la. Destacar el material de l'àmbit matemàtic, que fa referència als coneixements previs (bastides) per a posar-los amb relació amb els coneixements que es volen aprendre, seguint al constructivisme (aprenentatge significatiu, d'Ausubel) i la Zona de Desenvolupament Pròxim de Vigostsky.

  Desitgem com a grup, que us siguin d'utilitat aquests comentaris.

  Felicitats!!!!

  Grup 6: Miriam, Maria, Joana, Xavier i Magog

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola grup 6! Gràcies pel vostre comentari.


   Gràcies per la vostra aportació sobre la justificació del projecte. Efectivament, creiem que està ben contextualitzat com a resposta a unes necessitats. Alguns altres grups ens han comentat també la idoneïtat de materialitzar en àmbits l’agrupació de les Unitats didàctiques. Creiem que està bé que així sigui per donar cabuda a un nombre més ampli de matèries i per fer que el projecte sigui més interdisciplinar.   Acceptem el vostre comentari de que els continguts s’haurien de relacionar més amb els objectius. Creiem que teniu raó quan comenteu que falta una mica d’èmfasi.   Creiem que el fet de fer el Projecte Interdisciplinar a final de trimestre és quelcom positiu, ja que els alumnes a finals de trimestre estan cansats i al ser així es promou el treball d’unes matèries, si bé les altres no es treballin. Considerem que tots els objectius i continguts per al Primer Trimestre ja s’haurien d’haver treballat prèviament durant el trimestre.
   Acceptem que la tasca del material didàctic, tot i que a priori crèiem que estava ben delimitada, potser és cert que hagués estat més adequat facilitar els enllaços i que els alumnes es centressin en organitzar i analitzar la informació. Tal i com dieu el temps és limitat i juga a la nostra contra.

   Potser és cert que el Projecte és una mica ampli. D’altra banda, creiem que és enriquidor per als alumnes fer tasques diverses i creiem que es podria arribar a assolir, i el fet d’exposar en grup fa que durant el cap de setmana entre les dues setmanes els alumnes puguin repassar el temari treballat.
   Tot i això, per futurs projectes considerarem ajustar millor el nombre de tasques al temps pel qual disposen.

   Gràcies pels vostres comentaris i com hem exposat recollim les vostres aportacions!

   Elimina