dissabte, 4 de juny del 2011

L'ESTALVI ENERGÈTIC


En els temps que vivim, amb més consciència de recursos limitats i amb una vivència clara de crisi econòmica, tots els ciutadans i ciutadanes anònims hem de fer una reflexió sobre la gestió dels recursos, tant pel que fa d’aquells recursos sobre els que tenim una influència directa i clara, com d’aquells que són més socials, més comunitaris, més compartits i la influència no és ni tant directa ni tant clara.
Sabem que els recursos dels que disposem per viure són limitats i l’evolució de les persones i les societats ha de comportar un aprenentatge conjunt sobre com gestionar-los de forma sostenible i de manera eficient. No tant sols per una necessitat immediata de reducció de costos sinó també per conscienciar-nos tots plegats d’una manera de fer millor per a tots.

Des del centre mirem de construir una comunitat educativa activa, conscienciada i responsable, per què és important aprendre a reflexionar sobre aquests aspectes. Amb aquesta visió, pensem que més que unes accions puntuals o l’aprenentatge d’uns continguts concrets, el que busquem és promoure una conscienciació que pugui contribuir a uns canvis profunds, tant pel que fa a les persones com pel que fa a la societat. Aquests canvis en profunditat, només es poden assolir a través de la reflexió sobre l’experiència, prenent consciència a partir dels propis comportaments.

Amb les activitats que proposem en aquesta web volem posar el nostre granet de sorra per un món millor.Grup 5: Mònica Algueró, Cristina García, Etel Gordo, Gemma Llamas i Laura Solé

9 comentaris:

 1. Felicitats pel vostre projecte!

  Ho cert és que la temàtica del treball és molt interessant, cal conscienciar als nostres estudiants de la necessitat de tenir cura de l’entorn en el que vivim i de que això és una responsabilitat compartida per tots.

  Ens ha agradat molt el fet de que no és només un projecte dirigit als alumnes sinó que l’heu fet extensiu a l’integrar a tot el personal docent, al personal PAS i fins i tot a les famílies.

  Per altra banda, creiem que és un projecte molt competencial i que a la vegada es fa atractiu, motivador i dinàmic pels alumnes tant alhora de treballar cooperativament com a l’oferir-les coneixement de diversos recursos tecnològics.

  Grup 1: Esther Aguilera, Natàlia Gonzàlez, Crisitan Jorda, Lucía Osma i Esther Valencia

  ResponElimina
 2. Grup 3: Teresa Alsina Tulsà, Carmen Maria Esquinas Jimenez, Aránzazu Gómez García, Jaume Macia Pujol, Mònica M- Vidal Casadó


  Eih, heu tingut la mateixa idea de temàtica a tractar al projecte interdisciplinar que nosaltres, així que lògicament, no fa falta que us diguem que pensem igual que vosaltres respecte a la importància de la conscienciació en matèria de sostenibilitat des dels nostres centres.
  Considerem que l’heu encertat molt al destinar aquest projecte a l’alumnat de primer d’ESO ja que és més fàcil que la llavor plantada d’aquesta manera doni el seu fruit durant els 4anys mínim de l’ESO. Veiem que com nosaltres heu optat per molt del treball a través de grup de treball cooperatiu, fet que ajuda tant a l'aprenentatge com a la cohesió grupal.

  Felicitats!

  ResponElimina
 3. Grup 4: Noemi Dalmau, Susana López, Susanna Mir, Magda Palahi, Maria Torralba.

  Hola companys!

  Des del grup 4 us volem donar l'enhorabona pel projecte que heu creat i per la presentació atractiva i dinàmica que heu facilitat, és un bon punt a favor per a la seva difusió de “L’estalvi energètic” ja que resulta molt més amè i fins i tot, clar i entenedor.
  Destaquem el tema que heu triat per la importància que té i la necessitat de fer un treball conjunt sobre alguns aspectes bàsics. Ens ha resultat original la implicació tant d'alumnat, professorat com d'altres membres de l'institut en la seva realització.

  Compartim les vostres bases metodològiques en la recerca i el camí cap a una escola inclusiva on tot l'alumnat hi pugui participar i se sentin integrats i partícips d’un procés comú d’ensenyament-aprenentatge amb igualtat d’oportunitats per a tots. La distribució i organització de les vostres sessions i UUDD permet l'adaptació del projecte a qualsevol context i grup d’alumnes. Valorem positivament el fet de centrar-lo en alumnes de 1r d’ESO, que acaben de realitzar un canvi d’etapa important i a nivell de desenvolupament comencen a comprendre valors i crear les bases de la seva personalitat.

  Si s'hagués de fer alguna modificació o millora, hem considerat que algunes sessions tenen una temporització amb canvis molt ràpids i curts (5',10') i donat el treball que es fa a l'aula, podrien ser uns temps més amplis i flexibles per facilitar i permetre que tots (i sempre) ho puguin finalitzar i assolir el ritme.
  Per la resta, tot correcte, una bona atenció a la diversitat i l'avaluació molt pautada i fàcil de fer servir en les diferents matèries.

  Enhorabona!

  ResponElimina
 4. L’ESTALVI ENERGÈTIC

  Grup 2: Anna Currius, Cristina Martin, Marc Pey, Sílvia Santos.

  Primerament felicitar-vos pel projecte que heu elaborat!

  Creiem que el Projecte Interdisciplinar “L’estalvi energètic” és un projecte molt engrescador i interessant que s’hauria d’extendre a tots els centre. La nostra societat ha de realitzar una reflexió profunda sobre el tractament que realitzem de les diferents energies i començar a elaborar una conscienciació més respectuosa envers el medi ambient i les energies renovables. Aquest projecte presenta uns objectius clars envers aquestes fites enllaçades òptimament amb un treball interdisciplinar i transversal en totes les matèries i realitzant un treball també transversal de les diferents competències bàsiques en relació a aquesta temàtica.

  Un aspecte que al nostre entendre acabaria d’arrodonir el projecte seria incloure el consum de bens i les seves implicacions amb el medi ambient. En aquest sentit us convidem a fer un cop d’ull a la UUDD de ciències naturals del nostre projecte que precisament treballa en aquest sentit: el consum conscient, lloc on es toca el model alimentari basat en l’agroindustria Vs el model de consum i producció ecològica.  Fins ara!

  ResponElimina
 5. En general pensem que el projecte es basa en una idea força actual, però que hi manca una mica d’originalitat i profunditat en el tema.

  Temàtica: pensem que la temàtica és adequada al moment actual. Centrar-la en l’alumnat de primer d’ESO creiem que és una bona elecció, ja que així se’n podrà fer la continuïtat al llarg de la seva escolaritat a l’IES.

  Presentació: per tractar-se d’una pàgina web hem trobat la presentació poc atractiva. També hi ha alguna imatge que no es veu i algunes de les taules dels annexos no es poden llegir perquè estan tallades. Són detalls que considerem importants per donar valor al contingut del projecte.

  Estructuració: el projecte està ben estructurat. Tot i que les UUDD no segueixen totes el mateix esquema ni tenen els mateixos apartats. Sembla un projecte elaborat a partir del treball individual, enlloc del treball col•laboratiu.

  Funcional: pensem que és un projecte funcional ja que és factible dur-lo a la pràctica. Però l’hem trobat poc innovador, ja que els temes que es treballaran del medi ambient des de les diferents àrees ens han semblat temes que ja són àmpliament coneguts pels alumnes. A nivell d’activitats, també pensem que hi manquen activitats d’autoreflexió, ja que en la majoria de les que heu plantejat simplement treballen amb la informació (mapa conceptual, cartes i tríptics d’informació d’internet, etc).

  ASPECTES QUE ENS HAN AGRADAT:

  A la presentació del projecte ens ha agradat molt l’estructura que heu seguit, anar d’allò més general (importància del medi ambient en el món actual) a allò particular (centrar el treball del medi ambient a les aules).

  La idea d’un projecte anual repartint els objectius per trimestres també hem trobat que era una idea interessant.

  Un dels punts forts que hem trobat al vostre projecte ha estat la implicació de tota la comunitat educativa en el seu desenvolupament i la concreció de totes les graelles elaborades per avaluar-la. També són interessants les diferents tècniques de treball cooperatiu que proposeu.

  En els annexos, les vinculacions de conceptes de català amb la wikipèdia, ens ha semblat molt útil. D’aquesta manera sí que s’aprofita el fet de presentar el projecte des d’una pàgina web.

  ASPECTES A MILLORAR:

  • Fer la presentació més atractiva i una revisió del redactat.
  • Especificar millor les mesures d’atenció a la diversitat que es duen a terme en la contextualització i les UUDD per atendre la complexitat d'alumnat amb NEE que heu especificat.
  • Afegir els continguts Procedimentals (saber fer), essencials per treballar aquesta temàtica amb el desig d’observar canvis de conducta.
  • En tractar-se d’un projecte interdisciplinari pensem que caldria fer una avaluació global i no cada unitat didàctica per separat.
  • Excepte a la UD de mates, no hi ha l’avaluació de la UD. No expliqueu com avaluareu l’assoliment dels objectius.
  • A la UD de català ens ha semblat que hi ha molts continguts per poques sessions. Els recursos que s’utilitzen, els enuncieu, però no especifiqueu quan els utilitzareu, ni com. També pensem que hi manquen aspectes referents a la teoria (estructura formal d’una carta, un tríptic i un conte) i un treball de guia i supervisió per part del professor en la seva elaboració.
  • Hem trobat que les UUDD estaven molt descompensades, la de mates té previstes moltes més sessions que les altres, i sembla que pretén treballar més a fons el tema però no estan explicades.
  • A les explicacions de les sessions, pensem que en general hi manca informació per poder-les portar de manera adequada a la pràctica.
  • Els annexos són molt complerts, però estan descompensats respecte el disseny de les UD.


  Som conscients que hem estat una mica crítiques, però ens basem en la idea que les crítiques són per millorar i reflexionar en el propi procés d’aprenentatge, per aquest motiu esperem que us siguin d’utilitat. D’altra banda, us volem felicitar per l’esforç fet en l’elaboració del projecte!

  Grup 7: Núria Barrufet, Montse Mazón, Neus Pastells, Judit Pons i Sílvia Pous.

  ResponElimina
 6. Aquest projecte interdisciplinari incorpora una activitat de creació d'un blog. Nosaltres, des del nostre projecte, també hem proposat una activitat de creació d'un blog. Ens sembla una fantàstica forma d'aplicar, posar en pràctica i treballar amb les noves tecnologies de la comunicació.

  Per altra banda, incorpora un valor afegit de gran valor per a nosaltres, i es la consciència sostenible. La creació de valors des d'activitats a l'institut representa una acció educativa de qualitat, no només centrada en els continguts de les diferents matèries o àrees, sinò que aporta uns valors de fons molt adequats, segons la nostra perspectiva a les necessitats actuals en educació.

  Per altra banda, trobem que el projecte va alineat amb els valors del centre (PEC), pel que fa sobre tot al tema de la sostenibilitat.

  Com a àrees de millora trobem el fet que a l'apartat objectius es fa referència al propi projecte, però no a les competències bàsiques. Ja donem per suposat que es tenen en compte, però pensem que hauria d'haver una referència més explícita com a objectiu a assolir.

  Pel que fa als aspectes metodològics:

  Els aprenentatges han de ser significatius à han de poder-se relacionar amb la realitat quotidiana de l’alumnat i les activitats d’aprenentatge han de ser actives (fomentar: tasques de recerca, debats, taules rodones...).

  El treball cooperatiu i en equips a l’aula. Incidir, al màxim, en què els ensenyaments siguin funcionals. Énfortir l’autoestima de l’alumne i les seves expectatives d’èxit.Fomentar la Zona de Desenvolupament Proper (ZDP) i, al mateix temps, possibilitar “bastides” per a què l’alumnat pugui dur a terme les activitats plantejades. Realitzar activitats que tinguin presents l’atenció a la diversitat. Que tots els departaments implicats treballin de manera cooperativa i coordinada. Evitar la monotonia i per aconseguir treballar de manera més eficaç i eficient.

  Em sembla que va molt la línia del que proposem en el nostre projecte i a més, incorpora el foment de la zona de desenvolupament proper, molt interessant i la gran olvidada en moltes ocasions.

  Trobem molt interessant l'apunt a les funcions del professorat i altre agents implicats (Consell directiu, personal de manteniment i neteja, personal administratiu, claustre, professor d'orientació educativa i família).

  Per acabar, trobem molt interessant la descripció de les sessions a l’apartat de metodologia i temporització. Breument es descriuen les activitats de cada unitat didàctica. Molt complerta pel que fa al grau de concreció de cada ud. En les mateixes activitats veig que es té en compte l’autoavaluació, una forma molt util de convertir l’avaluació en quelcom més que no pas una nota final sinò una forma de fer autoreflexió, prendre consciència del que s’ha après, etc. Finalment, a la descripció de les ud’s queda molt clar com cada una dona resposta a les diferents competències bàsiques.

  Grup 11: Silvia Armengol, Noelia Cañamero, Alfonso Fouce i Judit Ruiz.

  ResponElimina
 7. Primer de tot us volem felicitar per la feina feta. Enhorabona.
  Volem destacar que el projecte esta d’acord amb els valors inclosos al PEC del centre. Per tant això li dona un caràcter de continuïtat al projecte i d’implicació per part de tot el personal del centre, fet que ens sembla rellevant.
  El tema és no solament important en si mateix sinó necessari, i el fet que sigui anual creiem que ajuda a la seva interiorització i per tant les conductes sostenibles perdurin en el temps.
  Com altres grups volem destacar la importància del moment de la seva execució , a primer d’ESO és un moment de transició ecologia amb l’ampliació al miscrosistema Institut, en aquesta ampliació del seu nínxol es important vegin que les preocupacions de casa, al carrer, als mitjans, etc... també és donen a l’Institut i a la inversa és bo.
  Molt bona concreció de les sessions a les Unitats. La Web és agradable i fàcil de seguir.
  Gràcies per la vostra feina.
  Grup 6

  ResponElimina
 8. PROJECTE: L’ESTALVI ENERGÈTIC  En primer lloc volem felicitar-vos pel treball tant complert que heu dut a terme.

  Des del nostre grup pensem que heu sabut aprofitar un tema tant actual com important per a motivar als alumnes i que prenguin consciència i partit.
  Les activitats que plantegeu pensem que són molt correctes i que ajuden a aconseguir els objectius marcats.

  L’estratègia del “llàpis al mig” ens ha semblat molt pràctica i molt útil, alhora que senzilla. El nostre grup la desconeixíem i l’hem trobat molt adequada per al treball col•laboratiu.

  També ens hem fixat amb l’apartat molt complert i exhaustiu de la valoració. Des de tots els vessants, heu tingut en compte la valoració del projecte, inclús per part de l’equip directiu.

  Grup 10: Jorgina Sanjuan, Sara Oriol, Marta Ruiz, Miquel Baeza i Elisenda Turró

  ResponElimina
 9. Hola companyes del grup 5!

  Primer de tot donar-vos la nostra més sincera enhorabona. És un bon treball, a totes les integrants del grups 9 ens ha agradat molt la tria del tema que heu fet, i és un dels punts que volem remarcar.

  És un tema que actualment està a l’ordre del dia i té molta rellevància tan social com política.

  És molt positiu que es treballi aquest tema amb els i les alumnes, que han d’entendre el món que els envolta. Trobem que amb el vostre treball se’ls proporcionen eines necessàries per conèixer el tema i formar-se una idea real sobre l’estat energètic del món que habitem.

  Ens agradat molt com heu gestionat la informació i com ajudeu amb el vostre treball a desenvolupar el pensament crític i responsable en els alumnes.

  Ens agradaria també valorar la qualitat dels ANNEXES que acompanyen les vostres unitats didàctiques, creiem que són eines útils i adequades per desenvolupar els objectius que marqueu en les unitats.  Només ens queda felicitar-vos per aquest treball.

  Atentament grup 9.
  Gemma Cantoni Ayguaviva, Cristina Jiménez Ramos, Georgina Mañe Arias, Eulàlia Bautista Solans

  ResponElimina