dilluns, 12 de maig del 2014

Projecte Interdisciplinari Circulant: El circ en moviment


Projecte Interdisciplinari Circulant: El circ en moviment


El projecte que aquí presentem es titula “Circulant: el circ en moviment” i va destinat a l’alumnat de 3rt d’ESO. Es tracta d’un projecte interdisciplinari que es desenvoluparà en el segon i tercer trimestre en el marc de diferents assignatures. El desenvolupament de les diferents unitats didàctiques (en el nostre cas quatre unitats) van dirigides, per una banda, a l'elaboració d’activitats autònomes dintre de les mateixes assignatures que tenen com a eix transversal el circ i, per l’altre, en l'elaboració d’una de manera conjunta (de les quatre àrees participants en el projecte) en l'elaboració d’una activitat final que consistirà en un espectacle de circ.  


El circ és un espectacle artístic que requereix uns hàbits de treball autònoms i desenvolupa processos d’expressió, comunicació i creació d’una manera lúdica i molt motivadora. Podem dir que proporciona grans beneficis físics, mentals i emocionals així com ofereix un context inclusiu en el sentit que accepta i té en compte totes les diferències i, parteix de les preferències i habilitats pròpies de cada persona.Des de que som petits aprenem mitjançant el joc i a mesura que ens fem grans aquest joc es torna més elaborat, reflexiu i amb més control emocional, en detriment de l’espontaneïtat. El joc és una de les primeres activitats estructurades que regula i construeix els significats i el sentit de la conducta dels nens a partir de l’activitat lúdica. El fet que l’activitat estructurada es construeixi en la interactivitat (és a dir amb l’altre) i presenti elements reguladors (com ara normes, hàbits, processos comunicatius per torns, construcció de la realitat a partir de l’activitat conjunta) fa que el joc sigui un dels primers instruments conformadors de la personalitat del nen; és a dir, a partir de la regulació social mitjançant el joc el nen va regulant-se a si mateix (Vygotsky, 1936/1995) i li va donant un sentit personal i constructiu a l’activitat que va desenvolupant. Així doncs, l’ús del joc com a estratègia socioeducativa no tan sols a la infància, sinó també a la adolescència pot ser una bona eina per generar continuïtats entre les experiències prèvies (coneixements previs) i els actuals a banda de generar sinergies positives i motivadores en els adolescents. El circ, al nostre parer, compleix aquest requisit.  Les diferents tècniques i habilitats que es desenvolupen al món del circ permeten treballar elements competencials com ara l’expressió, la innovació i la creativitat a banda de ser un àmbit temàtic que requereix per a portar-ho a terme un alt nivell de concentració, atenció, esforç i hàbits de treball; qualitats, aquestes, determinants en el desenvolupament de les diferents activitats escolars.


                                      >> Enllaç: http://circenmoviment.weebly.com/

Grup 5
Components de l'equip: Marga Ferrer, Josep Ros, Rosa Mª Garcia i David Subero


Esperem que us agradi!!

6 comentaris:

 1. Hola companys del grup 5,

  La temàtica del vostre projecte ens ha semblat molt interessant i motivadora pels alumnes, ens ha agradat especialment la idea que en totes les matèries es treballi per a l’elaboració d’una activitat final. També ens ha agradat el fet que suposi un context inclusiu on es tingui en compte que les persones tenim habilitats diferents. Heu exposat de forma molt clara la relació de matèries amb la seva unitat didàctica i les activitats que s’hi portaran a terme, així com la relació de competències bàsiques amb els principals trets distintius que es treballen en el vostre projecte.

  Quant a la metodologia, potser ens han mancat més aspectes per tenir en compte pel que fa a l’atenció a la diversitat, però entenem que el treball, tal i com el plantegeu, us facilita l’atenció als alumnes i potser no us calen tantes mesures. Ens ha semblat interessant que contempleu l’aprenentatge basat en problemes malgrat després no l’hem sabut veure aplicat o descrit a les diferents UD, potser ens ha passat per alt. D’altra banda, el fet de preveure l’organització flexible de l’aula, és una mesura molt interessant. Respecte a la temporalització, la presentació en forma de cronograma ens ha semblat molt clara. Ens ha cridat l’atenció que no es comenci a treballar amb el projecte des de totes les matèries en el mateix moment sinó que el projecte es va treballant amb ritmes diferents en funció de la matèria.

  Pel que fa a l’avaluació, ens sembla interessant que hagueu contemplat tant l’avaluació de l’alumnat com del professorat com del propi projecte. Hem vist que des de totes les unitats proposeu la utilització d’un portafoli. No ens ha quedat clar si un per unitat o bé un portafoli general pel projecte, com ho havíeu plantejat?

  Les UD ens han semblat molt completes i en general ben plantejades, només tenim un petit apunt per fer-vos, quan a les mesures d’atenció a la diversitat considereu el treball cooperatiu ens hem adonat que en realitat feu referència, no tant al treball cooperatiu com a metodologia de la manera que l’entenem nosaltres sinó a la col·laboració entre estudiants per a la resolució amb èxit de les activitats.

  La web ens ha resultat molt atractiva i amb un disseny molt alegre i divertit, acord amb la temàtica del projecte. Si hem de trobar algun però, la presentació de les UD, tot i que entenem que eren de creació individual, no sempre segueix una línia comú.

  Finalment, només ens queda felicitar-vos per la feina realitzada!

  Grup 3: Alba Pérez, Laura Rojas, Jordina Rustullet i Jessica Saavedra.

  ResponElimina
 2. Hola companys del grup 5,

  La veritat és que la temàtica del vostre projecte ens ha cridat l'atenció molt positivament des d'un inici, creiem que és atractiva i motivadora pels alumnes; a part de ser innovadora.

  Trobem molt interessant la combinació d'activitats autònomes i conjuntes a nivell d'àmbits, i la creació d'un espectacle de circ final és genial; potenciant així la creativitat i les diferents habilitats dels alumnes.

  Ens agrada que parleu d'emocions, d'expressió i de joc; aspectes tan importants i sovint tan descuidats en l'educació, sobretot a nivells més alts. Ens sembla molt adequat, educatiu i engrescador per als alumnes.

  Les matèries implicades en el projecte les trobem totalment adequades i justificades, així com la justificació del projecte; no obstant, se'ns planteja un petit dubte, ja que hem detectat informacions contradictòries, el projecte s'adreça a 3r o a 4t d'ESO?

  En quant als objectius i relació de competències, són clars i entenedors; així com també la metodologia.

  Respecte a la temporalització, comentar que es veu de forma molt clara; ens sorprèn la diferència de ritmes o temps de treball diferent entre matèries, tot i que creiem que no perjudicaria a la qualitat del treball potser seria adient començar-ho alhora, tot i que la finalització del projecte variés entre matèries.

  Les unitats didàctiques són molt completes, no obstant, trobem una petita pega en quant a la presentació; hi ha diferències entre els formats de presentació. Aquesta petita apreciació també la trobem en l'apartat de material i recursos; això tant en el projecte com en la web. En aquesta última també trobem maneres diferents de penjar la diferent informació, i per tant un format diferent de presentació i visualització. Tot i que són materials elaborats per diferents professionals alhora de presentar-los conjuntament en un projecte final, seria convenient unificar els formats.

  Les diferents activitats que es presenten són variades, motivadores i enriquidores per als alumnes; ens ha agradat molt trobar-nos amb sortides lúdico-culturals, i més investigades i triades pel alumnes.

  En quant a l'avaluació, ens ha semblat molt àmplia i acurada, en alguns casos considerem que es podria haver compartit alguna pauta per les diferents matèries; heu fet un bon treball i força complet.

  La web és molt atractiva, alegre, visual i funcional; tenint tots els apartats i informació necessària, així com també la completeu i decoreu amb diferents imatges relacionades amb la temàtica.

  Per tot això, creiem que seria un projecte ben acceptat pels alumnes; aprendrien molt i gaudirien força del procés d'aprenentatge.

  Moltes felicitats pel vostre projecte, heu fet una gran feina!


  Grup 4: Alba Calvo, Laura Carmona, Lídia Pérez y Montse Soro.

  ResponElimina
 3. Hola grup 5!
  La temàtica que heu escollit pel vostre projecte ens sembla molt atractiva per l’alumnat, és ben diferent del currículum ordinari i pensem que despertarà l’interès i la motivació dels alumnes. Les matèries amb les quals heu decidit treballar també ens semblen adequades, creiem que es relacionen bé amb els vostres objectius. El projecte queda ben integrat amb la realització de l’espectacle final, per això us felicitem!
  Quant a la temporització, en ser un projecte que s’estén durant dos trimestres, veiem molt adequada l’elaboració d’un cronograma, tal com heu fet. Tanmateix, hem trobat que en alguns casos, la temporització general no coincideix amb la temporització individual i el nombre de sessions de les vostres UUDD.
  Les UUDD en general estan força completes, el que ens sobta és que cadascuna té un format diferent, i no sols estèticament sinó amb apartats i informació afegida diversa. Tampoc heu utilitzat els mateixos formats per pujar les unitats o els materials (Scribd, imatges, text escrit, arxiu per descarregar...) i això fa que en aquests apartats no es vegi una correcta coordinació grupal.

  Respecte a l’avaluació, heu fet una bona feina. A les vostres unitats didàctiques podem trobar rúbriques d’avaluació i autoavaluació, relació dels objectius i activitats amb l’avaluació i també l’avaluació de la pràctica docent,

  Pel que fa a la web, estèticament és atractiva, accessible i intuïtiva. Ha faltat només un repàs final dels continguts inserits per poder veure petits errors (títols i numeració d’alguns apartats, per exemple). Però en general, ens ha agradat el vostre disseny!

  Finalment, el que no ens ha quedat clar és si el projecte està dirigit als alumnes de 3er o de 4rt d’ESO. A la pàgina de benvinguda, a la introducció i fins i tot a les vostres unitats didàctiques surt informació diferent.
  Enhorabona per l’esforç i pel treball realitzat!

  Grup 2: Patricia Moreno, Judit Guixé, Elisenda Serrats i Alba Gómez.

  ResponElimina
 4. Enhorabona grup 5, heu escollit una temàtica molt motivadora que de ben segur despertarà l’interès de l’alumnat de forma positiva.

  La introducció i la justificació son molt clares i entenedores.

  Trobem molt adient que es faci referència a experiències prèvies de caire innovador similar al projecte, com l’experiència del teatre, ja que partiu del fet que aquest estil innovador té èxit i es valora. Com aspecte negatiu a Trobem que hi ha una petita errada quan parleu del grup destinatari: a la presentació diu 3er i a la justificació 4t.

  Els objectius del projecte general són correctes, però creiem que es podrien millorar diferenciant els objectius per categories i afegint objectius destinats al professorat, i famílies.

  Les assignatures escollides son les idònies al projecte, molt bona selecció equip 5!

  Opinem que La relació de competències bàsiques és correcta i amb la informació resumida, els continguts en clau competencial es justifiquen per la seva interdisciplinarietat i en relació a l’alumnat destinatari. L’únic aspecte millorable que us podríem proposar seria especificar els continguts en clau competencial dins les categories competencials.

  Respecte la metodologia creiem que és un dels punts forts del projecte, la informació es dóna de forma clara, concreta, sense donar peu a possibles confusions o dubtes. La temporització també va en la mateixa línia, més esquematitzada lo que s’agraeix i facilita la comprensió.

  Respecta a l’avaluació, ens sembla molt interessant i adient que proposeu avaluar la pràctica docent a banda d’avaluar els aprenentatges de l’alumnat, i el projecte en general.

  En referència a les unitats didàctica, al igual que la resta de grups, trobem a faltar un mateix format general. La temporització de les unitats didàctiques no quadra amb l’apartat temporització general del projecte, creiem que seria convenient que tot encaixés. A la unitat d’educació física falta el nom del docent, malgrat que és pot deduir, descartant els noms dels companys de les altres UUDD seria bo que s’afegís.
  Per últim, a la unitat didàctica de visual i plàstica poseu un enllaç a un googledrive que no deixa obrir, hauríeu de posar-li l’opció d’apte per que ho vegi tot el públic o potser treure l’enllaç ja que també es presenta en arxiu pdf.

  La web té un format molt atractiu i recull tots els apartats del projecte.

  En general heu fet un projecte molt maco, motivador, innovador i d’actualitat. Moltes felicitats equip 5 el nostre equip a gaudit molt amb el vostre projecte!

  Grup 1: Anna Gea Bacardit, Ester Faura Martinez, Melba Martínez Calero, i Patrícia Santander Ferring.

  ResponElimina
 5. Hola companys/es!

  Gràcies als grups que heu publicat al nostre blog per les vostres aportacions. En aquest comentari responen d'una forma sintetitzada a tots aquells dubtes i suggerencies que heu anat exposant sobre el nostre projecte de Circulant: Circ en moviment.

  Tots els vostres comentaris ens han semblat molt constructius i de gran ajuda per reflexionar i perfeccionar el nostre treball. Tots ells denoten que heu estat revisant el nostre projecte detingudament, la qual cosa us agraïm sincerament cada un dels membres que hem elaborat aquest projecte multidisplinari.

  Primer de tot, admetem i demanem discupes, per l’embolic que hem tingut amb el grup destinatari. Al principi el nostre projecte anava dirigit a l’alumnat de 4rt d’ESO però després vàrem considerar, amb l’assessorament de la Sabina, que segurament el nivell de dificultat s’ajustava i era més apropiat per a un grup de 3r d’ESO.
  Quant a la diferència de formats teniu raó que aparentment pot generar dubtes sobre la coordinació del nostre treball a nivell grupal. El nostre objectiu era, dintre de la coherència i coordinació entre les diferents unitats didàctiques, que òbviament parteix de criteris comuns plantejats de forma grupal, poder introduir elements personalitzats en cada unitat didàctica que donés un caire més gran de llibertat a cada assignatura per tal de poder desenvolupar la seva part del projecte. Personalment, creiem que aquesta manera de flexibilitzar les unitats didàctiques esta més avesat a la realitat de la intervenció i la pràctica real a l’hora de poder portar a terme un projecte interdisciplinar d’aquesta magnitud.

  Pel que ens comenteu (grup 3) referent a l’aprenentatge basat en problemes (ABP), nosaltres pensem que és, juntament amb el treball cooperatiu, l’eix clau del projecte. Tal vegada a la pràctica potser no ho hem sabut expressar-ho de manera eficient. Entenem per ABP la creació de situacions que responguin a problemes de la vida reals per tal de desenvolupar les competències. En aquest sentit, des del moment que atorguem a l’alumnat un problema (per exemple, com creareu un anunci publicitari, com fareu una representació en públic...?) i l’exposem a un procés de planificació, recerca, cooperació...pensem que estem usant aquesta eina metodològica. Pel que fa a la nostra metodologia, destacaria que totes les unitats didàctiques parteixen del paradigma de l’educació inclusiva.

  Pel que fa al portafoli, a cada unitat didàctica s’utilitza l’instrument de recollida d’informació i de coneixements elaborats pels alumnes d’una manera específica; és a dir per aquella unitat. Això no vol dir que la informació i els coneixements que es treballin en aquella assignatura no puguin ser útils per a complementar els altres portafolis de les altres assignatures i, segurament, aprofundir en la transversalitat d’aquests coneixements és un dels reptes a tenir en compte de cara a possibles millores.

  Estem d’acord que un dels punts forts del nostre projectes és que seria molt atractiu i de fàcil acceptació per part de l’alumnat. També coincidim en què la presentació i el disseny de la web s’ajusta bastant a la intenció que teníem des d’un bon començament, de donar vistositat, valor i funcionalitat a la pàgina.

  Gràcies altre cop a tothom per els vostres comentaris.
  GRUP5: Margalida Ferrer, Josep Ros, Rosa Mª Garcia i David Subero

  ResponElimina
 6. Hola companys! Nosaltres el grup 6 també som de la opinió que el tema del circ és un tema de gran motivació pels alumnes ja que és dinàmic i distès. Trobem molt interessant que relacioneu en l’adolescència l’aprenentatge mitjançant el joc. Això si, com esmenteu un joc més elaborat i reflexiu. Ens agradaria destacar que és un projecte on la diversitat de l’aula hi interactua de meravella com també hi interactua en el món del circ.
  El disseny de la plana web és clar i intuïtiu, es fa molt còmode navegar per ella. El menú està molt ben organitzat.
  Pensem que els objectius estan molt ben definits i son assolibles durant la realització del projecte interdisciplinari, de la mateixa manera les competències bàsiques, són clares i estan relacionades amb els continguts.
  En quant a la metodologia emprada trobem: les mesures d’atenció a la diversitat són molt concises, i complementades específicament en cada sessió de cada activitat de les unitats didàctiques.
  Per altra banda les estratègies metodològiques i l’organització de l’aula i el temps està molt ben especificat com es durà a terme.
  La temporització és clara i esquematitza, facilitant la seva interpretació i coneixent que es fara en cada moment
  L’avaluació està ben detallada i amb tots els criteris definits i amb les diferents eines que utilitzeu especificades. L’apartat d’avaluació de les unitats didàctiques complementa molt adequadament el que s’esmenta en aquest apartat ja que tot el material està plasmat al document. Destacable també el fet d’autoavaluar la tasca docent a més a més del treball fet dels alumnes. Fet que ens pot ajudar a fer propostes de millora per a que el projecte any rere any millori la seva qualitat.
  Les unitats didàctiques són completíssimes i extenses, amb tots els aspectes importants destacats. Per posar una pega la temporització de algunes sessions és molt genèrica, sense especificar els moments de cada sessió amb el temps que ocuparan, a part d’això un error que també em comés nosaltres és el fet que les unitats didàctiques en alguns casos no comparteixen format i fa estranya la seva lectura, ja que totes pertanyen al mateix projecte.
  Finalment només ens queda felicitar-vos per la feina feta i animar-vos a seguir realitzant treballs tan ben fets.

  ResponElimina